Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

De zin en onzin van een tandverzekering

6 min read

De laatste maanden wordt door verschillende ziekenfondsen gecommuniceerd dat het aanvullend voordeel voor orthodontie uitgebreid is, waardoor je een hogere terugbetaling krijgt wanneer je kind een beugel nodig heeft of wanneer je zelf een implantaat nodig hebt. Maar hoe zit het nu precies in elkaar? Wij gingen te rade bij Partena Ziekenfonds voor antwoorden en om te weten te komen of een extra tandverzekering zoals Dentalia Plus eigenlijk nog nodig is.

Aanvullend voordeel?

Laten we eerst eens beginnen met het begrip aanvullend voordeel. Wat is dat nu eigenlijk? Het is zo dat ziekenfondsen drie soorten terugbetalingen aanbieden: de wettelijke terugbetaling, het aanvullend voordeel en de extra verzekeringen. De wettelijke terugbetaling is wat de overheid heeft vastgelegd wat je terugkrijgt van je medische kosten, zoals bijvoorbeeld bij een bezoek aan de huisarts. Dit is dus bij elk ziekenfonds hetzelfde. Omdat dit vaak niet voldoende is, vult het ziekenfonds deze terugbetalingen aan met extra terugbetalingen voor haar klanten: het aanvullend voordeel. Dankzij je lidmaatschap bij een ziekenfonds krijg je een aantal voordelen en diensten die eigen zijn aan dat ziekenfonds. Denk maar aan de extra terugbetalingen voor brillen of lenzen, logopedie, abonnementen bij je sportclub etc. Wat terugbetaald wordt en hoeveel, is dus afhankelijk van ziekenfonds tot ziekenfonds. Elk lid van het ziekenfonds heeft recht op de wettelijke terugbetaling en op het aanvullend voordeel. Op voorwaarde dat je je bijdragen betaalt, uiteraard.

Een extra verzekering is, zoals de naam het al zegt, extra. Daar kies je zelf voor en daar betaal je dus ook extra voor. Maar deze verzekering zorgt er wel voor dat extra kosten gedekt zijn, waar de wettelijke verzekering en het aanvullend voordeel niet toereikend zijn. De belangrijkste verzekeringen zijn een hospitalisatieverzekering, zoals Hospitalia en een tandzorgverzekering, zoals Dentalia. Wanneer je bijvoorbeeld kiest voor een hospitalisatieverzekering, kan je zeker zijn dat een ziekenhuisopname zonder financiële zorgen verloopt. Daar komen ook nog extra voordelen bij waardoor je ook voor en na je opname kan rekenen op extra hulp, de kosten van voor- en nazorg worden terugbetaald en nog veel meer. Op die manier kan je je in de periode voor, tijdens en na je opname vooral focussen op je herstel en zo min mogelijk op alle praktische zorgen eromheen.

Addertjes onder het gras?

Recent hebben de meeste ziekenfondsen hun aanvullend voordeel voor orthodontie aangepast, waaronder ook Partena Ziekenfonds.  

Maar aan dit aanvullend voordeel hangen bij elk ziekenfonds ook veel voorwaarden vast. Er is een maximumbedrag dat je terugkrijgt, je moet voor je 15de een akkoord hebben van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds en de behandelingen waarvoor je een terugbetaling vraagt moeten voor je 22e verjaardag uitgevoerd worden. De terugbetaling voor een orthodontiebehandeling is ook maar éénmalig en vaak niet voldoende om het hele kostenplaatje te dekken. Je kosten blijven bijgevolg dus nog steeds hoog wanneer je kind een beugel nodig heeft.

Tandverzekering

Wat is dan het verschil met een tandverzekering? Wel, een tandverzekering is veel uitgebreider en gaat ook verder dan enkel orthodontie bij kinderen. Denk maar aan tandprotheses of implantaten, of zelfs orthodontie voor volwassenen. Heb je orthodontie nodig voor je kind? Dan krijg je bovenop de wettelijke terugbetaling en het aanvullend voordeel ook recht op terugbetaling vanuit die extra verzekering waardoor het terugbetaalde bedrag het effectieve kostenplaatje veel meer benadert. Dit rekensommetje voor een beugel geeft dat mooi aan:

  • Kosten voor de beugel: 2.811 euro
  • Terugbetaling wettelijke ziekteverzekering: -710 euro
  • Terugbetaling via tandverzekering: – 1.050 euro
  • Terugbetaling via het aanvullend voordeel: – 630,60 euro
  • Nog zelf te betalen: 420,40 euro

Bij Partena Ziekenfonds heb je de tandverzekering Dentalia Plus. In tegenstelling tot het aanvullend voordeel, is de terugbetaling – in het geval van Dentalia Plus tot €1.250 – niet eenmalig. Daarnaast is dit los van leeftijd of van hoeveel behandelingen je ondergaat. Heb je twee verschillende behandelingen nodig? Dan heb je recht op terugbetalingen via Dentalia Plus voor beide behandelingen. Wil je een beugel als volwassene? Dan kan je nog steeds een terugbetaling krijgen voor een beugel. Heb je een implantaat nodig? Ook daarvoor kan je rekenen op een terugbetaling van je tandverzekering.

Kortom: een aanvullend voordeel is handig, maar wie zich écht geen zorgen wil maken over beugels, implantaten of protheses en andere tandbehandelingen, kiest beter voor een tandverzekering zoals Dentalia Plus.

Door

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…