Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Nieraandoening

Onder de noemer nieraandoeningen worden alle aandoeningen en/of ziektes aan de nieren gerekend. De nieraandoeningen waar men mee te maken kan krijgen, worden onderverdeeld in

 1. Erfelijke nieraandoeningen
 2. Aangeboren nieraandoeningen
 3. Verworven nieraandoeningen

Hieronder hebben we ze één per één beschreven voor je.

Erfelijke nieraandoeningen

Erfelijke nieraandoeningen zijn nieraandoeningen die verworven zijn omdat deze in de familie voorkomen. Enkele voorbeelden van erfelijke nieraandoeningen zijn de volgende:

 • het syndroom van Alport
 • polycystische nierziekte
 • cystinurie
 • primaire hyperocalurie

Dit zijn stuk voor stuk aandoeningen aan de nieren die het functioneren van de nieren beïnvloeden en verkregen zijn omdat de ziekten voorkomen in de familie.

Aangeboren nieraandoeningen

Hoewel erfelijke nieraandoeningen vaak ook aangeboren zijn, is er toch een verschil tussen erfelijke nieraandoeningen en aangeboren nieraandoeningen. Zo ontstaan erfelijke nieraandoeningen omdat deze nieraandoeningen voorkomen in de familie, terwijl dit bij aangeboren nieraandoeningen niet (altijd) het geval is. Waar er bij erfelijke nieraandoeningen dan ook vaak meerdere mensen in de familie zijn met de betreffende nierziekte, is dit bij aangeboren nieraandoeningen niet het geval.

Enkele aangeboren afwijkingen aan de nieren die het functioneren van de nieren kunnen beïnvloeden, zijn de volgende:

 • hoefijzernier
 • eenzijdige nieragenesie
 • dubbelzijdige neragenesie
 • het syndroom van potter
 • malrotatie
 • ectopie

Sommige van deze aandoeningen hebben helemaal geen symptomen, waardoor deze nooit worden ontdekt. Andere van deze aandoeningen zijn juist zo schadelijk, dat het kind dat met de aandoening geboren wordt helemaal geen of nauwelijk kans heeft om te overleven. Ook kan bij sommige nieraandoeningen dialyse of niertransplantatie mogelijk zijn om de aandoening te overleven.

Verworven nieraandoeningen

Verworven nieraandoeningen zijn aandoeningen aan de nieren die gedurende het leven van de patiënt optreden. Deze nieraandoeningen worden veroorzaakt door interne of externe factoren, die ervoor zorgen dat de nieren niet meer goed kunnen functioneren en er een nieraandoening ontstaat. Enkele verworven nieraandoeningen die vaak voorkomen, zijn de volgende:

 • nierontsteking
 • waternier
 • nefrotisch syndroom
 • nierkanker
 • nierstenen
 • niercysten

De oorzaken van verworven nieraandoeningen

De oorzaken van nieraandoeningen zijn afhankelijk van de betreffende aandoening die men heeft. Zo zijn er enkel mogelijke oorzaken aan te wijzen voor het ontstaan van verworven nieraandoeningen, zoals:

 • Het innemen van bepaalde medicijnen, die de nieren beschadigen of het functioneren van de nieren beperken.
 • Infecties.
 • Het innemen of op een andere wijze in aanraking komen met giftige stoffen.
 • Tumoren.
 • Belemmering van de urinelozing, zoals bijvoorbeeld het geval is bij nierstenen, ruggenmergletsel of een vernauwing van de urineleider.

De symptomen van nieraandoeningen

Met welke symptomen je te maken krijgt bij een nieraandoening, is uiteraard afhankelijk van de aandoening waar je mee te maken hebt. Toch zijn er enkele belangrijke symptomen die kunnen wijzen op een nieraandoening in het algemeen, namelijk: het veranderen van de samenstelling of kleur van urine, bloed in de urine, pijn bij urineren, vaker moeten plassen, zwellingen van het lichaamsweefsel (bijvoorbeeld door een ophoping van vocht), rugpijn in de directe omgeving van de nieren, vermoeidheid, weinig urineproductie, jeuk, bloedarmoede en botontkalking.

Hoewel mensen met een nieraandoening niet te maken krijgen met alle symptomen van nieraandoeningen, krijgt men vaak wel met in ieder geval één of enkele van bovenstaande symptomen te maken. Ervaar jij ook één of zelfs meerdere van bovenstaande symptomen, dan is het altijd verstandig om naar de dokter te gaan voor nader onderzoek.

Niets gevonden