Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Lijd jij aan het impostersyndroom? 10 tips om er komaf mee te maken!

Lynn Guillaume
3 min read

Het impostersyndroom. Vorige week kon je hier al lezen wat het precies inhoudt en waar het vandaan komt. In dit artikel geven we tien tips om impostergevoelens aan te pakken!

  1. Stel jezelf gerust. Accepteer dat je hard gewerkt hebt en je succes verdient. Stop met jezelf eindeloos vragen te stellen, vooral als die beginnen met ‘wat als?’ Dat soort hypothetische vragen roepen alleen maar twijfel op. 
  2. Stel een lijst op met je waarden en leef ernaar. Je persoonlijk waarden zijn je kompas in het leven. Ze geven je bevestiging, helpen je nee zeggen, keuzes maken en verstevigen je zelfvertrouwen. 
  3. Omring je met vrienden, mentors, collega’s… die het goed met je menen en deel je successen en zwaktes met hen. 
  4. Geef op sociale media de voorkeur aan inspirerende vrouwen die het echte leven vieren en laat gefotoshopte modellen die hun geluk uitvergroten voor wat ze zijn. 
  5. Hou een lijst van je successen bij en sta geregeld even stil bij een moment waarop je trots op jezelf was. Welke kwaliteiten hielpen je daarbij? Hoe voelde je je toen? 
  6. Ga de confrontatie aan met negatieve ideeën, gedachten waarbij je anderen overwaardeert en jezelf kleineert. Kijk met een neutrale bril en maak een onderscheid tussen feiten en aannames. Stop met jezelf naar beneden te halen. In plaats van ‘Ik kan dat niet’, zeg je voortaan ‘Het lukt me nog niet’. Spreek mild met jezelf. De rest volgt. 
  7. Vergeet niet dat anderen ook hun zwakheden hebben. 
  8. Durf je in het onbekende te storten. Bereid je voor op wat voorzienbaar is, maar laat je niet verlammen door prestatiedruk. Stel realistische, haalbare doelen. Iedere mini-overwinning die je behaalt door iets nieuws te doen, laat je zelfvertrouwen groeien.
  9. Niet iedereen kan je leuk vinden. Zo eenvoudig is het! Hoe sneller je zo’n ‘afwijzing’ aanvaardt, hoe beter je je zal voelen. Hetzelfde geldt voor mislukkingen. Je moet eerst falen om te beseffen dat het helemaal niet zo erg is en dat je zelfvertrouwen net groter wordt als je de tegenslag weer te boven komt. 
  10. Zelfvertrouwen is een kunst waarvoor je moet blijven oefenen. Wees open over je gebrek aan zelfvertrouwen. We houden vast aan het idee dat we onkwetsbaar moeten zijn, terwijl kwetsbaarheid net heel aantrekkelijk kan zijn. 
Door Lynn Guillaume

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…