Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Alzheimer: symptomen, gradaties en mogelijke behandelingen uitgelicht

9 min read

Onze hersenen zijn in staat om een leven lang normaal te functioneren, ongeacht hoelang iemand leeft. Dementie en andere neurodegeneratieve aandoeningen horen niet bij het normale verouderingsproces. Toch is het een ziekte die vooral oudere mensen treft. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie.

In onderstaand artikel geven we antwoord op een aantal cruciale vragen over de ziekte van Alzheimer. Wat zijn de symptomen van die ongeneeslijke hersenziekte? Wat zijn de verschillende gradaties? Wat zijn de mogelijke behandelingen? En kan die vorm van dementie voorkomen worden?

Wat zijn de symptomen van de ziekte van Alzheimer?

De symptomen kunnen opgesplitst worden in drie categorieën.

Geheugenstoornissen

De ziekte van Alzheimer wordt eerst en vooral gekenmerkt door het vergeten van zaken die recent gebeurd zijn. Het kortetermijngeheugen laat de patiënt in de steek. De persoon met dementie weet niet meer wat hij vanochtend gegeten heeft, wie hij gisteren gezien heeft, wat hij de avond voordien gedaan heeft, … Gebeurtenissen in tijd en ruimte situeren, gaat plots heel moeilijk.

Vervolgens verliest de patiënt ook zijn herinneringen aan zaken die een langere tijd geleden plaatsgevonden hebben. Veel patiënten zullen dat trachten te verdoezelen met een smoesje waardoor het een tijdje kan duren voordat vrienden en familie iets in de gaten krijgen.

Tenslotte vergeet de patiënt ook erg vertrouwde zaken zoals de naam van zijn (klein)kinderen. Een klassiek voorbeeld is ook dat hij plots de vertrouwde weg naar huis niet meer terugvindt.

 

Communicatiestoornissen

Naast geheugenstoornissen treden ook vaak begrips- en spraakstoornissen op de voorgrond. De persoon met de ziekte van Alzheimer ondervindt veel moeite om eenvoudige woorden of begrippen te ‘vinden’. Vaak worden woorden vervangen door andere termen die ongeveer dezelfde klank hebben.

Gemoedsschommelingen

Mensen met Alzheimer worden vaak erg nerveus, paniekerig of opvliegend. De persoon met dementie verliest vat op zijn leven waardoor hij ook zijn emoties niet meer in de hand heeft. De patiënt huilt of lacht extreem bij de geringste aanleiding. Merk op dat de gedragsveranderingen vaak voorafgaan aan de diagnose van de ziekte van Alzheimer.

Lichamelijke veranderingen

Op termijn kan de ziekte van Alzheimer ook lichamelijke veranderingen veroorzaken. Voorbeelden van typerende beperkingen zijn moeilijk stappen, moeilijk slikken of het verlies van controle over stoelgang of urine. Doordat de algemene gezondheid van de patiënt aangetast wordt, krijgt ook het afweersysteem een deuk waardoor infecties en virussen vrij spel krijgen.

Wat zijn de verschillende fases van de ziekte van Alzheimer?

Alzheimer is een progressieve ziekte die sluipend begint. Bij Alzheimer ontstaat er oxidatieve stress omdat de gestapelde eiwitten in de hersenen de mitochondria blokkeren, dat zijn een soort ‘fabriekjes’ waar voeding met behulp van het co-eczym Q10 omgezet wordt in cellulaire energie. Q10 is een antioxidant dat een zeer belangrijke rol speelt in de energieproductie in de cellen. Daarnaast zorgt Q10 er ook voor dat je cholesterolniveau in evenwicht blijft.

Alzheimer bestaat uit verschillende stadia. Hoe iemand die stadia precies ervaart en hoe snel ze elkaar opvolgen, verschilt van persoon tot persoon. Wij zetten de drie algemene stadia op een rijtje.

Stadium 1

In het eerste stadium merkt men hele kleine veranderingen in het gedrag op en ‘het kunnen’ van de persoon. De patiënt lijkt het plots moeilijk te hebben om zich recente gebeurtenissen te herinneren. Vaak wordt dat door zowel de patiënt als de omgeving weggelachen.

Andere veranderingen die typerend zijn voor de patiënt in het eerste stadium:

 • Het vergeten van recente gesprekken
 • Reeds gezegde zaken herhalen
 • Verward overkomen
 • Minder interesse in de omgeving tonen
 • Moeite hebben om zich uit te drukken
 • Beslissingen niet langer kunnen nemen
 • In het midden van een verhaal vergeten waarover men aan het vertellen is

Stadium 2

In het tweede stadium worden de veranderingen erg duidelijk. De Alzheimerpatiënt vergeet meer en meer zaken waardoor bij de omgeving een belletje gaat rinkelen. Daarnaast treden nu ook gedragsveranderingen op. De patiënt wordt snel boos en kan zelfs agressief uit de hoek komen. In deze fase kan de patiënt zichzelf door zijn vergeetachtigheid ook in gevaar brengen. Hij rent bijvoorbeeld ’s nachts de straat op in nachtkledij of vergeet het fornuis af te zetten na het koken.

Stadium 3

In het laatste stadium kan de patiënt niet langer zelfstandig functioneren. De persoon met geheugenverlies herkent bepaalde voorwerpen, personen en plekken niet meer. Andere kenmerken die typerend zijn voor patiënten die zich in deze fase bevinden:

 • Slikken en kauwen is moeilijk
 • Incontinentie
 • Zich verbaal niet langer kunnen uitdrukken
 • Zich constant onrustig voelen
 • Vaak last hebben van wanen en hallucinaties

Wat zijn mogelijke behandelingen voor de ziekte van Alzheimer?

Medicamenteuze behandeling

De ziekte van Alzheimer is helaas onomkeerbaar. De geneesmiddelen die momenteel op de markt zijn, zijn niet in staat om de achteruitgang van de patiënt af te remmen. Ze helpen wel om de gedrags- en cognitieve problemen af te vlakken. Mogelijke geneesmiddelen zijn: (cholinesterase-) inhibotoren, memantine, trazodone en antipsychotica. Voor meer informatie raden we je aan een arts te raadplegen.

Niet-medicamenteuze behandeling

Medicijnen zijn zeker waardevol, maar in verband met de gedragsveranderingen zal men ook een aantal niet-medicamenteuze behandelingen proberen.

Geheugenklinieken bieden cognitieve revalidatieprogramma’s aan om personen met dementie strategieën aan te leren om te kunnen blijven functioneren in het dagelijkse leven. Men geeft ook de nodige informatie aan de Alzheimerlijder en zijn omgeving over de ziekte en het verloop ervan. Ze geven raad over hoe de dagelijkse omgeving aangepast kan worden en hoe men moet reageren in bepaalde situaties. Merk wel op dat de klinieken zich vooral richten op personen met beginnende dementie.

Doordat geheugenproblematiek erg complex is, zal men opteren voor een multidisciplinaire aanpak. Er zal dus zeker ook een psychologische behandeling op maat van de patiënt opgestart worden. De keuze voor de meest geschikte behandeling wordt bepaald in overleg met de specialist.

Kan je de ziekte van Alzheimer voorkomen?

Volgens Dr. Bredesen, een internationaal erkend arts die gespecialiseerd is in neurodegeneratieve ziekten, kan alzheimer in bepaalde gevallen voorkomen worden. Hij gaat ervan uit dat er drie types alzheimer zijn. Het eerste type wordt veroorzaakt door een ontsteking. Het tweede type ontstaat door een tekort aan ondersteunende voedingsstoffen, hormonen en andere moleculen die de hersenen ondersteunen. De derde soort alzheimer wordt veroorzaakt door giftige stoffen zoals metalen of biotoxines. Bij type 1 en 3 is het niet mogelijk om alzheimer te voorkomen, maar bij type 2 kan het hoogstwaarschijnlijk wel.Het is belangrijk om te onthouden dat een gezonde en actieve levensstijl alleen maar kan helpen om je hersenen zo lang mogelijk intact te houden. Beweeg voldoende, rook niet en eet gezond en evenwichtig. Daarnaast heeft het co-enzym Q10 ook een gunstige werking op de cognitieve functies. Je natuurlijke voorraad Q10 aanvullen kan met het voedingssupplement Ubiquinol-Q10. Aan te raden producten zijn voedingssupplementen waarbij ‘KANEKA’ op de verpakking vermeld staat. KANEKA is namelijk een gerenommeerde producent van bio-identiek Ubiquinol. Je kan terecht bij merken zoals Pharma Nord, Trenker, Therascience, WHC Labs, Nutrisan en Pileje.

Door

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…