Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

10 vervelende collega’s die iedereen herkent

Olivier
7 min read

Heb jij er ook zo ene? 

1. De collega als een stoomtrein

Iedereen heeft waarschijnlijk een collega die als een stoomtrein door kan drammen. Op je werk is zijn, of haar, wil altijd wet. Op het moment dat deze collega een idee heeft, dan verwacht hij, of zij, van je dat je het exact zo uitvoert zonder enig tegengeluid te laten horen. Je kunt deze collega echter duidelijk maken dat een dergelijke manier van communiceren niet goed werkt. Je doet dit door assertief, kalm en redelijk te zijn. Je kunt je collega uitleggen hoe zijn, of haar, gedrag bij je overkomt en wat het met je doet. Door op een andere manier met elkaar te communiceren kunnen er veel problemen worden opgelost.

2. De collega als een perfectionist

Op vrijwel elke werkvloer loopt er wel een collega rond die nooit tevreden is. Bij hem, of haar moet alles altijd meer, sneller en beter. Als gevolg van een dergelijke opstelling zal goed afgeleverd werk over het hoofd worden gezien en zeker niet door deze collega worden gewaardeerd. Deze collega zal echter meestal niet alleen erg strikt zijn ten opzichte van andere werknemers, maar zeker naar zichzelf toe. Dit soort collega heeft er moeite mee om te begrijpen waarom andere mensen een andere visie hebben op dit gebied. De extreem hoge eisen die deze collega aan je stelt, zullen vaak niet haalbaar zijn. Toch zal de betreffende collega de lat niet lager willen leggen om het streven naar dit doel niet te ondermijnen. Je kunt proberen om deze collega te overtuigen van het feit dat minder hoge verwachtingen in bepaalde gevallen zal leiden tot betere resultaten en de moraal van de werknemers zeker ten goede zal komen.

3. De collega die niet houdt van veranderingen

Voor bepaalde collega’s zullen veranderingen altijd ten slechte in plaats van ten goede zijn. Dergelijke personen houden dan ook absoluut niet van veranderingen of aanpassingen. Hun afkeer hiervan gaat zelfs zo ver dat ze de veranderingen aan willen passen. In het meest erge geval zal een dergelijke collega de aanpassing zelfs willen ondermijnen of saboteren. In tegenstelling tot wat je zou verwachten, zal deze collega zijn, of haar, afkeer tegen veranderingen erg subtiel uiten. Door echter dit soort collega’s te betrekken bij de veranderingen, die je bij voorkeur aanduidt met termen als een stap vooruit of een evolutie, zal deze persoon zelf eveneens een aantal stappen kunnen bedenken ter verbetering van het systeem en zal de aversie al snel minder worden.

4. De collega die werkt volgens strikte functieomschrijvingen

Een persoon die op het werk weigert om kleine taken uit te voeren omdat deze niet in de functieomschrijvingen worden genoemd is meestal geen prettige collega. Je zou het kunnen vergelijken met het, op een professionele manier, manifesteren van burgerlijke ongehoorzaamheid of een stiptheidsactie. Vaak gebruikt deze collega deze manier van werken om wraak te nemen op andere werknemer of superieuren. Omdat deze collega doorgaans niet gelukkig is over de wijze waarop hij, of zij, is behandeld, of geen mogelijkheden meer ziet om hogerop te komen binnen het bedrijf, is het enthousiasme voor het werk verloren gegaan. Wanneer deze collega nieuwe uitdagingen aangeboden krijgt, kan dat weer nieuwe mogelijkheden en meer tevredenheid opleveren.

5. De collega die graag roddelt

Overal werken wel mensen die niets liever doen dan roddels en andere verhalen verspreiden. Door dit te doen krijgt deze collega een gevoel van belangrijkheid. Over allerlei uiteenlopende zaken heeft deze collega wel wat te vertellen en vaak weet hij, of zij, iets nog beter dan de persoon waar feitelijk over wordt geroddeld. Door aan je superieuren de correcte gegevens te verstrekken, zullen de roddels dan deze collega geen effect meer hebben. Wat er ook over je wordt rondgebazuind, je baas zal beter weten en je er niet op aankijken.

6. De collega met een pessimistische kijk

De collega die de wereld altijd op een negatieve en slechte manier bekijkt, zal nooit licht aan het einde van de tunnel zien. In zijn, of haar ogen zal een dergelijke tunnel immers eindeloos en donker zijn. De negatieve houding en gedachtegang van deze collega kun je vervangen door (iets) dat positiever is. Hierbij moet je wel een behoorlijk groot doorzettingsvermogen hebben. Je collega zal zich namelijk niet zo snel gewonnen geven. 

7. De niet-loyale collega

De niet-loyale collega zal het werk niet zo belangrijk vinden. Om die reden zal hij, of zij, ook eerder deadlines missen. Er waren immers nog een heleboel andere dingen te doen. Op die manier zal het werk voor de rest echter zwaarder worden. Bovendien zal de houding van deze collega afstralen op de rest van de werknemers. Wanneer die ene collega wegkomt met een dergelijke houding, dan zal dat eveneens voor de rest gelden. De niet-loyale houding van deze collega is funest voor zowel de werksfeer als de resultaten. Door deze collega heldere doelstellingen, deadlines en verwachte resultaten te presenteren en een goede en directe controle van het geleverde werk door te voeren, zal de enige manier zijn om het tij te keren.

8. De kritische collega

Sommige collega’s lijken als hun persoonlijke missie te hebben: niet akkoord gaan met wat dan ook. Iedere manier van aanpak, elk idee of ongeacht welke suggestie zullen door deze kritische collega meteen van tafel worden geveegd. Bovendien zullen anderen altijd de schuld in de schoenen geschoven krijgen. Wanneer je echter deze collega vraagt om een goede argumentatie en achterliggende redenen dan blijkt vaak dat de collega zijn standpunt niet kan onderbouwen. In de regel geeft hij, of zij, alleen kritiek om kritiek te geven. Door tegenover je collega te benadrukken dat je zijn zorgen graag serieus wilt nemen, maar dat je de achterliggende redenen niet helemaal snapt, kweek je begrip. Hierbij is het echter wel essentieel om vol te blijven houden, want als er sprake is van een gebrek aan werkelijk gegronde redenen, dan zal deze collega het niet nalaten om bakken met onconstructieve kritiek over je uit te storten.

9. De collega als klein kind

De collega die altijd zijn zin wil krijgen, en zich zo gedraagt als een klein kind, zal daar alles voor willen doen. Op het ogenblik dat het mis gaat, zal eveneens het kleine kind in hem, of haar, ontwaken en zal deze collega stilletjes in een hoekje gaan zitten mokken. Dit soort collega’s zijn het meest gebaat met je steun. Hij, of zij, heeft immers nooit geleerd om de werkelijke basis van zijn gevoelens te herkennen. Feitelijk betreft het een vorm van stress en het gevoel altijd en overal alleen voor op te moeten draaien. Daarnaast kun je proberen om de stress en de druk van deze collega weg te nemen.

10. De collega als opofferaar

Een collega die zich opstelt als een ware opofferaar komt als eerste op het werk, blijft tot het einde van een werkdag, is bereid om allerlei taken (naast de vaste klussen) aan te nemen en is de meest harde werker. Vaak is er echter van deze collega wel wat kritiek te horen, al zal dat nooit openlijk zijn. Deze opofferaar vindt zichzelf bijvoorbeeld een slaaf of iemand die niet wordt gewaardeerd. Door aan deze collega te zeggen hoe erg je zijn, of haar, werkzaamheden apprecieert, en dan in het bijzonder ten overstaan van de rest van de werknemers en superieuren, kan hierin verbetering brengen. Ook kun je zo nu en dan een e-mail naar deze collega sturen waarin je je waardering over zijn, of haar, werk uitspreekt.

Door Olivier

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…