Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Kinkhoest bij Kind en Volwassenen

Olivier
4 min read

Kinkhoest komt zowel bij bij kinderen als bij volwassenen voor. Vaccinatie is daarom erg belangrijk. 

Baby’s erg vatbaar voor Bordetella Pertussis bacterie

Een jonge baby die kuchjes laat horen is reden voor enige ongerustheid. Als het kindje nog heel jong is dan is de kans groot dat het nog onvoldoende is ingeënt en zeer gevoelig kan zijn voor de Bordetella Pertussis bacterie. Zonder dat je het weet kan je de bacterie bij je dragen en een baby infecteren.

De bacterie is de veroorzaker van Kinkhoest, een infectieziekte aan de luchtwegen die in drie verschillende stadia is in te delen, al hoeven baby’s niet altijd al deze stadia te doorlopen. Soms geneest een kindje sneller en slaat een stadium over.

Bij lichtste vermoeden meteen naar kinderarts

Kinkhoest wordt bij kinderen en baby’s vaak onderschat omdat de ziekte zich doorgaans lichtjes aankondigt. Het is als het ware een sluipschutter die in enkele dagen tot weken de luchtwegen, van bronchiën tot longen, volledig kan infecteren. Als er sprake is van een vermoeden van Kinkhoest dan is een spoedconsult bij een kinderarts van groot belang. Afhankelijk van de ernst kan het kindje zo nodig worden opgenomen en worden gemonitord terwijl het aan de beademing ligt. Reden voor deze wijze van behandelen is dat er reëel besmettingsgevaar is voor de omgeving en uiteraard omdat de baby door de Kinkhoest acuut in een levensbedreigende situatie terecht kan komen.

De catarrale oftewel eerste fase van Kinkhoest

Voordat kinkhoest kan worden opgemerkt heeft het een incubatieperiode nodig van 1 tot 3 weken. Niezen, een loopneus en veel oogvocht zijn typische symptomen die een beginnende Kinkhoest met zich meebrengt. Het lijkt op een verkoudheid. Hier komt vervolgens een droog hoestje bij. Dit droge hoesten neemt langzaam in ernst toe totdat er werkelijk sprake is van zware hoest aanvallen. Deze fase wordt ook wel de catarrale fase genoemd. Een zeer besmettelijke periode.

Paroximale, of tweede fase

Na de catarrale fase volgt het paroxismale stadium. Veel hoesten, soms tot stikkens toe waarna snel opnieuw naar verse lucht wordt gehapt. Kinderen kunnen taai slijm ophoesten. Het hoesten dat gepaard kan gaan met braken, hoofdpijn en druk op de borst omdat de longen het zwaar te verduren hebben, kan wel enige weken aanhouden. De duur van deze fase varieert enorm van persoon tot persoon, tussen de 1 en 6 weken.

Het herstel

Het derde en tevens laatste stadium is het convalescentie stadium oftewel, de herstel periode. Dit begint meestal zo’n vier weken nadat de ziekte zich heeft aangekondigd. Het hoesten zal afnemen. Kans op besmetting neemt ook af en de luchtwegen zullen zich gaan herstellen. Rust en tijd is wat het herstel van de geïnfecteerde organen het best en snelst doen genezen.

Toedienen antibiotica ter voorkoming verdere besmetting

In sommige gevallen zal een arts kiezen om het kind (of volwassene) waarbij Kinkhoest is vastgesteld, antibiotica toe te dienen. De keuze voor het toedienen van antibiotica is niet om de ziekteverschijnselen snel te doen verminderen, want dat is niet mogelijk. Als de ziekte eenmaal om zich heen heeft geslagen is daar niets meer tegen te doen. Het toedienen van antibiotica wordt gedaan om de kans op verdere besmetting te verkleinen.

5% Belgische ouders kiezen om kind niet te vaccineren

Tot het vaccinatieprogramma van start ging stierven per jaar gemiddeld 150 kinderen aan de gevolgen van Kinkhoest, daarna daalde het aantal slachtoffers aanzienlijk. Zo’n 95% van de Belgische kinderen wordt ieder jaar ingeënt. Ondanks dat in België het ziektecijfer en het sterftecijfer door vaccineren sterk is afgenomen, zijn er veel ouders die er voor kiezen om hun kind niet te vaccineren. De meest gehoorde motivatie voor deze keuze is de afwezigheid van bewijs van de werking van de vaccins, en het ontbreken van documentatie met betrekking tot de(chemische) samenstelling van de vaccins. Daarnaast wil men meer transparantie met betrekking tot de bijwerkingen van vaccins op de korte en lange termijn.

Vaccin werkt 10 jaar

Volwassenen die als kind zijn ingeënt denken vaak ten onrechte dat zij voor het leven gevrijwaard zijn van typische kinderzieken als Kinkhoest. Een vaccin werkt echter doorgaans niet langer dan tien jaar. Ben je ooit in je tienerjaren ingeënt en daarna nooit meer, dan heb je kans om Kinkhoest te krijgen al zullen de symptomen minder hevig zijn als hier beschreven. Heb je ooit kinkhoest gehad dan heeft de ziekte je voor ongeveer 20 jaar immuun gemaakt

Door Olivier

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…