Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Bewezen: Op deze leeftijd heb je de meeste vrienden

Anja
3 min read

Veel mensen vragen zich wel eens af op welke leeftijd ze de meeste vrienden om zich heen hebben. Maar ook het aantal virtuele vrienden wordt regelmatig meegeteld. Om er geen doekjes om te winden kunnen we je vertellen dat je rond je vijfentwintigste levensjaar het meest populair bent. Op deze leeftijd zul je dan ook de meeste vrienden en vriendinnen hebben, tenminste volgens onderzoekers die verbonden zijn aan de Universiteit van Oxford.

Nadat (bijna) iedereen is gesetteld

We horen je nu bijna denken: ‘En wat gebeurt er met die mensen na je vijfentwintigste?  Van deze leeftijd is immers bekend dat mensen zich gaan settelen en een gezin zullen gaan stichten. Al hun aandacht zal dan ook vaak gericht zijn op andere zaken dan vriendschappen. Het is dus heel goed mogelijk dat er na je vijfentwintigste één of meer vriendschappen verwateren of zelfs volledig uitdoven.

Dit is overigens geen reden voor paniek, want vanaf deze leeftijd zul je niet enkel en alleen maar vrienden kwijt blijven raken. Ongeveer rond je vijfenveertigste levensjaar, zal deze daling volledig tot staan worden gebracht. De reden daarvan kan worden gevonden in het feit dat de kinderen, die in je twenties de vriendschappen enigszins saboteerden dan volwassen zijn en op eigen benen gaan staan. Hun ouders zullen vanaf dan meer tijd aan (oude) vriendschappen kunnen schenken en deze eventueel nieuw leven in kunnen blazen.

Verschil tussen mannen en vrouwen

Een ander interessant punt om nader te bekijken is het verschil tussen mannen en vrouwen. In tegenstelling tot wat vaak wordt verwacht hebben de meeste mannen van in de twintig meer vrienden dan de gemiddelde vrouw van dezelfde leeftijd. Pas rond de negenendertig zal het tij zich keren en hebben de meeste vrouwen meer vriendschappen dan een man die even oud is.

Vermoed wordt dat, vooral als een vrouw kinderen krijgt, haar aandacht een bepaald aantal jaren in beslag zal worden genomen door haar gezin. Vriendschappen zullen dan, in tegenstelling tot bij veel mannen, op een lager pitje worden gezet.

Virtuele vrienden

Uiteraard zijn bij de onderzoeken, die gedaan zijn om deze cijfers boven tafel te krijgen, virtuele vrienden zoals je kent van social media niet meegerekend. In een heleboel gevallen ken je deze mensen immers slechts oppervlakkig, of zelfs alleen van het internet en heb je hen nog nooit in levenden lijve ontmoet. Er kan dan ook niet echt worden gesproken van een vriendschap.

Door Anja

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…