Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Mensen met deze eigenschappen leven het langst

Camille
2 min read

Is het echt zo dat je door je levenswijze langer leeft? Natuurlijk is de kans dat je gezond oud wordt het grootst als je niet rookt, niet te veel alcohol drinkt en gezond eet. Maar zijn er ook karaktereigenschappen die ervoor kunnen zorgen dat je langer leeft? In dit artikel gaan we hier nader op in.

Mensen die stress vermijden leven langer

Stress is een belangrijke factor voor het ontwikkelen van allerlei aandoeningen. Stress kan als je er langdurig aan wordt blootgesteld zelfs levensbedreigende ziektes veroorzaken zoals hartaandoeningen.

Wees plichtsgetrouw en ruimdenkend

Als je plichtsgetrouw bent, altijd je afspraken nakomt en zorgt dat je werk op tijd af is, is de kans groter dat je langer leeft. Dit blijkt uit een uitgebreide studie waarbij een groep mensen gedurende 75 jaar werd gevolgd vanaf dat ze ongeveer 20 jaar waren. Uit de studie bleek dat de mensen die er een plichtsgetrouw leven op nahielden, langer leefden dan mensen die het niet zo nauw namen. Ook een goede eigenschap om lang te leven is open minded zijn. Als je open staat voor nieuwe dingen in plaats van in oude denkpatronen te blijven hangen verlengt dat je leven, zo blijkt uit hetzelfde onderzoek.

Deel je gevoelens en lach veel

Als je in een omgeving leeft waar je je gevoelens gemakkelijk met anderen kunt delen verlengt dat je levensverwachting. Een inkopper, maar ook wetenschappelijk aangetoond; Mensen die veel lachen en het leven niet altijd al te serieus nemen leven ook langer. Voor vrouwen geldt dan nog specifiek dat ze een grotere kans op een langer leven hebben als ze emotioneel stabiel zijn. Vrouwen die goed kunnen omgaan met wisselende situaties worden ouder dan vrouwen die snel uit hun evenwicht worden gebracht als er in hun leven iets onverwachts gebeurt.

Lees ook:

 

Door Camille

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…