Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Aantal kinderen in buitengewoon onderwijs blijft toenemen

Lore
2 min read

Uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits blijkt dat het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs dit schooljaar toenam. Daarbij valt vooral de stijging van het aantal leerlingen met autisme in het Type-9 onderwijs op.

Eerste stijging sinds M-decreet

Het is de eerste keer dat het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs stijgt sinds de invoering van het M-decreet. Dat decreet streeft ernaar kinderen met een beperking in de eerste plaats in het gewoon onderwijs op te nemen. Bij de invoering ervan op 1 september 2015 daalde het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs dan ook.

Vooral Type 9

De toename heeft veel te maken met de stijging van ‘Type 9-leerlingen’. Tot Type 9 behoren leerlingen met een autismespectrumstoornis die normaal begaafd zijn. Tot voor 2015 zaten die leerlingen verspreid over andere types, ofwel in het buitengewoon, ofwel in het gewoon onderwijs.

De stijging doet zich voor in zowel het buitengewoon kleuter, lager als secundair onderwijs. In totaal zitten dit schooljaar 617 leerlingen in het kleuteronderwijs Type 9, terwijl dat er in het schooljaar 2015-2016 nog maar 199 waren. In het lager is er een stijging van 1.664 naar bijna 4.300 leerlingen, in het secundair van 1.093 naar 4.384. De meeste Type 9-leerlingen komen uit het gewoon onderwijs.

“Begeleiding op maat van zorgnoden”

“We zien dat het nieuwe aanbod dat er deze legislatuur kwam, inspeelt op een vraag voor een kwaliteitsvolle begeleiding op maat van de zorgnoden”, reageert Crevits. In Vlaanderen zijn er 71 kleuter-, 102 lagere en 82 secundaire scholen die een Type 9-aanbod hebben.

Door Lore

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…