Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Survivalgids voor ouders: 8 tips om om te gaan met schooldruk

Birte Govarts
6 min read

In haar nieuwe boek ‘Wat denkt mijn kind nu echt?’ schetst de Britse journalist Tanith Carey samen met klinisch psycholoog Angharad Rudkin 100 situaties uit het leven van alledag om je kind beter te begrijpen én te helpen. De praktische gids helpt je om je kind beter te begrijpen én op de juiste manier te reageren. Wij mogen de volgende vijf weken even veel kwesties uit het boek met jullie delen waarmee je als ouder soms worstelt. Vandaag: schooldruk.

Al op de basisschool worden kinderen voorbereid op gestandaardiseerde toetsen voor bepaalde vakken, en dan blijkt dat sommige kinderen het werk gemakkelijker vinden dan andere.

Het is normaal dat je je druk maakt over hoe je kind het doet op school. Toch is het belangrijk om dit in perspectief te zien en niet te vergeten dat scholen lang niet alle talenten van je kind meten.

Een veerkrachtig kind

Of je kind nu wel of niet goed kan leren, help het zijn of haar veerkracht te ontwikkelen door hem of haar het gevoel te geven dat hij of zij veel andere kwaliteiten heeft, vooral op gebieden die niet meetbaar zijn in een klaslokaal, zoals vriendelijkheid, ruimhartigheid en creativiteit. Al heb je een kind dat hoog scoort bij schooltoetsen, benadruk dat je niet verwacht dat het altijd hoge cijfers haalt en dat het niet meer kan doen dan zijn of haar best. Maak duidelijk dat je liefde onvoorwaardelijk is: je kind hoeft deze nooit te ‘verdienen’ met goede cijfers.

8 belangrijke principes

 1. Waardeer elke eigenschap
  Stimuleer je kind om zichzelf te zien als een veelzijdig persoon die meer is dan de som van zijn of haar prestaties op papier. Erken en prijs eigenschappen zoals humor, dankbaarheid, sociale vaardigheden, zelfbeheersing, optimisme en durf.
 2. Zeg dat iets ‘nog niet’ lukt
  Als je kind ergens moeite mee heeft, komt dat meestal doordat het de kans niet heeft gehad om het te leren of te oefenen. Erken dat leren een proces is en dat hij of zij door oefening overal beter in zal worden.
 3. Maak van thuis een veilige haven
  Probeer van je huis een plek te maken waar je kind zich kan terugtrekken en kan bijkomen van school. Tijd om te ontspannen, frisse lucht, lichaamsbeweging en gezinsactiviteiten zijn even belangrijk als schoolwerk.
 4. Wees blij met het unieke van je kind
  Vergelijk je kind niet met anderen, maar erken de combinatie van eigenschappen die je kind maken tot de unieke persoon die hij of zij is.
 5. Laat je kind wedijveren met zichzelf
  Leg uit dat er slechts één persoon is die het echt waard is om te verslaan: zichzelf. Zo krijgt je kind altijd het gevoel dat het een prestatie levert wanneer het vooruitgaat.
 6. Prijs inspanning
  Prijs je kind niet voor een vaste vaardigheid, zoals ‘goed in wiskunde zijn’, maar voor de eigenschappen waarover het controle heeft, zoals volharding en moeite doen. Leg uit dat het altijd beter kan worden in een vak.
 7. Maak tijd om te spelen
  Spelen en leren zijn niet twee verschillende dingen. Uit onderzoek blijkt dat je de natuurvakken en rekenen het beste leert in het echte leven. Zo begrijpen kinderen hoe geld werkt als ze het leren gebruiken, en de natuurvakken als ze meer tijd in de natuur doorbrengen, zodat ze zien hoe alles in de echte wereld werkt.
 8. Leg uit hoe zijn of haar brein werkt
  Help je kind begrijpen dat het brein net een spier is die door oefening sterker wordt. Oudere kinderen snappen misschien al dat neurale verbindingen ontstaan door oefening en herhaling, en dat elektrische signalen verbindingen tussen de zenuwcellen maken om een netwerk te vormen. Hoe meer verbindingen er tussen die cellen ontstaan, hoe sterker het netwerk wordt, waardoor zich geheugenpaden vormen die leren gemakkelijker maken.

Advies per leeftijd

2-3 jaar

Vrij spel
Zelfs heel jonge kinderen hebben het door wanneer volwassenen hun spel proberen te sturen om hun iets te ‘leren’. Maak van hun spel geen les.

Simpel is het beste
Val niet voor de bewering van sommige fabrikanten van hightech speeltjes of apps dat je kind er slimmer van wordt. Kinderen leren het meest van het eenvoudigste speelgoed.

4-5 jaar

Wedijveren met ouders
Wedijver niet met andere ouders over het lees- of rekenniveau van jullie kinderen. Dat kan stressvol zijn voor je kind.

Natuurlijke talenten
Laat kinderen voortbouwen op wat ze leuk vinden, waardoor ze zich ook op andere gebieden bekwaam voelen.

6-7 jaar

Actieve belangstelling
X

Ook al moet je kind misschien allerlei toetsen maken op school, vraag naar wat het leert, niet naar welke cijfers het haalt.

Wees terughoudend
Kinderen vatten commentaar van ouders over hun huiswerk, al is het opbouwend bedoeld, op als kritiek. Wijs liever op wat ze goed doen dan op wat ze verkeerd doen!

Meer lezen? ‘Wat denkt mijn kind nu echt?’ van Tanith Carey (Manteau, € 23,50)

Door Birte Govarts

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…