Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Nieuw onderzoek: gezondheidswaarschuwingen maken alcohol minder aantrekkelijk

Marc Horckmans
4 min read

Consumenten vinden alcohol minder aantrekkelijk of sociaal onaanvaardbaar wanneer op het product een prominente gezondheidswaarschuwing kan worden opgemerkt. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Stirling, gebaseerd op een enquête bij 1.360 consumenten tussen achttien en vijfendertig jaar in het Verenigd Koninkrijk.

‘Duidelijke gezondheidswaarschuwingen kunnen een tegengewicht vormen voor de aantrekkingskracht en de sociale aanvaardbaarheid van alcoholische producten’, stippen de onderzoekers aan. ‘Tegelijkertijd kan ook het bewustzijn van de risico’s worden gestimuleerd. Dergelijke waarschuwingen kunnen dan ook tot een reductie in de consumptie van alcohol leiden en tevens de schadelijke impact van het product op de gezondheid bestrijden.’

Gematigde consumptie

In het Verenigd Koninkrijk moet op de verpakking van alcohol wettelijk alleen het volume, het alcoholgehalte en de aanwezigheid van allergenen worden vermeld. ‘In het Verenigd Koninkrijk blijken alcohollabels soms een gematigd drinkgedrag te promoten of waarschuwingen tegen het gebruik van alcohol tijdens de zwangerschap voorzien, maar die vermeldingen zijn meestal in klein formaat en vaak zelfs op de achterkant van de verpakking vermeld.’

Uit het onderzoek blijkt dat 40,1 procent van de respondenten zelden of nooit gezondheidswaarschuwingen ziet op de verpakkingen alcoholische dranken. ‘Tegelijkertijd tonen de respondenten een duidelijke overtuigen dat die verpakkingen informatie en waarschuwingen zouden moeten voorzien’, zeggen de onderzoekers nog.

In de studie wordt opgemerkt dat mogelijk in de sector dezelfde gezondheidswaarschuwing zouden moeten worden gebruikt als in de tabaksindustrie. ‘De respondenten gaven immers duidelijk aan dat die waarschuwingen bij de aankoop van alcoholische producten hun aandacht zouden opeisen’, waarschuwen de onderzoekers.

‘Bovendien zou de informatie hen ook meer bewust maken van de potentiële gezondheidsrisico’s. Vooral waarschuwingen in een groter formaat bleken de aantrekkingskracht en de sociale aanvaardbaarheid van de producten te ondermijnen.’

‘Respondenten die geconfronteerde werden met alcoholische producten met waarschuwingen, bleken het product beduidend minder aantrekkelijk en aanvaardbaar te vinden. Dat was veel minder het geval bij proefpersonen die een verpakking zonder enige waarschuwing te zien hadden gekregen.’

Een confrontatie met een gezondheidswaarschuwing bleek ook tot een verhoogd bewustzijn over de gezondheidsrisico’s te leiden, terwijl tevens de intentie voor de consumptie van alcohol afnam.

Melk

Opmerkelijk was wel dat er geen statistisch significant verschil kon worden opgemerkt tussen de waarschuwingstekens die werden gebruikt. In de tabaksindustrie bleken immers grotere formaten met beelden efficiënter in de beïnvloeding van de houding en het gedrag, vergelijken met kleinere waarschuwingen die enkel een tekst bevatten.

De onderzoekers wijzen er nog op dat alcoholmisbruik in verband met meer dan tweehonderd ziektes wordt gebracht en volgens rapport van wereldwijde gezondheidsdiensten jaarlijks voor ongeveer 3,3 miljoen overlijdens verantwoordelijk is.

Daniel Jones, onderzoeker bij het Institute for Social Marketing and Health aan de University of Sterling, merkt op dat de verpakking van alcoholische producten een belangrijke rol kan vervullen in de verspreiding van boodschappen rond gezondheid.

De respondenten bleken ook voorstander van een bredere informatieverstrekking op de verpakkingen, onder meer met gegevens over ingrediënten, calorieën en richtlijnen voor consumptie.

‘Het is cruciaal dat de consument alle gegevens ter beschikking heeft om geïnformeerde keuzes te maken’, voert Alison Douglas, chief executive van Alcohol Focus Scotland, aan. ‘In werkelijkheid blijkt op een karton melk meer gezondheidsinformatie te moeten worden voorzien dan op een fles wijn.’

Door Marc Horckmans

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…