Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Het belang van preventieve mentale gezondheidszorg

Anaïs Foriers
4 min read

Vlaanderen voert een eigen preventief gezondheidsbeleid met als doel mensen langer te laten leven en de levenskwaliteit te verhogen. Dat preventieve gezondheidsbeleid overkoepelt zowel mentale als fysieke gezondheidszorg. Eerder deze maand raakte bekend dat verschillende organisaties die werken op preventie van psychische problemen volgend jaar minder subsidies ontvangen. Er wordt met onbegrip gereageerd aangezien het psychisch ‘onwelzijn’ in de samenleving groot is. 

Zelfmoordlijn ontsnapt aan besparingen 

Vorige week werd meegedeeld dat de regering vanaf 1 januari 2020 minder subsidies zal geven aan organisaties zoals het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), Sensoa en het Instituut voor Tropische Geneeskunde. De aangekondigde besparing bij de Zelfmoordlijn van 5.133 euro werd ondertussen al teruggedraaid. 

Subsidies worden op lange termijn terugverdiend

Er heerst onbegrip over die besparingen aangezien Vlaanderen een gigantisch hoog aantal zelfdodingen heeft, ook bij jongeren. Besparen op preventie in geestelijke gezondheidszorg is dodelijk en nefast op lange termijn. Sensoa ziet zijn subsidies krimpen met 6 procent, wat neerkomt op 187.000 euro. Het geld dat geïnvesteerd wordt in Sensoa wordt nochtans op lange termijn terugverdiend. Minder hiv-diagnoses betekent minder geneesmiddelen die terugbetaald moeten worden door de samenleving. Hetzelfde principe geldt voor het VAD die het volgend jaar met 198.000 euro minder moet doen. 

Aantal cijfers op een rijtje

Onderstaande cijfers tonen hoe aanwezig psychische problemen zijn in onze samenleving. 

  • Een op de vier Vlamingen krijgt vroeg of laat te kampen met een psychische aandoening. 
  • Momenteel kampen ongeveer 700.000 Vlamingen met psychische problemen.
  • Tien procent van de Vlamingen heeft een alcoholprobleem.
  • Een op de acht mensen kampt met een angststoornis.
  • 20 procent van de Vlaamse vrouwen wordt in hun leven geconfronteerd met een depressie. Bij de mannen is dat ‘maar’ de helft. 
  • Een op de vijf van de Vlaamse werknemers flirt met een burn-out. 

(BRON: https://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/psychische-problemen)

Hoe krijg je een psychische aandoening? 

Verschillende factoren bepalen of je geestelijk gezond door het leven gaat. Aanleg speelt bij heel wat psychische aandoeningen een belangrijke rol. Bepaalde mensen worden geboren met een verhoogde kwetsbaarheid waardoor ze meer kans hebben om geconfronteerd te worden met mentale problemen. Verder kunnen ook je persoonlijkheid, ingrijpende gebeurtenissen in je leven of je leeftijd een bepalende rol spelen. 

Psychische aandoening voorkomen

Geestelijke gezondheidsproblemen kunnen op verschillende manieren voorkomen worden. Eerst en vooral kan er worden gewerkt aan de mentale veerkracht die ervoor zorgt dat je beter kan omgaan met stress en problemen. Daarnaast is een begripvolle omgeving ook een beschermende factor. Het is belangrijk dat de omgeving de persoon in kwestie niet plots anders benadert. Ten slotte speelt professionele omkadering zoals onder andere VAD en de Zelfmoordlijn, ook een belangrijke rol. 

Met dat alles in het hoofd stellen velen zich dan ook de vraag of er net niet meer besteed moet worden aan preventieve mentale gezondheidszorg? Liever een depressie voorkomen dan genezen, toch? 

Door Anaïs Foriers

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…