Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

11 zaken dat ELKE man zal herkennen

Bram
6 min read

1. Bindingsangst

Een man heeft aanzienlijk vaker last van bindingsangst. In de regel zal een man aanzienlijk terughoudender zijn in het aangaan van een vaste relatie. Het opgeven van een vrijgezellenbestaan kan een man dan ook beangstigen. Maar ook kan een man een vaste relatie als niet stoer beschouwen. Wanneer een man toch een vaste relatie aangaat, kan dat voelen als overstag moeten gaan, of zelfs een relatie beëindigen als deze te serieus dreigt te worden. De kersverse vrijgezel zal vervolgens steeds weer kortstondige relaties aangaan, maar een huwelijk meestal uit de weg gaan.

2. Lichaamspose

Zeker in het bijzijn van anderen zal een man relatief veel ruimte innemen. In vrijwel alle gevallen zal een man wijdbeens gaan zitten, of hun benen uitstrekken. Verder zal een man dikwijls een voet op hun knie leggen. Ook zal een man zonder schaamte achterover gaan zitten en zijn handen in zijn nek leggen. Bij al deze lichaamshoudingen zal de ruimte die in beslag wordt genomen meestal groter zijn dan die van een vrouw in dezelfde ruimte of omstandigheden.

3. Hulp aanvaarden is zwak

Een man zal niet gauw een ander om hulp vragen. Voor een heleboel mannen is dit namelijk een teken van zwakte, of zelfs een nederlaag. Om die reden zal een man zelfs zijn beste vriend niet snel vragen om hulp. Een man heeft het idee zelf te moeten presteren, zichzelf dienen te bewijzen en alles aan moeten kunnen. Toegeven dat iets echt niet lukt, is voor een man dan ook erg moeilijk. Hij zal zich in een dergelijke situatie liever langere tijd terugtrekken tot hij zelf een oplossing gevonden heeft. Een man kan soms zelfs het uiterste van zichzelf vragen om een probleem op te lossen en goede raad van een ander slechts zelden waarderen. Hulp aan een ander vragen ziet hij doorgaans als falen.

4. Huilen

Een man zal aanzienlijk minder huilen dan een vrouw. Al in zijn jeugd is immers aan hem geleerd dat huilen vrijwel gelijk staat aan het tonen van zwakte. Evolutionaire is dat te verklaren doordat mannen vroeger een zwakker exemplaar altijd zouden aanvallen. Huilen in het openbaar is voor een man dan ook meestal not done. Een zal zich dan ook eerder terugtrekken als hij zijn tranen de vrije loop wil laten, maar dit in de regel niet willen erkennen ten opzichte van anderen als zij hem daarom vragen.

5. Winkelen is een hel

In tegenstelling tot een vrouw, zal een man winkelen meestal niet als prettig ervaren. Uitgebreid kleding passen, en dan vaak niet eens iets kopen, is er bij een man dan ook doorgaans niet bij. De hersenstructuur van een man is namelijk gericht op winkelen met een gericht doel. Vaak zelfs nog binnen een zeker tijdschema. Doelloos van winkel naar winkel struinen, zal een man dan ook als een hel ervaren. Een man zal daar zeker gefrustreerd door raken. Ook dit is evolutionair te verklaren: een man was vroeger immers een jager die zijn prooi, na een niet te lange jacht, mee naar huis wil nemen. Een te lange jacht zal de man enorm gestrest maken. Om die reden zal een man het vaak prima vinden als een vrouw zijn kleding koopt en hij geen deel hoeft te nemen aan het helse winkelritueel.

6. Globaal denken

Een man denkt globaal. Dit betekent dat hij een situatie als een geheel kan zien. Nuances en details worden door een man dan ook vaak over het hoofd gezien of als niet belangrijk beschouwd. Met andere woorden: een man kan prima de hoofdlijnen overzien, terwijl hij de kleinere aspecten niet of nauwelijks waarneemt.

7. Bouwen en slopen

Een man bouwt graag dingen. Maar breekt deze ook even goed weer af. Het maken van dingen geeft hem namelijk een gevoel van trots, terwijl het slopen van iets juist een teken kan zijn van mannelijke kracht. Ook dit alles kan weer terug worden gevoerd naar de rol van mannen in het verleden: op hen rustte immers vaak de taak om een onderkomen te bouwen, en eventueel barricades van vijanden af te breken.

8. Lichamelijk contact met seksegenoten is zeldzaam

Een man zal, in tegenstelling tot een vrouw, seksegenoten niet snel aanraken tijdens een gesprek. Voor een vrouw is een dergelijke aanraking een teken van genegenheid of begrip, terwijl een man dit vaak beschouwt als het ongewenst binnentreden van de persoonlijke ruimte van de andere man. Tegenwoordig kan een man ook terughoudend zijn in het aanraken van een seksegenoot om de schijn van homoseksuele gevoelens niet te wekken.

9. Onafhankelijk denken en doen

Een man is, in tegenstelling tot een vrouw, onafhankelijk in zijn denken en doen. Een idee van een ander volgen, zal voor een man dan vaak ook erg lastig, zo niet onmogelijk, zijn. Bij alles wat hij doet, zal hij een eigen plan maken en zich daaraan willen houden. Het aannemen van goede raad of advies zal voor hem hetzelfde voelen als opgeven of falen.

10. Bevredigende factoren in het leven    

Een man zal meestal bevrediging vinden in het maken van carrière. Verder zal een belangrijk doel in zijn leven zijn om bezittingen te vergaren. In tegenstelling tot bij een vrouw, zal een man minder bevrediging vinden in een relatie, een gezin en/of kinderen. Uiteraard zal zijn voortplantingsdrang hem er wel toe drijven om relaties aan te gaan en zelfs een gezin te stichten.

11. Visuele prikkeling

Een man raakt opgewonden door middel van visuele prikkeling. Denk maar eens aan het effect dat bijvoorbeeld pornografische beelden op man hebben. Een man zal dan ook al snel worden gegrepen door het beeld van een ontblote dame. De fantasie van een man kan door het visuele worden geprikkeld. Het is voor een man vaak van grotere invloed dan bijvoorbeeld een aspect als persoonlijkheid.

Door Bram

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…