Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Nierbekkenontsteking

Een nierbekkenontsteking is een ontsteking in de wand van het nierbekken. Het nierbekken is het trechtervormige gedeelte dat van het nierweefsel naar de urineleider leidt. Zo zorgen de nierbekken ervoor dat de urine via de nieren naar de urineleider stroomt, om vervolgens afgevoerd te worden naar de blaas. Een nierbekkenontsteking kan zowel voorkomen in één nier als in beide nieren tegelijk. Zeker als je te maken hebt met een nierbekkenontsteking in beide nieren, is het belangrijk om snel op te treden en de nierbekkenontsteking te behandelen.

Maar ook als je slechts in één nier te maken hebt met nierbekkenontsteking, is snelle diagnose en behandeling gewenst. Dit komt omdat nierbekkenontsteking het vervoeren van urine flink kan beïnvloeden, waardoor de noodzaak groot is om de ontsteking zo snel mogelijk te behandelen.

De oorzaken van een nierbekkenontsteking

In de meeste gevallen wordt een nierbekkenontsteking veroorzaakt door bacteriën. De bacterie die nierbekkenontsteking veroorzaakt, komt bij de meeste mensen standaard voor in de darm of rond de plasbuis. Stijgen de bacteriën via de darm of de plasbuis verder op, dan kunnen deze in de nierbekken terecht komen. Hier kunnen de bacteriën vervolgens een ontsteking veroorzaken, ofwel een nierbekkenontsteking. Tot slot kunnen de bacteriën ook via het bloed in de nierbekken komen, maar dit is veel zeldzamer en komt minder vaak voor.

Er zijn enkele risicofactoren aan te wijzen die de kans op het ontstaan van een nierbekkenontsteking vergroten. Dit betreft de volgende risicofactoren:

  • Zwangerschap
  • Diabetes
  • Nierstenen
  • Een afwijkende aanleg van de urinewegen, waarbij de urine bijvoorbeeld vaker terugstroomt naar de nieren.

Daarnaast hebben kinderen meer kans om een nierbekkenontsteking te krijgen. Kinderen vallen dan ook zeker onder de risicogroep voor een nierbekkenontsteking.

De symptomen van een nierbekkenontsteking

Als je een nierbekkenontsteking hebt, blijft dit vaak niet onopgemerkt. Zo voel je je door de nierbekkenontsteking plotseling erg ziek, waarbij je last hebt van hoge koorts, koude rillingen, pijn in de rug of zij (aan één of beide kanten), troebele plas, bloed in het plas en misselijkheid. Daarnaast is het tevens mogelijk dat je pijn ervaart tijdens het plassen, dat je steeds maar kleine beetjes kunt plassen en dat je pijn in de onderbuik hebt. Dit komt omdat het vervoer van de urine door de nierbekkenontsteking wordt bemoeilijkt.

Omdat kinderen een risicogroep vormen voor nierbekkenontsteking, is het belangrijk om bij het constateren van één of meerdere van bovenstaande symptomen bij kinderen snel te handelen. Zeker als het kind pijn heeft in de zij, is de kans groot dat er sprake is van een nierbekkenontsteking.

De diagnose van nierbekkenontsteking

Nierbekkenontsteking dient aangetoond te worden door de huisarts door middel van een urineonderzoek. De uitslag van dit urineonderzoek is vaak al binnen één dag bekend en als de uitslag bekend is en er daadwerkelijk sprake is van nierbekkenontsteking, dient er direct een behandeling te starten. Deze behandeling is afhankelijk van de ernst van de nierbekkenontsteking, maar wordt altijd uitgevoerd met één of enkele medicijnen die speciaal tegen nierbekkenontsteking ontwikkeld zijn.

Niets gevonden