Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

10 belangrijke feiten over darmkanker

Lore
6 min read

Wereldwijd wordt in de maand maart extra aandacht besteed aan darmkanker. Ook wij verzamelden 10 feiten over dit type kanker.

1/20 Vlamingen

1/20 Vlamingen wordt in zijn leven geconfronteerd met darmkanker.

Dat betekent ook dat je 19 kansen op 20 hebt om geen darmkanker te krijgen, al moet je wel weten wat je hiervoor moet doen (zie onder).

50+-ziekte

90% van de patiënten met de darmkanker is ouder dan 50. Je zou darmkanker dan ook kunnen beschouwen als een 50 plusziekte.

Toch neemt dat het risico voor mensen jonger dan 50 niet volledig weg: in 10% van de gevallen is de patiënt toch jonger dan 50.

Maart = blauwe maand

Wereldwijd staat de maand maart bekent als de Internationale Maand (voor de strijd) tegen Darmkanker.

Er wordt ook wel eens van de blauwe maand gesproken omdat de strijd tegen darmkanker gesymboliseerd wordt met een blauw lintje, net als het roze lintje bij borstkanker.

Het blauwe lintje staat symbool voor de strijd tegen kanker.

5 sterfgevallen per dag

In België zijn er jaarlijks ongeveer 8.000 nieuwe gevallen van darmkanker. In Vlaanderen sterven er jaarlijks 2.000 mensen aan darmkanker, wat neer komt neer op gemiddeld 5 per dag.

Familiaal of erfelijk

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt zijn slechts 20% van de gevallen van darmkanker familiaal of erfelijk. De grote meerderheid is ‘sporadisch’ en heeft geen erfelijke of familiaire invloed.

Risicofactoren

Er zijn een aantal factoren die het risico op darmkanker verhogen, namelijk:

  • Overgewicht
  • Overmatig alcoholgebruik
  • Roken

Tegelijk zijn er ook factoren die het risico net verminderen. Regelmatige fysieke inspanning en voldoende vezelrijke voeding bijvoorbeeld.

Van poliep tot kanker

Gemiddeld duurt het 8 à 10 jaren vooraleer een kleine, goedaardige poliep eventueel uitgroeit tot een kwaadaardig gezwel of kanker.

Ook niet alle poliepen worden uiteindelijk darmkanker. Het gaat om slechts een klein aantal: van 1.000 poliepen worden er slechts 100 groter dan één centimeter en van die 100 groeien er 25 uit tot darmkanker.

Bevolkingsonderzoek (iFOB-test)

iFOB staat voor immunochemische faeces occult bloed-test. Deze eenvoudige test van de stoelgang laat toe om spoortjes bloed die met het blote oog niet te zien zijn (occult) op te sporen in de stoelgang.

In Vlaanderen wordt iedereen tussen 51 en 74 jaar oud automatisch elke twee jaar uitgenodigd om deel te nemen aan het gratis screeningsprogramma. Je kan ook bij je huisarts terecht voor een test.

Herstelkans van 90% in vroeg stadium

Bij 5% van de geteste personen blijkt de test positief. Dat betekent echter nog niet dat de spoortjes bloed afkomstig zijn van darmkanker. De exacte oorzaak zal daarom onderzocht worden via een darmonderzoek ofwel coloscopie.

Op die manier kunnen eventueel voorstadia van kanker en pretumoren opgespoord worden. Dat is erg belangrijk, want in dat stadium bedraagt de herstelkans nog 90%.

Bij een persoon die negatief test wordt de test best na max. twee jaar herhaald. Een kleine poliep die nog geen bloedverlies gaf bij een eerste test, kan twee jaar later groter geworden zijn en wel bloedverlies geven.

Zal blijven toenemen, tenzij…

Toch zijn er nog steeds veel mensen die niet deelnemen aan het programma of de test vergeten, te lang uitstellen…  

Een internationale studie toonde aan dat als er op dat vlak niets verandert, we wereldwijd steeds vaker te maken zullen krijgen met (overlijdens door) darmkanker (60% meer overlijdens door dikkedarmkanker, 71,5% meer door rectumkanker).

Die toename heeft te maken met de vergrijzing, aangezien ook het risico op darmkanker toeneemt naarmate we ouder worden.  

Voor een positieve impact op de mortaliteit, zou daarom minstens de helft van de mensen die voor gratis screening in aanmerking komen aan het programma moeten deelnemen.

Meer info over het bevolkingsonderzoek of over darmkanker in het algemeen kan je vinden op de websites van vzw Stop Darmkanker of Stichting tegen Kanker.

Bron: Stop Darmkanker, Stichting tegen Kanker

Door Lore

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…