Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Belg is gemiddeld 12,6 dagen per jaar ziek

Lore
2 min read

Ongeveer een op drie (36%) van de werknemers in de privé was vorig jaar geen enkele keer afwezig wegens ziekte. Dat betekent tegelijk dat twee derden (64%) wel minstens een dag afwezig was door ziekte. In 2018 was de Belg gemiddeld 12,6 dagen afwezig door ziekte. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstenverlener SD Worx bij bijna 700.000 werknemers bij ruim 20.500 Belgische bedrijven in de privésector.

Ziekteverzuim neemt jaar na jaar toe

Het ziekteverzuim in België neemt jaar na jaar toe. Zo bedroeg het gemiddeld aantal ziektedagen in 2008 nog 9,4 dagen. De afgelopen tien jaar nam het totaal aantal ziektedagen toe met 34%.

De belangrijkste oorzaak voor die toename is de stijging van het langdurig ziekteverzuim (ziekte tussen een maand en een jaar). Vorig jaar lag het lang verzuimpercentage (het gemiddeld aantal dagen ziekte ten opzichte van honderd te presteren dagen) op 3,03%, in 2008 was dit 1,73%. Dat is een stijging van 75,1%.

Ook het kort verzuim (afwezigheid minder dan een maand) steeg de afgelopen tien jaar zo’n 14,4% (2,78% in 2018 tegenover 2,43% in 2008).  

Vooral grote organisaties

Het lang verzuim neemt sterker toe in de zeer grote organisaties van meer dan 1000 werknemers. Daar staat tegenover dat het langdurig ziekteverzuim bij bedrijven met 50 werknemers stabiliseert of zelfs licht terugvalt.

Toch blijft in alle organisaties preventie van groot belang zodat ingegrepen kan worden nog vóór iemand langdurig uitvalt door ziekte.

Ben jij afgelopen jaar afwezig geweest op je werk door ziekte? Neemt jouw werkgever maatregelen om langdurige ziekte te voorkomen?

Door Lore

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…