Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Bloedarmoede

Bloedarmoede wordt ook wel anemie genoemd. Wanneer iemand hier last van heeft betekent dit dat het gehalte aan rode bloedcellen (de zogenaamde erytrocyten) in het bloed te laag is. Sommige mensen denken dat bloedarmoede betekent dat je te weinig bloed in je lichaam hebt, maar dit is niet het geval.

Één van de bestanddelen van rode bloedcellen is hemoglobine, dit is het eiwit waarmee zuurstof door het bloed wordt getransporteerd. Zoals je begrijpt is een tekort aan hemoglobine dus problematisch.

Wanneer wordt er gesproken over bloedarmoede?

Wanneer de molaire concentratie hemoglobine lager is dan 7,5 mmol/L bij vrouwen (6,8 in geval van zwangerschap) of lager dan 8,5mmol/L bij mannen spreekt men over bloedarmoede.

Wat is de oorzaak van bloedarmoede?

Een tekort aan rode bloedcellen, en dus aan hemoglobine kan veroorzaakt worden door meerdere dingen. Een probleem met de aanmaak van rode bloedcellen door het lichaam kan de oorzaak zijn, maar in andere gevallen ontstaat het probleem door een verhoogde afbraak of het verlies van een groot aantal rode bloedcellen.

Vaak wordt er gedacht dat een ijzertekort de oorzaak is van bloedarmoede. Dit kan inderdaad zo zijn, aangezien hemoglobine ijzer bevat. Wanneer iemand dus te weinig ijzer binnen krijgt via zijn of haar voeding, het lichaam het ijzer niet goed opneemt of wanneer de persoon veel ijzer verliest kan dit bloedarmoede veroorzaken. Er zijn echter een groot aantal andere mogelijke oorzaken.

Diagnostiek en verschillende typen bloedarmoede

Wanneer een arts anemie heeft vastgesteld wordt de oorzaak ervan gezocht om de patient zo goed mogelijk te kunnen behandelen. Ten eerste wordt er gekeken om welke type bloedarmoede het gaat: microcytaire, normocytaire of macrocytaire anemie. De arts kan je precies uitleggen om welk type het bij jouw bloedarmoede gaat en wat dit betekent voor de behandeling en het verloop van de niet altijd prettige toestand waarin je lichaam verkeert. Bij een tekort aan ijzer gaat het om microcytaire anemie, maar ook chronische ziekten en andere afwijkingen kunnen de oorzaak zijn van dit type bloedarmoede.

Beenmergziekte, nierproblemen en de afbraak van rode bloedcellen (hemolyse genaamd) kunnen normocytaire anemie veroorzaken. Oorzaken van macrocytaire anemie zijn onder andere: alcoholisme, medicatie, een tekort aan foliumzuur en vitamine B12 of leverfunctie stoornissen. Er zijn echter meerdere mogelijke oorzaken.

Kan bloedverlies anemie veroorzaken?

Bloedarmoede kan ontstaan na (veel) bloedverlies. Dit kan veroorzaakt zijn door een ongeval of een operatie bijvoorbeeld, maar ook de menstruatie kan tot bloedarmoede lijden. In de meeste gevallen wordt er enkel ijzer aan de patient gegeven die bloedarmoede heeft gekregen na een ongeval of operatie, het lichaam maakt zelf de nieuwe bloedcellen opnieuw aan. Echter is het in sommige ernstige gevallen nodig om een bloedtransfusie te doen.

Wanneer iemand lijdt aan hemofilie blijft deze persoon bloeden, ook al is het maar een klein wondje dat de patient heeft opgelopen. Dit komt omdat het bloed niet stolt door de aandoening. Deze personen hebben dan ook relatief gezien meer kans op bloedarmoede aangezien zij vaker een grote hoeveelheid bloed verliezen. Om dezelfde reden kan ook het gebruik van antistollingsmiddelen voor bloedarmoede zorgen door groot bloedverlies.

Wat zijn de symptomen van bloedarmoede?

Bij de volgende symptomen kan er sprake zijn van bloedarmoede:

 • Vermoeidheid (zonder duidelijke reden)
 • Kortademigheid
 • Sneller hartritme dan normaal
 • Hoofdpijn
 • Je zwak voelen

Wanneer de bloedarmoede ernstiger is kunnen de volgende symptomen aanwezig zijn:

 • Bleke huid en lippen
 • Hartkloppingen
 • Oorsuizen
 • Duizeligheid
 • Koude handen en voeten
 • Tintelende voeten
 • Scheurtjes in de lippen en mondhoeken

Het is echter ook mogelijk om ernstige bloedarmoede te hebben zonder symptomen of klachten te ervaren.

De behandeling van bloedarmoede

Aangezien er veel verschillende mogelijke oorzaken zijn van bloedarmoede zijn er ook meerdere manieren om een patient te behandelen. In sommige gevallen is het aanpassen van de voeding genoeg, door bijvoorbeeld meer ijzer rijk voedsel te eten. In andere gevallen zijn voedingssupplementen of medicijnen nodig.

Aangezien er een aantal ziektes en aandoeningen zijn die bloedarmoede veroorzaken moeten ook deze behandeld worden zodat de bloedarmoede niet alsmaar terug komt. Indien de ziekte niet genezen of behandeld kan worden zullen de klachten van de anemie verlicht worden zodat de patient een normaal leven kan lijden.

Een bloedtransfusie is vaak alleen nodig na ernstig bloedverlies waardoor de patient dringend extra rode bloedcellen nodig heeft.