Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Doofheid symptomen

shana
2 min read

Het meest belangrijke symptoom van doofheid is dat je niet, of nauwelijks, kunt horen. Op het moment dat doofheid is aangeboren dan wordt dit in de regel in de eerste weken of maanden na de geboorte al ontdekt. De baby zal dan immers niet reageren op harde- of omgevingsgeluiden en zal eveneens geen typische babygeluiden maken. Wanneer de doofheid echter pas op latere leeftijd ontstaat dan kan dat door de persoon in kwestie meestal zelf worden aangegeven. 

Een ander symptoom dat bij doofheid dient te worden vermeld is het niet of niet goed kunnen praten. Dit is in het bijzonder het geval bij gevallen van doofheid die zijn ontstaan voordat de betreffende persoon de spraak goed heeft ontwikkeld. Wanneer een dove spreekt dan kan deze zijn eigen stem immers niet horen en kan dus niet worden gecontroleerd of een woord duidelijk en juist wordt uitgesproken.

Behandelen van doofheid 

Doofheid is een fenomeen dat helaas nog niet kan worden genezen. Indien er sprake is van slechthorendheid dan kunnen er in de regel wel gezorgd wel maatregelen worden getroffen die ervoor moeten zorgen dat het gehoor verbeterd. Bij jonge kinderen kan in bepaalde gevallen een oorimplantaat in worden gebracht om horen mogelijk, of gemakkelijker, te maken. 

Cochleaire implant of slakkenhuisimplantaat

Een zogenaamd cochleaire implantaat kan door middel van een operatie in worden gebracht en zal de gehoorzenuw prikkelen zodat het mogelijk wordt om geluiden te horen. Een dergelijk implantaat bestaat uit een aantal verschillende onderdelen, te weten:

  • een ontvanger,
  • een omvormer,
  • elektroden.

De omvormer zal de geluidssignalen van buiten het oor omzetten in een soort radiosignaal. Dit signaal wordt vervolgens door de ontvanger ontvangen en via de elektroden doorgegeven worden aan de gehoorzenuwen. Helaas werkt een implantaat niet bij iedereen.

Op het moment dat je nog geluiden kunt horen dan is het om die reden verstandiger om voor een gehoorapparaat, ofwel hoortoestel, te kiezen. Een gehoorapparaat zal de geluiden van buitenaf opvangen en versterken voordat deze verder het oor binnengaan en naar de gehoorzenuw worden gestuurd.

Door shana

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…