Netvliesdegeneratie

Netvliesdegeneratie is een aandoening aan de ogen, waardoor de gezichtsscherpte van de ogen afneemt en het bovendien lastiger wordt om goed in het donker te zien. Netvliesdegeneratie wordt ook wel netvliesachteruitgang genoemd en komt niet vaak voor. 

Wat is netvliesdegeneratie?

Netvliesdegeneratie is een oogaandoening waarbij de scherpte van de ogen achteruit gaat en het bovendien lastiger wordt om goed in het donker te zien. Dit komt omdat de functie van de gele vlek, de plek in het netvlies dat zorgt voor gezichtsscherpte, achteruit gaat. De rest van het netvlies functioneert hierbij meestal nog prima, maar omdat de gele vlek in het netvlies niet meer goed functioneert ontstaat er toch netvliesdegeneratie. Zoals al eerder vermeld, uit deze achteruitgang van het netvlies zich voornamelijk in het minder scherpe zicht dat hierdoor ontstaat en door het feit dat goed zien in het donker lastiger wordt.

Er zijn twee soorten netvliesdegeneratie. Zo kun je te maken krijgen met de droge variant van netvliesdegeneratie, of met de natte vorm van netvliesdegeneratie. De meeste mensen krijgen te maken met de droge variant van netvliesdegeneratie, waarbij het gezichtsvermogen langzaam achteruit gaat. Zo heb je eerst vaak niet in de gaten dat het zicht minder wordt, tot je enkele maanden verder bent en ineens veel minder ziet dan voorheen.

De natte variant van netvliesdegeneratie is agressiever en komt gelukkig minder voor. Bij deze agressieve vorm van netvliesdegeneratie, is het mogelijk om binnen enkele weken of zelfs dagen al een duidelijke verandering in het gezichtsvermogen op te merken. Zo gaan de ogen erg snel achteruit in deze weken of dagen en merk je al snel dat je ogen niet meer functioneren als voorheen. Omdat deze vorm erg agressief hebt, is het belangrijk om bij het constateren van een achteruitgang in het gezichtsvermogen direct naar de dokter of het ziekenhuis te gaan.

De oorzaken van netvliesdegeneratie

Netvliesdegeneratie kan ontstaan door verschillende factoren, namelijk:

  • Een hoge bloeddruk
  • Suikerziekte
  • Nieraandoeningen
  • Bloedziekten

Langzame achteruitgang van de gele vlek in het netvlies treedt voornamelijk op bij mensen met vaatafwijkingen en mensen met suikerziekte. Bij deze patiënten gaat de gele vlek langzaam achteruit, waardoor de netvliesdegeneratie niet altijd meteen opgemerkt wordt. Gaat het netvlies sneller achteruit, dan wordt de netvliesdegeneratie vaak sneller opgemerkt.

De symptomen van netvliesdegeneratie

De symptomen van netvliesdegeneratie zijn de volgende:

  • Moeite hebben met scherp stellen van zicht.
  • Een troebel en wazig zicht.
  • Moeite met goed zien in schemering of donker, zoals ook bij nachtblindheid.
  • Een oogfunctie die langzaam achteruit gaat en steeds slechter wordt.

Heb je te maken met één of meerdere van bovenstaande symptomen, dan is het altijd aan te raden om naar een dokter te gaan. Als de dokter constateert dat er inderdaad iets niet goed is met de ogen, kan hij of zij je doorverwijzen naar een specialist op het gebied van Oogheelkunde. Deze specialist kan vervolgens grondig onderzoeken wat er met je ogen aan de hand is, zodat hier een behandeling voor opgesteld kan worden. Schroom daarom niet om naar de dokter te gaan bij het ervaren van een slechter zicht, want het snel opmerken van netvliesdegeneratie is erg belangrijk bij de behandeling van deze aandoening.

Niets gevonden