Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

1 op 3 ouders weet niet welke vaccinaties hun tieners krijgen

Gezond.be
6 min read

Bijna de helft van de ouders in ons land vraagt zich af of hun tieners mentaal en geestelijk goed in hun vel zitten. Naast schoolresultaten en foute vrienden liggen ouders ook opvallend vaak wakker van zorgen over de fysieke gezondheid van hun kroost. Voor één op de tien is dat hun belangrijkste zorg. Dat blijkt uit nieuw onderzoek bij meer dan 1.000 Belgische ouders van jongeren tussen veertien en achttien jaar.

Positief is dat vier op de tien ouders minstens één keer per week met hun tieners over hun gezondheid praten, ook al zijn ze niet ziek. Iets meer dan de helft zoekt zelfs regelmatig gezondheidsinformatie op via dokter Google of gespecialiseerde gezondheidswebsites. Maar ondanks de aandacht voor gezondheid, zijn ouders niet goed op de hoogte van de vaccinaties die hun tieners al kregen of weten ze niet wat de symptomen van gevaarlijke ziektes zoals hersenvliesontsteking zijn.

Een Belgisch onderzoek in opdracht van geneesmiddelenproducent Pfizer bij meer dan 1.000 ouders van jongeren tussen 14 en 18 jaar onderzocht in welke mate vaders en moeders bezig zijn met de gezondheid van hun kinderen. Kleine kinderen worden opgevolgd door een huisarts, pediater of Kind en Gezin. Bij tieners is dat minder duidelijk. Recent onderzoek toont nu aan dat bijna één op de drie ouders zich zorgen maakt over de fysieke gezondheid van zijn of haar tiener. En hoewel 85% van de ouders inschat dat het goed tot zeer goed gaat met die gezondheid, willen ze wel graag meer en betere informatie over gezondheidsrisico’s en mogelijke behandelingen.

Huisarts als belangrijkste informatiebron

Ouders met vragen rond gezondheid zoeken antwoorden het liefste bij hun huisarts. Maar liefst zeven op de tien zet de huisarts op één als belangrijkste informatiebron. Dat komt omdat ze een goede band met die huisarts hebben. 65% geeft zijn eigen huisarts een score van acht op tien wat betreft algemene tevredenheid. Daarnaast zoeken ouders regelmatig informatie op het internet of specifieke gezondheidswebsites of gaan ze langs bij de apotheker.

De jongeren zelf maken zich minder zorgen over hun eigen lichamelijke gezondheid. Net iets meer dan de helft van de ouders zegt dat hun kind zich zelden of nooit zorgen maakt. En dat is nog meer het geval voor jongens dan voor meisjes.

Maar er wordt thuis wel degelijk over lichamelijke gezondheid gepraat, ook als de kinderen niet ziek zijn. Omdat vooral ouders bezorgd zijn, nemen zij in 73% van de gevallen het initiatief voor zo’n gesprek. Vier op de tien praat er minstens één keer per week over, nog eens 32% doet dit minstens maandelijks.

Hoe ouder het kind, hoe minder kennis over vaccins

Wanneer kinderen klein zijn, weten ouders het vaakst welke vaccins het kind precies kreeg. 85% zegt tot de leeftijd van twee en een half vrij tot heel zeker te zijn waartegen hun kind gevaccineerd werd. Daarna gaat het opvallend bergaf met de kennis. Tussen de leeftijd van twee en een half en zes jaar is nog 82% zeker, tussen zeven en twaalf jaar is dat nog maar 73%. Na de leeftijd van twaalf jaar neemt de kennis over de vaccinatiestatus een grote duik. Tussen twaalf en veertien jaar weet nog maar 63% van de ouders welke vaccins hun kind kreeg. Dat cijfer daalt tot onder de 60% bij oudere tieners. Aan interesse ontbreekt het de ouders nochtans niet. Een grote meerderheid van zeven op de tien zegt nood te hebben aan meer informatie over welke vaccins tieners nodig hebben.

Annick Mignon, Vaccines Senior Manager Medical Lead BeLux: ‘We lieten een grootschalig onderzoek uitvoeren en staan versteld van het resultaat als het over vaccinaties gaat. Ouders werden door COVID-19 geconfronteerd met de keuze om hun tiener al dan niet te vaccineren. Ze stellen nu vast dat ze eigenlijk niet meer goed op de hoogte zijn van de vaccins die hun kind kreeg of nodig heeft. Drie op de tien ouders zijn niet zeker van de vaccinatiestatus van hun kind. Het valt ook op dat ze niet weten waar ze dat kunnen controleren. 35% van de ouders zegt het moeilijk te vinden om de juiste informatie hierover te vinden.’

Symptomen hersenvliesontsteking onbekend

Op woensdag 5 oktober is het Wereld Meningitis dag. Daarom werden ouders uit het onderzoek ook gevraagd naar hun kennis over meningitis of hersenvliesontsteking.

Blijkt dat de overgrote meerderheid hersenvliesontsteking goed kent. Amper 3% heeft er nog nooit van gehoord. En ongeveer drie op de tien ouders kent ook iemand in zijn omgeving die het ooit kreeg. Maar op meer specifieke vragen blijven ouders het antwoord schuldig.

Ongeveer één op de drie heeft geen idee dat er virale en bacteriële vormen bestaan. En meer dan de helft weet niet dat de symptomen van beide vormen dezelfde zijn. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat twee derde nog nooit gehoord heeft van vaccinatie tegen hersenvliesontsteking bij tieners.

Prof. Dr. Jan Verbakel, Centrum Huisartsengeneeskunde KU Leuven: ‘Jongeren zitten helaas in een doelgroep die risico loopt om hersenvliesontsteking op te lopen. Zij komen vaak samen in grote groepen en hebben nauw contact met elkaar. Daarom beveelt de Hoge Gezondheidsraad 2 bij tieners vaccinatie aan tegen bepaalde bacteriële vormen van meningitis. Ik raad bezorgde ouders aan zich goed te informeren. Een gesprek met de huisarts lijkt me een prima eerste stap.’

Door Gezond.be

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…