Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

BEWEZEN: oudste kind in een gezin is het slimst!

Bram
2 min read

Niet iedereen is even slim dat is algemeen wel bekend, maar dat het oudste kind binnen een gezin in de regel het slimst is, weten aanzienlijk minder mensen. Dit is dus goed nieuws voor iedereen die als eerstgeborenen te boek staat. Wetenschappelijk onderzoek heeft immers aan weten te tonen dat je, als oudste kind, net een beetje slimmer bent dan je jongere broers en zussen.

Verschillen zijn niet schrikbarend groot

Indien je niet het oudste kind binnen je gezin bent, dan hoef je je niet direct zorgen te maken, of je minderwaardig te voelen ten opzichte van je oudere broer of zus. Een wetenschappelijk onderzoek van de universiteit van Illinois heeft namelijk aan het licht gebracht dat het oudste kinderen dikwijls het slimste zijn, maar eveneens dat het slechts een minimaal verschil betreft. De resultaten van dit onderzoek tonen namelijk aan dat het IQ, in verhouding tot de andere kinderen binnen hetzelfde gezin, maar met één punt hoger ligt. In je dagelijkse leven merkt dan ook meestal niets, of weinig, van dit verschil in intelligentie.

Het doel van de studie 

De wetenschappers die dit onderzoek op poten hebben gezet, wilden onderzoeken of de volgorde waar kinderen in worden geboren binnen een gezin enige invloed zou kunnen hebben op het dagdagelijkse leven van deze betreffende personen. Het onderzoek werd uitgevoerd onder ruim 377.000 studenten. Een tweetal professoren, Rodica Damian (verbonden aan de universiteit van Houston) en Brent Roberts, (hoofd van het onderzoeksteam) is het verschil weliswaar op statistisch gebied belangrijk, maar kunnen de verdere betekenis van dit onderzoek en de onderzoeksresultaten direct weer worden vergeten.

Geen merkbare voordelen

In tegenstelling tot wat je zou verwachten hebben de uitkomsten van dit wetenschappelijk onderzoek verder geen belangrijke informatie opgeleverd. De oudste kinderen binnen een gezin doen het bijvoorbeeld niet veel beter op school, en later op de werkvloer. Ook zal het net wat hogere IQ van een oudste kind er niet voor zorgen dat hij, of zij, later beter terecht zal komen in de maatschappij. Jezelf illusies maken, als je toevallig de oudste van het gezin bent, is dan ook zeker niet aan te raden. Je broers en zussen die jonger zijn, zullen immers vrijwel hetzelfde kunnen bereiken als jij.

Door Bram

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…