Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Galblaasontsteking

Zoals de benaming al duidelijk aangeeft is er bij een galblaasontsteking sprake van een ontstoken galblaas. Je galblaas is een soort peervormig zakje vlakbij je lever dat dienst doet als tijdelijke opslagplaats van galvloeistof. Deze galvloeistof wordt echter door je lever aangemaakt. Langs de diverse galkanaaltjes zal de galvloeistof van je lever naar je galblaas worden gevoerd. In je galblaas zal de vloeistof dan blijven zitten totdat je vetten hebt gegeten. Je galblaas zal dan een signaal ontvangen en samen gaan trekken met als gevolg dat de galvloeistof aan de galwegen, en uiteindelijk in je dunne darm, terechtkomt. In je dunne darm zal de galvloeistof een essentiële rol vervullen bij de vertering van vetten.

Een eenmalige ontsteking van de galblaas die plotseling en slechts één keer optreedt wordt een acute galblaasontsteking genoemd. Op het moment dat de galblaas echter van tijd tot tijd ontstoken raakt, of voor een langere tijd aan blijft houden, dan is er sprake van een chronische galblaasontsteking.

Oorzaken van een galblaasontsteking

In vrijwel alle gevallen zal een galblaas ontstoken raken door de aanwezigheid van één of meerdere galstenen die de af- en aanvoer van de galvloeistof naar de galblaas blokkeren of afsluiten.

In vijf procent van alle gevallen van galblaasontsteking kan er echter een andere oorzaak aan worden gewezen. Hierbij kun je onder andere denken aan een infectie ten gevolge van een operatieve ingreep, een zwaar trauma of een verbranding.

Symptomen bij een galblaasontsteking

Een ontstoken galblaas zal in het begin voornamelijk zorgen voor een hevige, constante pijn in de rechtsboven in je buik. Op het ogenblik dat je diep inademt dan zal deze pijn vaak toenemen en mogelijk uitstralen naar je rechterschouderblad. Verder kenmerkt een galblaasontsteking zich door een scherpe pijn die wordt ervaren wanneer er druk uit wordt geoefend op je rechterbovenbuik. Behalve pijn kun je verder nog te maken krijgen met een gevoel van misselijkheid en braken. Soms kan daarnaast je lichaamstemperatuur hoger worden (koorts). Wanneer je een ontlasting ontkleurd is en je een donkere urine produceert dan wil dit meestal zeggen dat je galwegen af zijn gesloten.

Het stellen van de diagnose galblaasontsteking

Vaak zal de diagnose gesteld worden op grond van de klachten en symptomen samen met een uitgevoerd bloedonderzoek. Bloedonderzoek kan worden uitgevoerd om te erachter te komen of er sprake is van een infectie of een ontsteking. Maar ook kan de werking van je lever, en de afvoer van galvloeistof, door middel van bloedonderzoek worden gecontroleerd. Het bilirubinegehalte in je bloed zal in dergelijke gevallen dan immers verhoogd.

Galstenen die zich in je galblaas en/of je galwegen bevinden, kunnen aan worden getoond door middel van een echo. Dit geldt eveneens voor een verdikking van je galblaaswand ten gevolge van een ontsteking. Een echo is kan worden ondergebracht bij de zogenaamde beeldvormende onderzoeken en maakt gebruik van geluidsgolven. In sommige gevallen zal een echo echter onvoldoende duidelijkheid bieden waardoor een CT-scan of MRI-scan uitgevoerd dient te worden. Dit zijn eveneens beeldvormende onderzoeken, die nauwkeurige beelden kunnen maken en het gescande deel van je lichaam in doorsneden kunnen laten zien.

Behandelen van een galblaasontsteking

Een ontstoken galblaas kan op verschillende manieren worden behandeld:

  • Operatief ingrijpen

De behandeling zal dan in de regel bestaan uit het operatief wegnemen van je galblaas, en eventueel aanwezige galstenen. Wanneer een operatie niet mogelijk is, zoals bij een acute ontsteking, zul je in een ziekenhuis op worden genomen en vaak antibiotica en pijnstillers toegediend krijgen. Zodra de aanval af is genomen, kan indien nodig de operatieve ingreep alsnog uit worden gevoerd. Het wegnemen van je galblaas (ook wel een galblaasresectie genoemd) kan zowel in de vorm van een kijkoperatie (laparoscopie) als een klassieke buikoperatie worden uitgevoerd.

  • ERCP

Wanneer er galstenen in je galwegen aanwezig zijn dan kunnen deze in bepaalde gevallen weg worden genomen door middel van een ERCP. Dit is een vorm van endoscopie die zich speciaal richt op je galwegen. De uitvoerend arts kan tijdens een ERCP bovendien kleine ingrepen uitvoeren. Om een ERCP uit te kunnen voeren zal er een flexibel slangetje via je mond, slokdarm, maag en twaalfvingerige darm in je galwegen worden gebracht. Er kunnen bijvoorbeeld met een minuscuul grijpertje galstenen weg worden genomen.

Adviezen bij een galblaasontsteking

Je kunt in principe prima leven zonder een galblaas. De enige functie van dit orgaan is immers de tijdelijke opslag van de galvloeistof die door je lever aan wordt gemaakt. Wanneer je galblaas niet meer aanwezig is zullen er geringe hoeveelheden galvloeistof voortdurend af worden gegeven aan je dunne darm. Na een galblaasverwijdering kun je kort na de ingreep last hebben van diarree. De klachten nemen vaak echter snel af doordat je lichaam zich aanpast aan de veranderde situatie. Slechts in sporadische gevallen zullen de diarreeklachten blijven bestaan en dien je voorgeschreven diarreeremmers te gebruiken om de klachten te verminderen.

Niets gevonden