Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Internationale Dag van Mensen met een Beperking: ‘Vaak negeren we hen, uit onwetendheid’

Freya De Vos
3 min read

Vandaag is het de Internationale Dag van Mensen met een Beperking. Deze dag werd in het leven geroepen om gelijke kansen voor personen met een beperking na te streven. In hun gloednieuwe boek Goed leven, met kwetsbaarheid en beperking laten Manu Keirse en Dirk De Wachter mensen met een beperking aan het woord en geven ze ons tips om beter én inclusiever met hen om te gaan.

‘Iemand met een beperking is iemand die afwijkt van wat men het ‘normale’ noemt’, definieert klinisch psycholoog Manu Keirse. ‘Het zijn personen met minder verstandelijke capaciteiten, die fysiek beperkt zijn of die met een aandoening moeten leven die een serieuze beperking op hun gezondheid inhoudt.’ Jarenlang doceerde Keirse het vak Psychologie van mensen met een beperking aan de KUL. Samen met co-auteur en psychiater Dirk De Wachter wil hij met met het boek Goed leven de bewustmaking vergroten rond de vooroordelen die velen van ons nog steeds hebben over mensen met een beperking. ‘Er bestaan nog steeds teveel stigma’s. De samenleving staat te weinig stil bij de wereld van beperkingen. Men zou eens de hand in eigen boezem moeten steken en zich afvragen hoe wij mensen met een beperking volwaardig burger kunnen laten zijn. Het is vaak uit onwetendheid en een onbewuste schrik dat we mensen met een beperking negeren. Wanneer we bijvoorbeeld een ouderpaar met een zoon in een rolstoel tegenkomen, vragen we vaak aan de ouders hoe het met hem gaat, ook al zou  hij de vraag perfect zélf kunnen beantwoorden. De mens wendt zich van nature af van dingen die hij niet verstaat.’

Luisteren is key 

Goed leven met kwetsbaarheid en beperking van Dirk De Wachter en Manu Keirse (Lannoo Campus, € 25,99)

‘Mensen met een beperking volledig integreren in de maatschappij vereist op verschillende niveaus inspanningen. Wat we zélf al kunnen doen is contact met hen opzoeken en naar hen luisteren. Luisteren, luisteren en nog eens luisteren! Zo geef je mensen met een beperking niet alleen erkenning, maar ook waardering. Door hen eenvoudig te vragen hoe de voorbije dagen voor hem/haar zijn geweest, kun je zoveel teweeg brengen én leren. Kortom, ga op zoek naar verbinding. Het is de kerngedachte achter ons boek. Met verbinding met kwetsbare mensen en mensen met een beperking. Stoerdoenerij en ik-gerichtheid zitten zo in onze maatschappij verankerd dat je het bijna zou vergeten, maar iedereen is kwetsbaar. Dus durf jezelf kwetsbaar op te stellen en luister en leer van mensen met een beperking. Zo help je hen om een meer volwaardig deel van de samenleving te worden.’

Door Freya De Vos

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…