Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Abortus bij jongeren (Tienerabortus): Mag je zelf beslissen of je abortus wil?

Olivier
5 min read

Als je ongewenst zwanger bent geworden en het kindje absoluut niet wil baren, kun je ervoor kiezen om een abortus te ondergaan. Bij een abortus wordt de zwangerschap vroegtijdig afgebroken, zodat je niet meer zwanger bent en dus geen kindje op de wereld zal zetten. Je kunt kiezen voor een abortus omdat je jezelf te jong vindt voor een zwangerschap, omdat je het kindje niet wil of kan opvoeden of omdat je bijvoorbeeld nog op school zit en de zwangerschap en het krijgen van het kind niet met je schoolwerk kunt combineren.

Op deze pagina lees je meer over het ondergaan van een abortus bij jongeren. Zo lees je eerst enkele cijfers met betrekking tot tienerabortussen in België, om vervolgens meer te weten te komen over het ondergaan van een abortus volgens de Belgische wet en het feit of je zelf mag beslissen over jouw abortus als je minderjarig bent.

Tienerabortussen in België: de cijfers

Sinds de legalisatie van de abortus, was er een stijging waar te nemen in het aantal abortussen bij tienermeisjes. Deze stijging bleef enkele jaren bestaan, maar sinds 2009 is er voor het eerst sprake van een stabilisatie tot een daling in het aantal tienerabortussen in Vlaanderen. In Wallonië is dit overigens niet het geval, want hier blijft het aantal tienerabortussen licht toenemen. In Brussel is er sinds 2007 sprake van een sterke daling in de cijfers met betrekking tot tienerabortussen.

In het jaar 2007 bedroeg het Belgisch abortuscijfer bij 10- tot 19-jarigen 2,91 procent. In het jaar 2011 was dit percentage iets gedaald ten opzichte tot het jaar 2007, want toen was het percentage 2,90 procent.

Een abortus ondergaan: wat zegt de wet?

België heeft sinds het jaar 1990 een zogeheten abortuswet. Abortus is nog opgenomen in het strafwetboek, maar meestal is het niet strafbaar voor een vrouw om een abortus te ondergaan. Als vrouw kun je zelf beslissen om je zwangerschap af te breken, volgens de wet als die zwangerschap voor jou een noodsituatie oplevert. Wat het begrip ‘noodsituatie’ dan precies inhoudt en wanneer je volgens de wet wel of niet in een noodsituatie zit, is niet verder beschreven in de wetgeving. Wel geeft de wet duidelijk aan dat de beslissing bij de zwangere vrouw ligt en dat alleen zij oordeelt over haar noodsituatie. Juridisch gezien is de partner van de vrouw geen betrokken partij bij een abortus, zelfs niet als de vrouw in kwestie getrouwd is.

Ook staat er in de wet dat zwangerschapsafbreking door middel van een abortus tot 14 weken na de zwangerschap kan, waarbij er gerekend wordt vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie. Deze deadline komt neer op 12 weken na de datum van bevruchting. Wel is er een vaste wachttijd van zes dagen tussen de eerste consultatie en de daadwerkelijke ingreep, zodat je geen abortus ondergaat en hier later spijt van krijgt. Ben je zwanger, dan moet je voor het einde van de dertiende week, als je telt vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie, een afspraak voor de abortus vastleggen.

Na de veertiende week van de zwangerschap, kan de vrouw alleen een abortus ondergaan als het uitdragen van de zwangerschap een ernstig gevaar vormt voor haar leven of het leven van het kind (bijvoorbeeld door een ongeneeslijke kwaal).

Een abortus ondergaan als jongere: mag je zelf beslissen?

In de wet staat niets over de leeftijd die je moet hebben als je een abortus wil ondergaan. Wel staat er in de wet dat alleen de vrouw beslist over haar zwangerschap en dat haar partner geen juridische invloed kan hebben op deze beslissing. Wat velen niet weten, is dat dit ook het geval is bij minderjarige meisjes. Niet alleen hun partner, maar ook hun ouders hebben geen invloed op hun beslissing met betrekking tot hun zwangerschap en een eventuele abortus.

Verder heeft een arts altijd beroepsgeheim. Dit betekent dat hij een abortus bij een minderjarige uit mag voeren, maar hier niets over mag zeggen tegen de ouders van het meisje als het meisje dit niet wil. Alleen als het meisje haar ouders zelf vertelt over de abortus waar de arts bij is, mag de arts hier meer over vertellen.

Conclusie

Op basis van bovenstaande informatie, kunnen we het volgende concluderen over het ondergaan van een abortus in België:

  • Je kunt zelf beslissen over jouw abortus, hier heeft niemand juridische invloed op.
  • Je kunt een abortus ondergaan tot 14 weken na de zwangerschap, geteld vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie. Alleen als er sprake is van een medische noodsituatie, kun je in een later stadium nog een abortus ondergaan.
  • Alleen jij beslist over je abortus. Je ouders hebben hier niets over te zeggen.
  • Iedere arts en hulpverlener heeft beroepsgeheim, wat betekent dat ze jouw ouders niets mogen vertellen over jouw abortus.

Ben je minderjarig en ongewenst zwanger, dan kun je dus gewoon zelf bepalen of je een abortus wil, de zwangerschapsafbreking zelf op touw zetten door naar de dokter te gaan en een abortus ondergaan zonder dat je ouders en/of je partner hierachter komen.

Door Olivier

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…