Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

10 dingen die je als perfectionist herkent!

Olivier
7 min read

Ben jij een perfectionist(e) ? Dan stoorde jij je wellicht dat ereen spatie voor het vraagsteken stond in de vorige zin.

1. Je functioneert minder goed in een team

In een team samenwerken met anderen is niet makkelijk omdat je als perfectionist dikwijls aanzienlijk hogere eisen aan het werk stelt dan de meeste anderen. Hier wil je bij voorkeur ook niet in middelen. Het team met wie je samen moet werken, doet het werk anders dan jij: trager, minder secuur of goed genoeg. Hierdoor raak je je gefrustreerd en je krijg je het idee dat als je het werk zelf had gedaan het resultaat beter was geweest. Een perfectionist werkt graag alleen, eenvoudigweg deze dan de touwtjes helemaal zelf in handen heeft. De eisen van een perfectionist zijn erg hoog en anderen kunnen het bijna nooit goed doen. Samenwerken met anderen vindt een perfectionist echter wel heel aangenaam. Samen met andere mensen aan het werk zijn, is namelijk veel leuker dan alleen een klus klaren en bovendien kun je de taken onderling verdelen. Een perfectionist moet dus echt leren om werk uit handen te geven.

2. Je bent altijd serieus

De meest kleine dingen zijn voor een perfectionist van groot belang, alles zul je als gevolg daarvan serieus nemen. Dit geldt eveneens voor sommige grappen die worden gemaakt. Deze zul je op een later tijdstip nog talloze keren overdenken. In elke grap schuilt namelijk een waarheid. Een perfectionist neemt extreem veel meer serieus dan anderen, en is daardoor in staat om de meest onbenullige dingen belangrijk te maken. Dit wil overigens niet zeggen dat een perfectionist geen gevoel voor humor heeft of geen grappen maakt. Bepaalde grappen zullen echter later nog eens worden overdacht. Ook voor een perfectionist geldt dat humor kan helpen om door zware tijden heen te komen.

3. Iets is alleen goed genoeg als het resultaat oplevert

Een perfectionist vindt het heerlijk om ergens mee bezig te zijn en hard te werken. Er moet echter wel altijd een duidelijk resultaat waargenomen kunnen worden. Gedurende de tijd dat er geen resultaat zichtbaar is, is een perfectionist ontevreden. Iets zal pas goed voelen op het moment dat een perfectionist er het resultaat van ziet. Zo kan een perfectionist uren bezig zijn met het monteren van allerlei priegeldingetjes, mits het eindresultaat helemaal goed is. Totdat het perfecte resultaat zich aan heeft gediend, zal; een perfectionist niet lekker in zijn, of haar, vel zitten. Alleen hard werken zonder een perfect resultaat is dan ook niet voldoende voor een perfectionist.

4. Ouder werk is nooit perfect

Op één of andere manier kan een perfectionist nooit volledig tevreden zijn met eerder geleverd werk. Een prestatie in het verleden stelt vandaag de dag opeens niet veel meer voor omdat de perfectionist wijzer en meer ervaren is. Vaak begrijpt een perfectionist niet hoe ‘slecht’ eerdere prestaties zijn, of haar, goedkeuring konden wegdragen. Om die reden zal een perfectionist niet erg vaak trots zijn op behaalde resultaten in het verleden. Een perfectionist kan de oudere prestatie vaak wat bagatelliseren. Een perfectionist is dan ook buitengewoon kritisch naar zichzelf toe en is daardoor dikwijls minder blij dan mensen die wat eerder tevreden zijn over een bepaald resultaat.

5. Nooit klaar met werken

De erg hoge eisen die een perfectionist aan zichzelf stelt, zorgen ervoor dat hij, of zij, eigenlijk nooit klaar is met werken. Een perfectionist is van mening dat er altijd wel iets wat beter kan en dat er altijd net een beetje meer gedaan had kunnen worden. De werkdag van een perfectionist eindigt als gevolg van deze eigenschap vrijwel nooit op vaste tijden. De werkdagen kunnen zelfs extreem veel langer zijn dan die van anderen. Voor een perfectionist is het dan ook zaak dit te leren loslaten, al zal dat niet eenvoudig zijn. In het hoofd van een perfectionist zal een klus vaak in zijn, of haar, gedachten blijven houden en er op die manier aan blijven werken.

6. Je bent je eigen grootste criticus

De grootste criticus van een perfectionist is hij- of zijzelf. Nog voordat een ander op een prestatie enige feedback heeft kunnen geven, heeft een perfectionist deze al talloze keren 0x op zichzelf gegeven en heb je bepaalde punten al weten aan te passen en te verbeteren. Deze extreme kritiek naar zichzelf kan door en perfectionist echter eveneens een remmende werking hebben om te gaan experimenten met bepaalde zaken en voor de kritiek van andere mensen open te staan. Kritiek van anderen is voor een perfectionist lastig te verdagen en door zelf zo kritisch te zijn wil hij, of zij, dit grotendeels voorkomen. Een perfectionist moet dan ook leren om met de kritiek van anderen, maar ook van zichzelf, om te gaan, Alleen op die manier kan hij, of zij, zich openstellen en dingen minder negatief en of als een aanval te beschouwen.

7. Onbenulligheden kunnen snel irriteren

Perfectionisme is in een heleboel gevallen de oorzaak voor een heleboel irritaties. Op het moment dat een perfectionist zich niet alleen extreem kritisch naar zichzelf, maar eveneens naar anderen uitlaat dan zullen er allerlei irritaties ontstaan. De meest onbenullige foutjes van in de omgeving van de perfectionist zullen hem, of haar, meteen opvallen en na verloop van tijd zelfs gaan irriteren.

8. De neiging tot het uitstellen van taken

Een perfectionist is een kei in het uitstellen van taken. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat perfectionisten neigen naar het uitstellen van allerlei taken. Als gevolg hiervan zal een perfectionist vaak op het laatste ogenblik nog een heleboel werk moeten doen om toch een perfect resultaat af te kunnen leveren. Uiteraard zul je zo ook extra waardering weten te oogsten omdat je in een korte tijd een perfect resultaat neer hebt gezet. Een perfectionist kan vaak dan ook beter presteren op het moment dat er een deadline aan vastzit. Om die reden zijn veel perfectionisten enorm gefocust op deadlines. Het uitstellen kan er echter ook toe leiden dat er tijdnood ontstaat, of dat de nachtrust van een perfectionist hier erg onder te lijden heeft.

9. Zichzelf vaak als lui beschouwen

De enorm hoge eisen die een perfectionist aan zichzelf stelt, zorgen ervoor dat hij, of zij, eigenlijk nooit even ‘niets’ doet. Een perfectionist vindt zichzelf immers al gauw lui op het ogenblik dat er een dag wat minder werk wordt verzet. Tijdens een vakantie zal een perfectionist dan ook een ware uitdaging aangaan om al die tijd nauwelijks wat te doen. Een perfectionist ziet vakanties dan ook vaak als zonde van de tijd. Al die tijd vindt de perfectionist zichzelf lui en kan zich er lastig bij neerleggen. Er hadden immers een heleboel andere dingen gedaan kunnen worden. Een perfectionist zal om die reden altijd erg moeten wennen aan vrije dagen. Bovendien zullen er ook op vrije momenten allerlei zaken door het hoofd van een perfectionist spoken die gedaan kunnen worden. Pas na enkele dagen zal de rust komen en kan ook een perfectionist gaan genieten.

10. Nuttige zaken hebben de aandacht

Een perfectionist wil liever geen energie verspillen met dingen die weinig, of geen, nut hebben, of die weinig of niets opleveren. Bij alles wat een perfectionist doet, zal hij, of zij, zich afvragen wat het nut ervan is. Een perfectionist wil zijn tijd namelijk op een efficiënte manier invullen. Deze eigenschap kan echter voor de nodige irritatie bij andere mensen leiden. Een perfectionist heeft bijvoorbeeld moeite met het doen van oefeningen die erop gericht zijn om ervaringen op te doen, maar verder geen concreet doel hebben. Voor een perfectionist is juist dat concrete doel van groot belang om te kunnen bepalen wat iets op zal leveren en welk zichtbaar resultaat het zal geven. Voor een perfectionist kan het dan ook erg lastig zijn om te leren om fouten te maken en zichzelf te ontwikkelen door dingen gewoonweg te doen.

Door Olivier

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…