Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

ONDERZOEK: ken jij het echte seks gemiddelde van de gemiddelde Vlaming?

Bram
6 min read

Een inwoner van Vlaanderen heeft gemiddeld 1,21 keer seks in een week, oftewel 5 keer in een maand. Dit is aan het licht gekomen door een gezamenlijk onderzoek van de Universiteit Gent, het UZ Gent, de KU Leuven en Sensoa. De opdrachtgever voor dit onderzoek is het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) en het aantal deelnemers bedroeg circa 1.800 Vlamingen tussen de 14 en de 80 jaar.

Uitkomsten van het onderzoek

De gemiddelde Vlaming heeft gemiddeld 1,21 keer per week seks volgens de onderzoekers. Er is zelfs een groep van 20 procent die het de het afgelopen half jaar zelfs helemaal niet seksueel actief is geweest. Een gelijk aantal personen geeft in het onderzoek aan wekelijks twee keer seks te hebben en eveneens 20 procent van de ondervraagden is drie of meer keren in de week seksueel actief.

In de jongste leeftijdsgroep, die van 14 tot 17 jarigen, blijkt de uitkomst 1 keer per week te zijn, weliswaar met als kanttekening dat het maar een gering deel van deze leeftijdsgroep al seksueel actief is. De jongvolwassenen die deelnamen aan het onderzoek zeggen het meest vaak seks te hebben, en wel anderhalve keer per week. Na het vijftigste levensjaar is er een daling waar te nemen en wordt er slechts 1 keer om de twee weken nog iets aan seks gedaan. Een andere noemenswaardige uitkomst van het onderzoek is dat mannen seks wat belangrijker vinden dan vrouwen, maar de tevredenheid bij beide geslachten weer gelijk.

De jongeren zijn tegenwoordig steeds jonger voor de eerste keer seksueel actief. Uit het onderzoek is vast komen te staan dat jongens jonger dan 25 jaar gemiddeld op zeventien jarige leeftijd voor het eerst seks hadden. Meisjes in deze leeftijdscategorie ligt dit op hun zestiende. Daar staat tegenover dat ondervraagde 65-plussers aangeven nog 20 jaar oud te zijn geweest toen zij voor de eerste keer seksueel actief werden. De trend om steeds jonger seks te hebben de laatste twee decennia echter tot stilstand gekomen.

Met wie heeft de Vlaming seks?

Vlaamse vrouwen hebben gedurende heel hun gemiddeld een zestal verschillende sekspartners, terwijl bij Vlaamse mannen dat aantal op gemiddeld negen bedraagt. Ruim 3 op de 4 deelnemers aan het onderzoek zeggen een vaste relatie te hebben. Desondanks is al 26 procent van de Vlaamse mannen ooit wel eens vreemdgegaan. Ook 21 procent van de vrouwen in Vlaanderen zegt hun partner wel eens bedrogen te hebben met een ander. Hoewel er dus wel een verschil tussen de geslachten waar kan worden genomen, is dit niet zo groot als dikwijls beweerd wordt, Een belangrijk detail is echter dat niet is onderzocht of de vaste partner van dit rijden op een scheve schaats op de hoogte was.

Vreemdgaan hoeft trouwens niet in alle gevallen te betekenen dat er een minnaar of een minnares in het spel is, want ongeveer 14 procent van de Vlaamse mannen heeft wel eens een bezoek aan een prostituee gebracht. In het onderzoek kwam slechts één dame naar voren die ooit naar een prostituee geweest was. Dit duidelijke verschil tussen de twee geslachten dient dan ook als kanttekening te worden geplaatst. Omdat er werd onderzocht op vast prostitutiebezoek is het dus evenwel mogelijk dat bepaalde dingen die onder prostitutie vallen bij vrouwen niet meegenomen konden worden door de manier van ondervraging, zoals een zogenaamde toyboy die een vrouw gehad kan hebben tijdens een vakantie.

Het gros van de deelnemers aan het onderzoek noemt zichzelf heteroseksueel. Slechts 3,3 procent van de Vlamingen geeft aan homoseksueel, lesbisch of biseksueel te zijn. Een opvallend detail is echter wel dat niet iedereen die seks heeft met een persoon van hetzelfde geslacht, zich eveneens zodanig benoemt. In het bijzonder onder mannen is er een aanzienlijke groep die wel seksueel actief is met geslachtsgenoten, maar zich toch niet als homo identificeert.

Vrijen Vlamingen veilig?

Circa de helft van de Vlaamse vrouwen zegt de anticonceptiepil te slikken. Het hormonaal spiraaltje is in gebruik bij circa 18 procent van de ondervraagde vrouwen. Er zijn echter wel enkele verschillen waar te nemen tussen de verschillende leeftijden. Zo gebruiken de 14- tot 17-jarige meisjes voornamelijk de pil. Vanaf 30 jarige leeftijd echter neemt het gebruik van het spiraaltje daarentegen de overhand. Jongvolwassenen en dertigers zeggen vaker condooms te gebruiken dan ondervraagden van de overige leeftijdscategorieën. Dit betekent echter niet dat ze altijd veilig vrijen. Waarschijnlijk heeft deze onveilige seks te maken met het feit dat zij minder frequent seks hebben met een langdurige partner.

Dat laatste fenomeen is terug te zien in het aantal ondervraagden dat aangeeft een seksuele overdraagbare aandoening te hebben gehad. 13 procent van de deelnemers aan het onderzoek is bijvoorbeeld al eens getest op soa's, 30 procent is zelfs getest op hiv en van alle geteste personen heeft circa één derde een soa (gehad). Dit komt ongeveer overeen met 4 procent van de groep die tijdens het onderzoek een soa rapporteerde.

Van de Vlaamse vrouwen zegt 22 procent slachtoffer te zijn geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag voor hun achttiende levensjaar, Slechts 11 procent van de ondervraagde mannen geeft aan eveneens te maken hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hierbij zijn kwetsende seksuele opmerkingen nog niet eens gerekend. Vrouwen van boven de 18 jaar zijn in 14 procent slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag tegenover slechts 4 procent van de mannen in dezelfde leeftijdcategorie.

Wanneer Vlaming het zelf doen

Als het gaat om masturbatie of zelfbevrediging dan is er een duidelijk verschil waar te nemen tussen Vlaamse mannen en vrouwen. Mannen bevredigen zichzelf gemiddeld één of meerdere keren in de week, terwijl bij vrouwen dat gemiddeld één tot meerdere keren per maand doen. Er is tevens een geringe minderheid van de mannen die elke dag masturbeert. Onder de deelnemende vrouwen was er geen enkele die zichzelf elke dag bevredigde.

Het laatste half jaar heeft 70 procent van de ondervraagde mannen gemasturbeerd. Hier staat slechts de helft van de vrouwen tegenover.  Dit verschil tussen de geslachten is er eveneens bij de groep die nog nooit aan zelfbevrediging heeft gedaan. In deze groep zegt 5 procent van de mannen nog nooit gemasturbeerd te hebben, tegenover 30 procent van de vrouwen

Door Bram

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…