Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

10 redenen waarom jij de BESTE collega’s hebt ter wereld

Bram
5 min read

Heb jij ook de beste collega's ter wereld? Ga je ook met plezier naar je werk? 

1.Je collega is collegiaal

In verschillende bedrijfstakken kan de definitie van de beste collega wat verschillen. In de meeste gevallen echter zal de beste collega echter rekening houden met de andere werknemers en het belang van de zaak. Je mag je collega de beste noemen als je hem, of haar, kunt vertrouwen en weet dat je altijd een beroep kunt doen op zijn kennis, ervaring en hulpvaardigheid.

2.Geen werk afschuiven

In tegenstelling tot je andere collega’s zal juist deze collega nooit werk op je afschuiven. Wanneer je met een berg werk wordt opgescheept zal deze collega juist vragen of je hulp nodig hebt, of simpelweg aanschuiven en je gaan helpen. Deze collega zal echter nooit een ander onnodig voor zijn werk op laten draaien.

3.Persoonlijk contact

Wanneer je collega een probleem heeft dan zal hij, of zij, dit persoonlijk met je bespreken en dus niet afgezaagde mail sturen waar je weinig mee kan. Hooguit een kort of onbelangrijk vraagje zal via de mail jou kant op worden gestuurd. Je collega is dan ook niet bang om je rechtstreeks te vertellen wat hem, of haar, bezighoudt of dwarszit. Je weet om die reden altijd wat deze collega van je vindt en verwacht.

4.Tactvol

Je collega weet dat je een mens bent en zo nu en dan fouten maakt. Alleen weet deze collega je op een tactvolle manier op deze fouten te wijzen. Zo kan een gemaakte fout bijvoorbeeld veroorzaakt zijn door een hoge werkdruk. Je collega zal dergelijke fouten begrijpen en je er niet persoonlijk op afrekenen. Zelfs wanneer je een fout hebt gemaakt doordat je een beetje te gemakzuchtig was zal je collega je dit op een persoonlijke en vooral tactvolle manier vertellen.

5.Echt actief bezig zijn

Je collega is altijd echt actief en serieus met zijn, of haar, werk bezig. Er zal geen sprake zijn van zogenaamd druk doen en in feite niets uitvoeren. Je collega zal tijdens werktijd bijvoorbeeld niet stiekem voor zichzelf aan het werk zijn. Of voortdurend voor privé doeleinden het internet gebruiken en de overige collega’s al het werk laten doen.

6.Altijd hulpvaardig

Je collega zal altijd problemen van anderen erkennen. Zelfs als aan het einde van de dag wordt gevraagd om zijn, of haar, hulp dan zal deze collega bereid zijn bij te springen. Je collega begrijpt dat bepaalde dingen gedaan dienen te worden om bepaalde leidinggevenden of klanten tegemoet te komen. Vaak is deze collega zelfs bereidt om zijn eigen werk opzij te leggen om je te helpen.

7.Acceptatie van je tekortkomingen

Je collega kan leven met het gegeven dat iedereen anders is en dat elk mens een eigen gebruiksaanwijzing heeft. Wanneer je je inzet voor je werk en je collega’s dan kun je altijd rekenen op zijn, of haar, hulp. Je rare gewoontes, tekortkomingen of onbeholpen gedrag zullen dan bovendien op de koop toe genomen worden.

8.Afronden van taken

Aan het einde van de dag zal je collega niet als een malle in de startblokken staan. Op het moment dat er nog een belangrijke taak afgemaakt moet worden, dan zal deze eerst af worden gemaakt. Pas dan zal je collega op zoek gaan naar zijn jas en richting huis vertrekken. Einde werktijd betekent voor deze collega dus niet automatisch dat ook al het werk uit zijn, of haar, handen zal vallen en tot de volgende dag moet wachten.

9. Nakomen beloftes

Je collega zal je altijd terugbellen als je dit beloofd is. Ook een beloofde mail van deze collega kun je altijd op de afgesproken tijd in je mailbox vinden. Kortom: je collega komt gemaakte beloftes altijd na. Wanneer dit, om welke reden dan ook, niet mogelijk is dan zal deze collega je ook dat op tijd laten weten.

10.Op tijd komen

Je collega zal je nooit zonder reden laten wachten. Wanneer je iets met hem, of haar, hebt afgesproken dan kun je er ook vanuit gaan dat dit ook op het afgesproken ogenblik kan plaatsvinden. Wanneer je collega wordt opgehouden of onverwacht verhinderd is dan zal hij, of zij, je dit zeker tijdig laten weten. Uiteraard zal er dan ook een nieuwe afspraak gemaakt worden om het werk alsnog samen uit te kunnen voeren.

 

Door Bram

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…