Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Survivalgids voor ouders: 8 tips om je tiener te steunen in seksualiteit en gender

Sien Vanneste
7 min read

In haar nieuwe boek ‘Wat denkt mijn tiener nu echt?’ schetst de Britse journalist Tanith Carey samen met klinisch psycholoog Angharad Rudkin 100 situaties uit het leven van alledag om je tiener beter te begrijpen én te helpen. Wij mogen de volgende vijf weken even veel kwesties uit het boek met jullie delen waarmee je als ouder soms worstelt. Vandaag: seksualiteit en gender.

We gaan er doorgaans van uit dat onze kinderen hun hele leven blijven wat ze bij hun geboorte waren: een jongen of een meisje. Als je tiener zich niet identificeert met zijn of haar geboortegender, is het belangrijk dat je je tiener steunt.

Het wordt nu erkend dat gender, evenals seksualiteit, een spectrum is met veel variaties. Het helpt dus als ouders niet slechts te denken in termen van ‘man of vrouw’ of ‘homo of hetero’. Misschien moet je anders naar je tiener kijken als hij of zij besluit met een andere genderidentiteit door het leven te gaan. Waardeer je tieners moed en laat hem door onvoorwaardelijk van hem te houden weten dat hij voor jou hetzelfde kind is.

Problemen uit de weg ruimen: 8 belangrijke principes

1. Luister en accepteer

Als je de gender- en seksuele gevoelens van je tiener afkeurt, kan dat voor angst en depressie zorgen. Ook al komt zijn of haar keuze als een verrassing, respecteer je tieners standpunt.

2. Vraag naar de betekenis

De lijst van woorden die mensen nu gebruiken om gender en seksualiteit te beschrijven wordt steeds langer. Als je tiener nieuwe woorden gebruikt om zichzelf te karakteriseren, vraag dan wat die voor hem of haar betekenen. Dan krijg je een idee van hoe je tiener denkt.

3. Begrijp de puzzelstukjes

Je tiener heeft zijn biologische sekse: zijn geslachtsorganen bij de geboorte; zijn genderidentiteit: welk gender hij zich voelt; zijn genderuitdrukking: hoe vrouwelijk of mannelijk hij wil lijken; en zijn seksuele georiënteerdheid. Al deze elementen vormen samen zijn persoon.

4. Neem de tijd om eraan te wennen

Als je tiener zich identificeert met een ander gender, ben je misschien verdrietig dat hij of zij een ander pad volgt dan je had gedacht. Gun jezelf de tijd om eraan te wennen en zoek zo nodig hulp.

5. Onderzoek je overtuigingen

Waar komen jouw ideeën over wat het betekent om een man of vrouw te zijn vandaan? Bedenkt dat stereotypen beperkend zijn. Als je beseft hoezeer we zijn gesocialiseerd om ons te gedragen in overeenstemming met onze biologische sekse, begrijp je hem of haar gemakkelijker.

6. Respecteer de aanspreekvorm

Ook als je tiener van gedachten verandert, is het voor hem of haar belangrijk dat je de door je tiener gekozen aanspreekvormen respecteert, of die nu ‘hij’, ‘zij’ of ‘hen’ is. Hiermee laat je zien dat je hem of haar hoe dan ook accepteert.

7. Houd een vinger aan de pols

Mensen die niet in een traditionele genderrol passen hebben meer kans dat ze te maken krijgen met sociale wreedheid. Wees alert op somberheid, angst en teruggetrokkenheid.

8. Hecht aan gezinswaarden

Wie je tiener ook besluit te zijn, verhef gelijkheid tot een gezinswaarde. Hij is nog altijd je kind en onvoorwaardelijke liefde is van cruciaal belang voor zijn zelfacceptatie.

Advies per leeftijd

13-14 jaar

Wees ruimdenkend

Tieners vergelijken zichzelf nu veel en kunnen beseffen dat ze afwijken van gendernormen. Vermijd seksuele stereotypering.

Doe geen aannames

Als je tiener gaat daten, doe dan geen aannames over tot wie hij of zij zich aangetrokken voelt.

15-16 jaar

Toon respect

Tieners zijn nu vaak openhartiger. Als hij of zij uit de kast komt, respecteer dan je tieners identiteit.

Bied een veilige plek

In deze fase zijn tieners op zoek naar hun identiteit. Voor jouw kind kan dat een uitdaging zijn. Zorg dat thuis een veilige plek is waar hij of zij zich begrepen voelt.

17-18 jaar

Steun zelfexpressie

Je tiener drukt zich nu zelfverzekerder uit. Steun zijn of haar keuzes in haarkleur, kleding en kamerinrichting.

Accepteer biseksualiteit

Als je tiener gevoelens voor meer dan één gender onderzoekt, erken deze identiteit als volwaardig.

Meer lezen? ‘Wat denkt mijn tiener nu echt?‘ van Tanith Carey (Manteau, € 23,50)

Door Sien Vanneste

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…