Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Hartfalen Symptomen

shana
4 min read

Het meest belangrijke gevolg van hartfalen (dus van een verminderde pompfunctie van je hart) is dat een heleboel organen in je lichaam onvoldoende zuursof en voeding krijgen. In het begin zal dit alleen nog maar het geval zijn als deze vraag is verhoogd. Hartfalen kan voor veel hinder zorgen, zeker bij het uitoefenen van je dagelijkse activiteiten, die soms nauwelijks nog, of zelfs helemaal niet meer, gedaan kunnen worden.

Overige gevolgen van hartfalen

Doordat je organen niet meer genoeg voeding- en zuurstof aangevoerd krijgen, zul je je snel moe en kortademig voelen als je slechts een geringe lichamelijke inspanning hebt verricht. Je lichaam probeert namelijk door uiteenlopende mechanismen de vulling van het vaatbed te reguleren, en in dit geval dus te verhogen. Als gevolg daarvan zal je lichaam meer vocht vast gaan houden waardoor je lichamelijke conditie nog verder achteruitgaat.

Wanneer je aan hartfalen lijdt dan heb je ook vaak te kampen met een grotere hoeveelheid vocht in het vaatbed van je longen. In de volksmond wordt er in een dergelijke situatie gesproken van vocht achter je longen. Deze situatie kan zelfs verergeren tot longoedeem waardoor je nog kortademiger wordt. In het bijzonder op momenten dat je plat op je rug ligt kun je vaak moeilijker ademhalen als gevolg van de werking van de zwaartekracht.

Verwarring met andere aandoeningen

De symptomen die horen bij hartfalen lijken vaak op die van astma. (vermoeidheid en kortademigheid met acute decompensatie, ofwel astma cardiale, tot gevolg). Het vocht dat zich in je lichaam ophoopt, zal eveneens te vinden zijn in de laagst gelegen delen, opgezwollen benen en enkels (perifeer oedeem) zullen dan ook op deze manier tot stand komen. Bij de perifere delen van je lichaam zal een andere uitstraling van de huid waargenomen kunnen worden als gevolg van oedeem. Je kunt je huid immers indrukken en de ontstane afdruk zal dan een poosje zichtbaar blijven in plaats van direct weer verdwijnen.

Je lichaam gaat compenseren

Door alle eerder genoemde symptomen die horen bij hartfalen zullen verschillende compensatiemechanismen door je lichaam in gang worden gezet. Op korte termijn zal dit een gunstig effect hebben en zullen de klachten vaak wat minder worden. Op de lange termijn echter zullen de compensatiemechanismen het hartfalen juist erger gaan maken. De poging van je lichaam om zich aan de ongunstige situatie (het hartfalen) aan te passen zal er dan ook uiteindelijk toe leiden dat je nog meer in de problemen komt.  

Leven met hartfalen

Hartfalen is een chronische aandoening waarvoor geen volledige genezing meer mogelijk is. Je zult dus voor de rest van je leven met deze aandoening, en de bijbehorende gevolgen, te maken hebben.  De prognose voor de langere termijn zijn in de regel niet bepaald positief te noemen, al kun je vandaag de dag een behoorlijk leven leiden met deze aandoening.

Indien de oorzaak van het hartfalen niet behandeld wordt (zoals door een hartklep te vervangen) dan is de levensverwachting statistisch gezien niet goed een beperkt tot enkele jaren. Uiteraard is dit geen exact gegeven, maar vaststaat dat onbehandeld hartfalen vaak de levensverwachting aanzienlijk laat afwijken van de gemiddelde levensverwachting. Soms is de levensverwachting bij onbehandeld hartfalen zelfs minder goed dan bij een groot aantal vormen van kanker.

Overlijden als gevolg van hartfalen

Soms kun je komen te overlijden door een bepaalde, geleidelijk optredende, verslechtering van het hartfalen. Je kunt dan niet meer worden behandeld waardoor je zowel geestelijk- als lichamelijk uitgeput zult raken. Verder is het eveneens mogelijk dat je als gevolg van hartfalen plotseling komt te overlijden doordat je hart een fatale ritmestoornis ontwikkelt.

Soms zijn de onderliggende oorzaken van je hartfalen wel behandelbaar en kan je levensverwachting flink worden opgeschroefd. De wetenschap heeft bovendien de laatste jaren niet stilgezeten waardoor er nieuwere technieken beschikbaar zijn die je leven kunnen redden. Denk hierbij aan een hartkleptransplantatie of zelfs aan een harttransplantatie (het ontvangen van een donorhart). In deze gevallen kan je lichamelijk conditie aanzienlijk verbeteren. Succesgaranties kunnen echter ook in deze gevallen niet worden gegeven omdat het lichaam van de mens (zelfs voor de moderne wetenschap) nog een groot aantal geheimen niet heeft prijsgegeven.

Door shana

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…