Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Onderzoek: Het jongste kind is het leukste kind!

Anja
3 min read

In de meeste gezinnen, met meer dan één kind, is het een bekend fenomeen: het jongste kind maakt van tijd tot tijd ruzie met de oudere kinderen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aan het licht gebracht dat de oudere kinderen binnen een gezin veel meer verantwoordelijkheid op hun schouders nemen dan hun jongste broer of zus. Dit wil overigens niet zeggen dat het jongste kind direct ook het zwarte schaap van het gezin zal worden.

Verlegging van de aandacht

Als jongste telg van een gezin denk je immers niet alleen dat jij de meeste humor hebt, maar je bent dit ook echt. Verder zul je je doorgaans veel meer geliefd voelen door je vader en moeder. De benjamin van een gezin zal zich dan ook vaak veel meer ontspannen voelen en beter in je vel zitten dat je oudere broer en/of zus. Dit is een punt dat nadrukkelijk naar voren kwam in het uitgevoerde onderzoek. Uit de toelichting van de onderzoekresultaten is gebleken dat dit wellicht te wijten is aan het verleggen van de aandacht binnen het gezin.

Jongste versus oudste kind

Wanneer je een enig kind bent, dan krijg je de volledige aandacht van je ouders, maar op het ogenblik dat er een volgend kind wordt geboren, dan zal deze aandacht in de meeste gevallen onbewust verschuiven naar het jongste kind. Als oudste kind wordt je als gevolg hiervan vaak aan je lot overgelaten en een heleboel dingen dien je voortaan zelf uit te zoeken. Om die reden zijn oudste kinderen van een gezin vaak veel zelfstandiger en hebben zij tevens een groter gevoel voor verantwoordelijkheid. Verder ben je op organisatorisch vlak dikwijls veel sterker en meer succesvol. Het jongste kind mag dan wel het leukste zijn, maar het oudste kind zijn binnen een gezin heel desondanks ook een groot aantal voordelen voor je latere leven.

Voor- en nadelen van de posities binnen een gezin

Of je nu het oudste, het middelste of het jongste kind van een gezin bent: elk kind heeft zijn eigen positieve- en negatieve kanten. Het is dus niet per definitie zo dat elk jongste kind ook het meest grappig is, of dat ouders dit kind veel leuker vinden dan de rest van hun kroost. Wel is het vaak zo dat een oudste kind de weg vereffend voor de kinderen die later binnen hetzelfde gezin worden geboren. Op die manier zullen jongere broers en zussen vaak eerder bepaalde privileges krijgen van de ouders.

Zij hebben immers al de nodige ervaring opgedaan bij de bepaling van de meeste regels. Deze waren waarschijnlijk bij de eerstgeborene dikwijls nog vrij streng omdat de grenzen nog bepaald dienden te worden. Bij de benjamin van het gezin, waren de grenzen al veel duidelijker geworden, en in de regel aardig versoepeld. De ervaringen hebben vader en moeder immers duidelijk gemaakt wel regels eigenlijk te streng waren en waar de grenzen verlegd konden worden ten voordele van de jongere kinderen. Door deze verlegging van de grenzen kan een jongste kind echter de indruk krijgen leuker gevonden te worden door zijn, of haar, ouders.

Door Anja

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…