De ziekte van Scheuermann

De ziekte van Scheuermann is eigenlijk een groeistoornis die tot uiting komt tussen de 13e en 17e levensjaar van een kind. Door de groeistoornis vergroeien de bovenste wervels met de rug. Aan de voorzijde van de wervels zit kraakbeen en dit wordt langzaam omgezet tot bot, waardoor er een kromme bovenrug ontstaan. Een lichte bolling in de boven rug is normaal, maar bij de ziekte van Scheuermann is de bolling abnormaal. Per patiënt kan de mate van de kromming heel erg verschillen. Soms is er een kleine bolling zichtbaar, maar er zijn ook patiënten waarbij een grote bolling doorloopt. Vaak ontdekken ouders de vreemde stand van de rug bij hun kind pas in de puberteit.

Oorzaken de ziekte van Scheuermann

Tijdens een groeispurt blijft de groei van de rugwervels eigenlijk achter. Doordat de rest wel doorgroeit ontstaat er een bolling in de rug. De onderrug wordt hierdoor hol en in de bovenrug zit een duidelijke bolling. De oorzaak waarom de aandoening eigenlijk ontstaat is niet bekend. Wetenschappers hebben wel het vermoeden dat er een genetische afwijking in het lichaam aanwezig is die de aandoening veroorzaakt. Het is niet bekend of de aandoening ook erfelijk is en wordt doorgegeven aan de kinderen. Wetenschappers doen hier overigens wel onderzoek naar.

Symptomen ziekte van Scheuermann

 • Buigen of tillen kan een stekende pijn opleveren.
 • Na inspanning ben je vaak moe.
 • Sporten doet meestal pijn.
 • De spieren hoog in je rug voelen meestal stijf aan.
 • De hamstringspieren zijn vaak korter dan normaal.
 • De borstkas is asymmetrisch.
 • Op latere leeftijd kan je last krijgen van chronische rugpijn.
 • Een zichtbare kromme bovenrug.
 • Last van een minderwaardigheidsgevoel door de aandoening.
 • Zelden last van longproblemen.
 • De kromming kan 1 graden per jaar toenemen
 • In zeer zeldzame gevallen kan soms de inwendige organen bedrukt raken.
 • Neurologische problemen komen ook zeer zelden voor.

Behandeling ziekte van Scheuermann

Vaak breng je na het vaststellen van de ziekte van Scheuermann een bezoekje aan de orthopedisch chirurg. Een chirurg kan bepalen wat voor een behandeling de klachten en symptomen kan verminderen. In het beginstadium zal je waarschijnlijk worden doorgestuurd naar een fysiotherapeut gespecialiseerd in groeistoornissen. Met de fysiotherapeut zal je speciale rekoefeningen doen en worden er oefeningen gedaan om de spieren in de rug sterker te maken. Daarnaast wordt er aan eventuele pijnklachten gewerkt om deze te voorkomen na een dagelijkse dag beweging.

Als een patiënt nog jong is en de ziekte van Scheuermann als diagnose krijgt dan kan worden besloten om de patiënt een korset te laten dragen. Het voordeel van een korset is dat het lichaam ondersteund kan worden bij de groei zodat de rug weer recht groeit. Ondanks de effectiviteit zijn niet alle chirurgen voorstander van een korset bij kinderen vanwege de intensieve belasting op de botten. Vaak dient het korset gedragen te worden tot een leeftijd van 25 jaar. Tot die tijd ontwikkeld en groeien de ruggenwervels nog steeds door. De behandeling duurt lang en is zeer intensief voor het lichaam en dit maakt het voor veel patiënten last om vol te houden.

In zeer zeldzame situaties wordt er gekozen om een operatie uit te voeren. Dit gebeurt alleen als de ruggenwervels nog groeien en er een kromming is van meer dan 70 procent. De pijn moet heftig zijn en er moet veel doorzettingskracht zijn vanuit de patiënt. Er is namelijk een risico dat de operatie mislukt en de kromming zal nooit helemaal verdwijnen. Het zal dus een lange tijd duren voor er uiteindelijk echt wordt besloten om een operatie uit te voeren. Het komt soms ook voor dat er om cosmetische redenen een operatie wordt uitgevoerd ondanks het hoge risico dat misschien het beenmerg beschadigd raakt.

Niets gevonden