Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Bewezen: Elke ouder heeft zijn favoriete kind

Anja
3 min read

Het gros van alle ouders (95 procent) heeft een favoriet kind. Dat stelt tenminste journalist Jeffrey Kluger, werkzaam voor Time Magazine en auteur van diverse wetenschappelijke boeken. In één van zijn werken. Volgens deze journalist vertellen ouders die beweren dat ze geen favoriete nakomeling hebben een enorme leugen. Hoewel de meeste vaders en moeders wel degelijk weten welk kind hun favoriet is, zal bijna geen enkele ouder dit ooit toe willen geven.

Favoriet aanwijzen is taboe

Kluger vertelt in zijn werk dat het lijkt alsof er sprake is van een ongeschreven wet waarin wordt gesteld dat een ouder onder geen beding spreekt over hun favoriete kind. Toch hebben kinderen zelf in de regel wel door hoe de vork in de steel steekt. Al tijdens hun jeugd is het doorgaans namelijk direct duidelijk welk kind meer geliefd is bij één of beide ouders. Elke ouder kan overigens een eigen oogappeltje hebben binnen het gezin. 

Overigens is het niet alleen Kluger die nieuwsgierig was naar de voorkeur van ouders voor één van hun nakomelingen, ook de Universiteit van Californië heeft in het jaar 2005 namelijk hier onderzoek naar gedaan. Dit onderzoek ondersteunt bovendien de uitspraken van Kluger. Voor het wetenschappelijk onderzoek werden drie jaar lang 400 ouders, zowel vaders als moeders, gevolgd. Uiteindelijk kon de conclusie worden getrokken dat 65 procent van de moeders en 70 procent van de vaders een duidelijke favoriet had binnen hun kinderschaar. Hoewel dit aantal een stuk lager ligt dan de 95 procent van Kluger neemt dit niet weg dat een heleboel ouders wel degelijk een favoriet kind hebben.

Welk kind is favoriet?

Uit het onderzoek van Kluger is naar voren gekomen dat vaders jongste dochter als favoriet hebben, terwijl moeders de oudste zoon als hun oogappel beschouwen. Middelste kinderen binnen een gezin hebben bovendien de kleinste kans om als favoriet van hun ouders uit de bus te rollen. Deze kans wordt echter groter als het middelste kind de enige zoon of dochter van het gezin is. 

Verschil tussen jongens en meisjes

Een Brits onderzoek heeft aan het licht gebracht dat 88 procent van de moeders op een andere manier omgaat met een jongen dan met een meisje. De meeste moeders zijn zich echter wel bewust van het feit dat dit verschil onjuist is. Ruim de helft van deze moeders, vindt het minder moeilijk om een emotionele band te creëren met hun zoon. Zeven procent geeft zelfs toe dat hun zonen door hen meer worden verwend dan hun dochters.

Taboe moet worden doorbroken

Kluger is van mening dat het heel natuurlijk is om als ouder een favoriet kind te hebben. Volgens hem is dat te wijten aan de manier waarop mensen zijn geprogrammeerd. Zowel vaders als moeders zoeken immers in hun kind(eren) naar karaktertrekken die zij op henzelf terug kunnen voeren. Ook heeft de journalist ontdekt dat er steeds meer ouders zijn die het taboe, dat jarenlang heeft gerust op favoriete kinderen, doorbreken en het onderwerp vaker en openlijker durven bespreken.

Door Anja

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…