Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Uitstel van zorg om financiële redenen is ook in België een probleem

Gezond.be
5 min read

Geschreven met input van DKV.

Het zijn bijzondere tijden en dat merkt de Belg ook in zijn portemonnee. De prijzen voor energie, grondstoffen en voeding swingen de pan uit. En de regering besliste eerder al om bepaalde fiscale aftrekposten niet te indexeren, wat de facto een belastingverhoging is. Het aantal Belgen dat medische zorg omwille van financiële redenen moet uitstellen of afstellen, blijft hoog. Het toont aan hoe belangrijk een aanvullende verzekering als de hospitalisatieverzekering wel niet is.

Uitgestelde en afgestelde zorg door financiële problemen

De meest actuele cijfers dateren van 2020 en hebben eigenlijk betrekking op 2019 – de financiële situatie is er sindsdien niet beter op geworden. Toen gaf 0,4% van de Vlaamse bevolking, ouder dan zestien jaar, aan dat ze het vorige jaar medische onderzoeken of behandelingen hebben uitgesteld of afgesteld omwille van financiële redenen. Het gaat om ongeveer 20.000 personen. Er kan geen vergelijking worden gemaakt met de voorgaande jaren. Toen schommelde dat percentage altijd rond 1%, maar de EU-SILC-enquête werd in 2019 echter grondig hernieuwd. Het is als appels met peren vergelijken en dat gaan we niet doen.

Uit dezelfde gegevensbron blijkt dat vrouwen vaker dan mannen zorg uitstellen of afstellen omwille van financiële redenen. Ook gaat het opvallend vaak om eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen. Meestal is men werkloos of op een andere manier niet-actief, is men laaggeschoold en gaat het om een woninghuurder, niet om een woningeigenaar. Het gaat met andere woorden om dat deel van de bevolking dat financieel het meest kwetsbaar is en het minste reserves heeft. Verbazingwekkend is dat natuurlijk niet.

Vlaanderen doet het niet slecht, België wel

De Vlaamse cijfers liggen in de lijn met wat ook elders in Europa te zien is. Een Europese vergelijking is enkel te maken voor het jaar 2019, toen het in Vlaanderen nog ging om 1% van de +16-jarigen. Bij de EU27-landen lag het gemiddelde toen eveneens op 1%. Spanje, Malta, Slovenië en Zweden kwamen het beste uit het onderzoek, Letland, Roemenië en Griekenland waren de slechtste leerlingen van de klas. In volledig België lag het percentage op 2%, wat voornamelijk te wijten was aan de bijzonder slechte resultaten van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest (4%). Hierdoor behoorde België tot de slechtste vier landen van Europa, slechter dan bijvoorbeeld Bulgarije.

Veel ziektekosten blijven voor eigen rekening

Laat het duidelijk zijn dat het om financiële redenen uitstellen of afstellen van zorg ook in ons land een probleem is. Nochtans is 99% van de Belgische bevolking gedekt door de ziekteverzekering (cijfers van 2017), waarbij vrouwen met 99,3% beter scoren dan mannen (98,7%). De ziekteverzekering dekt echter niet alle kosten. Het remgeld, het aandeel van de patiënt in het officiële tarief van de zorgprestatie, blijft voor eigen rekening. Dat is ook het geval als je bijvoorbeeld voor een geconventioneerde tandarts kiest.

Ook de ereloonsupplementen en de behandelingen die niet in het verzekerde pakket zitten, zijn zelf te betalen. Ten opzichte van alle Belgische gezondheidszorguitgaven zijn 15 tot 18% van de kosten zelf te betalen. Daarmee doet België het slechter dan al onze buurlanden, zowel procentueel als per capita. Griekenland komt opnieuw als slechtste land uit de test.

Aanvullende verzekeringen zijn belangrijk

Voor de overheid, die de sociale zekerheid betaalbaar moet houden en die knopen moet doorhakken, blijft het moeilijk om de kloof te dichten. Daarom wordt er sterk gekeken in de richting van aanvullende verzekeringen. De hospitalisatieverzekering is daar het beste voorbeeld van. De hospitalisatieverzekering heeft een aanvullend karakter. Het dekt de kosten van een verwachte of een onverwachte ziekenhuisopname.

In ons land is een hospitalisatieverzekering niet verplicht, maar wel aan te raden. Soms wordt het door de werkgever aangeboden. Volgens de DKV Barometer heeft ruim 82% van de Belgen al een hospitalisatieverzekering. Andere aanvullende verzekeringen, bijvoorbeeld de aanvullende dekking voor ambulante zorg en tandzorg, zijn minder populair en kunnen slechts een op de twintig Belgen bekoren. Met de DKV Barometer verzamelt DKV, de beste verzekeringspartij in België, elk jaar belangrijke cijfers over de Belg en de gezondheidszorg.

Door Gezond.be

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…