Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Hersenbloeding

Op het ogenblik dat er een bloedvat in je hersenen openbarst dan is er sprake van een hersenbloeding. In de volksmond wordt een hersenbloeding ook vaak een beroerte genoemd. Een hersenbloeding kan verder nog het gevolg zijn van een verstopt geraakt bloedvat in de hersenen. Een verstopping in één van de hersenvaten komt overigens vaker voor dan een bloedvat gat is opengebarsten. De onderverdeling die gemaakt kan worden met betrekking tot hersenbloedingen zal afhangen van de locatie in je hersenen waar een dergelijke bloeding is ontstaan.

Verschillende hersenbloedingen

Er kunnen vier soorten bloedingen in de hersenen worden onderscheiden, namelijk:

 • een intracerebraal hematoom: de meest voorkomende hersenbloeding die spontaan in het hersenweefsel ontstaat en waarvan de gevolgen vrijwel gelijk zijn als die van een herseninfarct. Omdat een te hoge bloeddruk een dergelijke hersenbloeding veroorzaakt, is dit de enige soort waarvoor de benaming hersenbloeding terecht gebruikt mag worden.
 • een epiduraal hematoom is een bloeding plaats buiten het harde hersenvlies. Dus tussen je schedel en het harde hersenvlies en vaak heb je te maken met een slagaderlijke bloeding.
 • een subduraal hematoom is een bloeding tussen het spinnenwebvlies en het harde hersenvlies. Er is zowel een acute- als een chronische variant van deze soort hersenbloeding te onderscheiden.
 • een subarachnoidale bloeding ontstaat vaak door een uitgestulpt bloedvat (aneurysma) of door misvormde bloedvaten (Arterioveneuze malformatie). Deze bloeding bevindt zich tussen het spinnenwebvlies en het zachte hersenvlies.

Gevolgen van een hersenbloeding

Vaak heeft een hersenbloeding gevolgen die te vergelijken zijn met die van een herseninfarct. Op het ogenblik dat er bij je een hersenbloeding optreedt dan kan dat een heleboel gevolgen hebben. Zo kun je bijvoorbeeld problemen ondervinden bij het spreken of zullen er verlammingsverschijnselen ontstaan. De klachten die optreden in een specifiek geval zijn sterk afhankelijk van de locatie in je hersenen waar de bloeding is ontstaan. Ook zullen de mate en de aard van de hersenbloeding de gevolgen ervan beïnvloeden. Door het uitvoeren van grondig hersenonderzoek kan exact vast worden gesteld hoe groot de schade aan je hersenen is.

Indien je een hersenbloeding hebt gehad dan kan dit uiteenlopende lichamelijke gevolgen hebben. Maar ook op gevolgen op psychologische- en op sociaal gebied zullen zeker ook bij als gevolg van een hersenbloeding ontstaan. De ernst van de hersenbloeding zal ook op deze vlakken bepalend zijn voor de klachten die zullen ontstaan.

Lichamelijke gevolgen die vaak na een hersenbloeding worden waargenomen zijn bijvoorbeeld:

 • stoornissen in de spraak: je kunt dan wartaal spreken, moeilijker spreken en/of taal begrijpen.
 • eenzijdige verlammingsverschijnselen,
 • eenzijdige uitval van je gezichtsvermogen,
 • een verstoorde waarneming: je ziet bijvoorbeeld alleen aan één kant van je bord het voedsel liggen terwijl het toch volledig is gevuld.
 • concentratieverlies,
 • vergeetachtigheid,
 • een trager denkproces waardoor je de indruk kunt hebben alsof alles wat er om je heen gebeurt in een flits voorbij gaat.
 • Een verandering in je persoonlijkheid waardoor je je bijvoorbeeld anders gaat gedragen, op een andere manier emotionele reageert en anders gaat denken.

Het leven na een hersenbloeding

Na een bloeding in de hersenen zal er dikwijls sprake zijn van een bemoeilijkte communicatie met je omgeving. Dit heeft deels te maken met het verlies van je gezichtsveld en de lichamelijk problemen die zijn ontstaan. Op die manier kun je geheel of gedeeltelijke invalide worden en kunnen bepaalde sociale contacten minder worden. Ook kan je familie te maken krijgen met je veranderde persoonlijkheid. Je kunt je daardoor soms schuldig of onder druk gezet voelen.

Al dit soort veranderingen bij elkaar kunnen ertoe leiden dat de gevolgen van een hersenbloeding een erg impact hebben je leven, en op dat van de mensen in je naaste omgeving. Alle partijen zullen dan ook op moeten leren gaan met de veranderde situatie, en in veel gevallen zelfs met je totaal andere persoonlijkheid, Uiteraard zal er daarbij ondersteuning worden geboden door een team van deskundigen vanuit het ziekenhuis. Zo zal de nieuwe situatie zo goed mogelijk een nieuw plekje worden gegeven in je leven, en dat van je omgeving.

Niets gevonden