Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Cholera

Cholera is een bacteriële infectieziekte veroorzaakt door de Vibrio cholerae bacterie. Het meest voorname kenmerk van cholera is de hevige diarree en de daaruit voortkomende uitdroging. De incubatietijd (de tijd tussen het moment van besmetting en het verschijnen van de eerste symptomen) van de ziekte kan uiteenlopen van 6 tot 48 uur.

Besmetting met cholera

Je kunt besmet worden met de bacterie die cholera veroorzaakt door:

 • het drinken van besmet water,
 • het eten van niet bereidde vis die gevangen is in vervuild water,
 • het eten van niet bereidde groente die gewassen is in besmet water,
 • contact met ontlasting van een besmet persoon,
 • contact met braaksel van een besmet persoon.

Voorkomen van cholera

Om een besmetting met cholera te kunnen voorkomen dien je:

 • de nodige hygiënische maatregelen te treffen,
 • voorzichtig zijn met rauw voedsel,
 • voorzichtig zijn met ongezuiverd water
 • voorzichtig zijn met het gebruik van ijs.

Op het moment dat verantwoordelijke bacterie in je lichaam terecht is gekomen, zal deze zich binnen een half uur gaan delen. Als gevolg van de aanwezigheid van de bacterie en de talloze delingen, zal je immuunsysteem in verwarring worden gebracht. De binnengedrongen bacteriën zullen daardoor niet allemaal onschadelijk gemaakt worden.

Verloop van cholera

In het gros (85 procent) van alle gevallen zal cholera zonder symptomen verlopen. Maar op het ogenblik dat de symptomen zich wel manifesteren, kan cholera ernstige gevolgen hebben. De eerste symptomen die na een cholerabesmetting ontstaan zijn:

 • misselijkheid,
 • overgeven,
 • buikpijn,
 • een, acuut opkomende, waterige diarree.

Door het braken en de diarree zal er een heleboel vocht aan het lichaam worden onttrokken kunnen vooral kinderen en ouderen met cholera gemakkelijk komen te overlijden als gevolg van uitdroging voor. Na 24 uur kun je door de gevolgen van cholera al uitgedroogd zijn. De meeste (fatale) slachtoffers zijn dan ook baby’s en ouderen. Deze twee bevolkingsgroepen zijn het meest kwetsbaar omdat hun afweersysteem zich nog niet genoeg heeft ontwikkeld, dan wel dat het afweersysteem niet meer optimaal werkt.

Uitdroging als gevolg van cholera

Je weet dat je te maken hebt met uitdroging als onder andere de volgende symptomen worden waargenomen:

 • een droge mond,
 • een mindere aanmaak van traanvocht,
 • de ogen liggen diep in de oogkassen,
 • extreme vermoeidheid,
 • de ontlasting ruikt een beetje naar vis.

Wanneer cholera bij uitdroging niet, of niet goed, wordt behandeld, kunnen er een aantal levensbedreigende complicaties ontstaan, zoals een shock. Er is sprake van een shock als er een snelle- en ernstige bloeddrukdaling plaatsvindt, vitale organen onvoldoende bloed krijgen en daardoor niet meer optimaal functioneren.

Behandelen van cholera

De kans op een fatale afloop zal aanmerkelijk kleiner worden als cholera snel en juist wordt behandeld. De behandeling zal in het eerste stadium bestaan uit het geven van vocht om uitdroging tegen te gaan. Vocht kan worden gedronken, of als dat niet lukt door middel van een infuus worden toegediend. Er kunnen eveneens antibiotica toe worden gediend om de ontsteking te lijf te gaan.

Verspreiding van cholera in het verleden

Cholera was al voor de negentiende eeuw bekend in India (Bengalen). In 1817 verspreidde cholera zich ook buiten deze regio en rond 1830 wist de ziekte zelfs Europa te bereiken. In 1844 werd al in een roman de link gelegd tussen cholera en het gebruik van besmet water. Toch duurde het nog tot 1849 voordat een dergelijk verband ook in de medische wereld werd onderkend. De cholerabesmettingen namen echter af toen er op grote schaal waterleidingen en riolen aan werden gelegd.

In 1892 was er voor het laatst een ernstige uitbraak van cholera in Europa (in het Duitse Hamburg). Vandaag de dag komen er echter nog wel zo nu en dan uitbraken voor in minder ontwikkelde landen verspreid over de wereld. Zoals in 2008 en 2009 in Zimbabwe, in 2010 en 2011 in Haïti, en in 2011 in de Dominicaanse Republiek. De laatst genoemde uitbraak was een gevolg van het eten van kreeften die eerder in besmet water in Haïti waren gevangen.

Niets gevonden