Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Nierfalen

Nierfalen wordt ook wel nierinsufficiëntie genoemd. Dit betreft het niet goed functioneren van de nieren, waardoor er een ophoping ontstaat van afvalstoffen van de stofwisseling en schadelijk opgenomen stoffen die uit het lichaam afgevoerd dienen te worden. Nierfalen kan het gevolg ijn van een acute situatie in de nieren die het functioneren van de nieren beïnvloedt, of van chronische problemen die na bepaalde tijd het functioneren van de nieren aantasten.

Acuut nierfalen: de oorzaken

Bij acuut nierfalen gaat het functioneren van de nieren plotseling en erg snel achteruit. Als gevolg kan er sprake zijn van een sterk verminderde urineproductie, waardoor de afvalstoffen die het lichaam eigenlijk dienen te verlaten, in het lichaam blijven.

In totaal zijn er drie categorieën van acute aandoeningen van de nieren, die acuut nierfalen kunnen veroorzaken, namelijk:

 1. Urologische complicaties: hebben te maken met de urine
 2. Prerenale complicaties: hebben te maken met het bloed
 3. Renale complicaties: hebben te maken met schade aan de nier zelf

Zo kun je te maken krijgen met acuut nierfalen door het verkeerd afvoeren van urine, door slechte bloeddoorstroming in de nieren of door acute schade aan de nieren.

Acuut nierfalen: de symptomen

Als je te maken hebt met acuut nierfalen, heb je ten eerste te maken met een plotseling dalende urineproductie. Daarnaast heeft de urine vaak een andere samenstelling of kleur en kan de urine bijvoorbeeld roodbruin zijn. Ook houdt het lichaam meer vocht vast, waardoor je te maken kunt krijgen met klachten als een verhoogde bloeddruk, kortademigheid, vochtophoping onder de huid en benauwdheid. Door de combinatie van de symptomen komt een vermindering van de eetlust bovendien vaak voor bij acuut nierfalen.

Chronisch nierfalen: de oorzaken

In tegenstelling tot acuut nierfalen, gebeurt chronisch nierfalen niet van de ene op de andere dag. Zo gaan er meestal enkele maanden of zelfs jaren overheen voor chronisch nierfalen de kop opsteekt, waarbij de nier al gedurende lange tijd beschadigd wordt. Oorzaken van het ontstaan van chronisch nierfalen, zijn onder andere een slecht gecontroleerde suikerziekte, een slecht gecontroleerde hoge bloeddruk, een chronische ontsteking van de filters in de nieren, polycystische nierziekte, onbehandelde urineweginfecties, nierstenen en aandoeningen aan het prostaat, waarbij het prostaat steeds groter wordt en de urinebuis uiteindelijk steeds meer wordt afgesloten.

Chronisch nierfalen: de symptomen

Chronisch nierfalen brengt andere symptomen met zich mee dan acuut nierfalen. Ook ontstaan de klachten van chronisch nierfalen vaak geleidelijk en worden deze steeds erger naarmate de tijd vordert. Waar de klachten van acuut nierfalen plotseling in alle heftigheid opkomen, is dit bij chronisch nierfalen dus zeker niet het geval.

Symptomen die men kan ervaren bij chronisch nierfalen, zijn de volgende:

 • Vermoeidheid
 • Een hoge bloeddruk
 • Misselijkheid en braken
 • Een verminderde eetlust
 • Spierkrampen
 • Meer vatbaar zijn voor infecties
 • Vermagering door verminderde eetlust
 • Een droge huid
 • Jeuk

De diagnose van nierfalen

Om te achterhalen of er sprake is van nierfalen, dient er een bloed- en urineonderzoek uitgevoerd te worden. Ga daarom bij het herkennen van de symptomen van acuut nierfalen of de symptomen van chronisch nierfalen direct naar de dokter, om te achterhalen of er daadwerkelijk sprake is van een verminderde nierfunctie. Ben je er snel bij, dan kan de aandoening in de meeste gevallen verholpen worden en keert de functie van de nier weer langzaam terug. Sommige aandoeningen aan de nieren zijn helaas niet te genezen: bij deze aandoeningen blijft de nier een verminderde functie hebben.

Niets gevonden