Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Communicatie en cultuurverschillen: zo ga je ermee om

Gezond.be
4 min read

Geschreven met branded content van Global Talk

Veel gewoontes waar we ons niet van bewust zijn verschillen per cultuur. Neem het voorbeeld van elkaar recht in de ogen kijken. In onze cultuur wordt dit als positief beschouwd en staat het voor een eerlijke houding. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen. In islamitische landen is het juist een teken van respect als man en vrouw elkaar niet aankijken. Het recht aankijken wordt geassocieerd met dreiging of met seksueel uitdagend gedrag. Zo zijn er nog veel meer culturele verschillen te noemen. Waar moet je op letten bij je communicatie tijdens een gesprek of videogesprek met iemand met een andere cultuur? 

Open en direct zijn of niet? 

In West-Europa zijn we eraan gewend om vaak open te communiceren. Het antwoord op de vraag hoe het met je gaat mag eerlijk zijn en verder gaan dan ‘goed, en met jou?’ In veel culturen is vragen naar hoe het met je gaat echter een formaliteit. Het wordt niet gewaardeerd als je uitgebreid ingaat op gezondheidsklachten of persoonlijke beslommeringen. Een andere gewoonte is lachen naar je gesprekspartner. Een lachend gezicht trekken wil bij ons zeggen dat je je op je gemak en comfortabel voelt. Bij Aziatische mensen kan lachen ook te maken hebben met onzekerheid en willen voldoen aan de verwachting van de ander.

Het aandeel van non-verbale communicatie

Het is bekend dat rond de 70% van onze communicatie non-verbaal is. Stel dat je je gesprekspartner vraagt of hij het eens is met je plan. Deze persoon zegt met je plan in te stemmen, maar heeft een strakke mond zonder glimlach en spreekt kortaf. Of degene aan wie je het voorstel doet fronst zijn wenkbrauwen of kijkt van je weg. Je gevoel zegt je dan dat je plan blijkbaar niet in goede aarde valt. Nog lastiger wordt het natuurlijk, als culturele verschillen een rol spelen. Zo is wegkijken van degene waarmee je praat voor een Amerikaan of Japanner gebruikelijker dan voor een Europeaan. Mensen uit oosterse culturen laten het bovendien niet snel merken als ze beledigd zijn en blijven vaak glimlachen, zelfs in voor hen vervelende situaties.

Het belang van non-verbale communicatie bij videotolken  

Als je met mensen communiceert die een andere taal spreken en tot een andere cultuur behoren, dan is het tegenwoordig heel gebruikelijk om een videotolk in te schakelen. De tolk van een tolkenorganisatie kan niet alleen snel vertalen naar de gewenste taal, maar ook de non-verbale communicatie zien en vertalen naar de cultuur van de gesprekspartner. Een klant of patiënt gebruikt gebaren, gezichtsuitdrukkingen of andere signalen die herkend worden door de tolk. De aanwezigheid van een tolk die de signalen oppikt, vormt een meerwaarde voor het begrip van het gesprek. Het oppikken van non-verbale communicatie kan daarnaast bij het uitleggen van medische handelingen, zoals het zelf leren spuiten van insuline, van groot belang zijn voor de gezondheid van de persoon in kwestie. 

Letterlijk vertalen is niet voldoende 

Met de hulp van een tolk die ook een cultuurspecialist is, kan je de echte bedoeling achter de woorden van je gesprekspartner makkelijker begrijpen. Zo wordt het gesprek positiever beoordeeld, kan je zaken sneller afronden en misverstanden voorkomen. Global Talk is een internationale tolkenorganisatie die actief is in België en Nederland. Door deze organisatie in te zetten bij videogesprekken, neem je zowel taalbarrières als culturele barrières weg. Woorden zijn namelijk belangrijk, maar de bedoeling achter de woorden kan voor twee verschillende culturen heel anders zijn. De tolken van Global Talk zijn gespecialiseerd in 200 talen en culturen. Zij zorgen ervoor dat je effectieve gesprekken kan voeren met een anderstalige cliënt.

Door Gezond.be

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…