Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Wanneer eerste Zwangerschapscontrole bij de Gynaecoloog?

Olivier
5 min read

Wanneer is het tijd voor jouw eerste zwangerschapscontrole? Wanneer u zwanger bent, stopt de menstruele cyclus. Als u twee weken na de gebruikelijke menstruatieperiode nog geen tekenen van menstruatie heeft waargenomen, is het aan te raden om contact op te nemen met een huisarts of verloskundige. Meestal is dit rond de tiende week van de zwangerschap. De huisarts kan de eerste controle uitvoeren. U kunt ook bij uzelf een zwangerschapstest afnemen.

Wanneer is prenatale diagnostiek noodzakelijk?

Bent u ouder dan 35, of komen er erfelijke afwijkingen voor binnen uw familie? Laat dit dat vooraf weten aan de behandelend arts. In dergelijke gevallen bestaat er een groter risico op genetische afwijkingen. Door deze vroeg op te sporen, kan er tijdig op worden geanticipeerd. Sommige van deze onderzoeken, ook wel prenatale diagnostiek genoemd, kunnen het beste al in de tiende week van de zwangerschap worden afgenomen. Uiteraard is het aan uzelf of zo’n onderzoek laat uitvoeren, dus denk er goed over na.

Wanneer een gynaecoloog inschakelen?

Wanneer een gynaecoloog inschakelen?Hoewel zwangerschap een natuurlijk proces is, vergt het behoorlijk veel van het lichaam en komen er veel risico’s bij kijken. Het is dan ook van groot belang om professionele begeleiding te zoeken. Een gynaecoloog is gespecialiseerd in het vrouwenlichaam en is daarom de aangewezen persoon om vrouwen te begeleiden in hun zwangerschap en bij hun bevalling. Het is altijd aan te raden om direct na vaststelling van de zwangerschap naar een gynaecoloog te gaan, maar dit geldt des te meer wanneer u een medische indicatie heeft. De kans dat zo iemand problemen ondervindt bij de zwangerschap of bij de bevalling is significant hoger. Om zeker te weten of u al dan niet een medische aandoening heeft, dient u een arts te raadplegen. Soms zal het nodig zijn de bevalling in het ziekenhuis plaats te laten vinden.

Wat gebeurt er tijdens de eerste zwangerschapscontrole?

De eerste zwangerschapscontrole zal grotendeels bestaan uit de anamnese. De anamnese is een soort intakegesprek waarbij de verloskundige u vragen stelt over uw gezondheid en de gezondheid van uw partner, mogelijke genetische ziektes die een rol kunnen spelen, en het verloop van eerdere zwangerschappen en bevallingen. Aan de hand van de door u verstrekte informatie zal de verloskundige proberen vast te stel hoe lang u al zwanger bent en de verwachte datum van bevalling uitrekenen.

Fysiek onderzoek bij de eerste zwangerschapscontrole

Naast de anamnese zal de verloskundige tijdens de eerste zwangerschapscontrole een lichamelijk onderzoek verrichten. Hierbij zal onder meer worden gekeken naar de omvang van de baarmoeder, de hartslag van de foetus en de bloeddruk van de moeder. Hieronder vindt u een opsomming van factoren die tijdens het eerste consult worden onderzocht.

Omvang van de baarmoeder

Wanneer de zwangerschap meer dan twaalf weken gevorderd is, kan de baarmoeder van buitenaf worden gevoeld. Er vindt dus geen inwendig onderzoek plaats. Wanneer de omvang van de baarmoeder afwijkt van wat men zou verwachten naar aanleiding van de berekende omvang en ontwikkelingskenmerken van de foetus te kijken kan dan de exacte duur van de zwangerschap worden vastgesteld.

Wanneer echoscopie?

Wanneer er tijdens het eerste consult een echoscopie wordt aangevraagd, is dit meestal om de duur van de zwangerschap nauwkeuriger vast te kunnen stellen. Dit kan nodig zijn wanneer er sprake is van een onregelmatige menstruatiecyclus of wanneer de baarmoeder groter of kleiner blijkt te zijn dan verwacht. Soms is een echoscopie nodig om vast te stellen of de foetus wel in leven is. Als hier twijfels over bestaan laat de verloskundige dit uiteraard van tevoren weten.

Hartslag

Wanneer de zwangerschap elf tot twaalf weken gevorderd is, is het mogelijk om met een stethoscoop de hartslag van het kindje vast te stellen. Soms lukt dit niet direct, maar dat hoeft nog niet te betekenen dat het kind niet in leven is. De foetus is nog te klein en de hartslag nog te zacht om deze te kunnen detecteren.

Bloeddruk

Bij het eerste consult wordt de bloeddruk van de moeder gemeten. Hierdoor kan worden vastgesteld hoe het lichaam reageert op de zwangerschap. Een gezonde bloeddruk is uiteraard van groot belang voor het ongeboren kind. Er zal bij de test voornamelijk worden gekeken naar de onderdruk. Deze hoort pas in de laatste weken van de zwangerschap te stijgen. Wanneer deze eerder stijgt, kan het nodig zijn de zwangerschap aandachtiger te volgen. Tijdens het eerste consult zal de verloskundige de urine van de moeder onderzoeken op eiwit- en suikergehaltes. Dit om vast te kunnen stellen of ze last heeft van een blaasontsteking.

Gewicht

Tijdens het eerste consult wordt ook het gewicht van de moeder vastgesteld. Hoewel gewichtsschommelingen tijdens de zwangerschap niet zo belangrijk zijn als vroeger werd gedacht, is het toch belangrijk om hier een beeld van te hebben. Bij het bloedonderzoek zal ondermeer de bloedgroep en de rhesusfactor worden vastgesteld. Daarnaast wordt er gecontroleerd op het hemoglobinegehalte, de aanwezigheid van antistoffen, en virussen als Hepatitis B en HIV.

Door Olivier

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…