Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Klimaatlabels op voeding: ‘Negatieve waarschuwing is efficiënter dan positieve aanbeveling’

Birte Govarts
3 min read

Labels met informatie over de klimaatimpact van voedingsmiddelen op producten zoals rood vlees vormen een doeltreffende manier om consumenten te doen stoppen met het kiezen van opties die een negatieve invloed hebben op de planeet. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de Johns Hopkins University en de Harvard University in de Verenigde Staten.

Beleidsmakers zoeken al langer naar strategieën die de bevolking zou kunnen aanzetten om het gebruik van voedsel met een grote ecologische voetafdruk te beperken. In april dit jaar drong het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) er bij de wereldleiders, vooral in de ontwikkelde landen, op aan om een overgang naar duurzame, gezonde en uitstootarme voeding te ondersteunen.

Uit deze nieuwe Amerikaanse studie blijkt dat consumenten positieve reacties laten blijken tegenover een klimaatetikettering op hun voedsel. De respondenten werden in een winkel geconfronteerd met producten die van een groen of rood label waren voorzien. Een groen label vertegenwoordigde producten met een lage klimaatimpact (kip, vis of vegetarische voeding), terwijl een rood etiket waarschuwde voor voedsel met een grote ecologische voetafdruk (rood vlees).

In vergelijking met deelnemers uit een controlegroep, die geen enkel ecologisch label kregen aangeboden, bleek de aanwezigheid van een rood etiket – waarbij gewaarschuwd werd voor een hoge uitstoot van broeikasgassen en een sterke bijdrage aan de klimaatverandering – de optie voor een duurzaam product met 23,5 procent te verhogen. Wanneer gewerkt werd met een groen etiket – waarbij de klant werd geïnformeerd over een lage uitstoot van broeikasgassen en een beperkte bijdrage tot de klimaatverandering – liep de keuze voor een duurzaam product met 9,9 procent op.

De respondenten die een duurzaam product hadden gekozen, bleken in beide opties van mening dat hun optie positiever was voor de menselijke gezondheid dan het alternatieve aanbod.

Meest efficiënt

De onderzoekers wijzen erop dat de consumptie van dierlijk voedsel, vooral gedreven door rundvleesproductie, verantwoordelijk is voor 14,5 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en tevens een belangrijke veranderbare bijdrage tot de klimaatverandering levert. ‘In de Verenigde Staten overschrijdt de vleesconsumptie, met name van rood vlees, consequent de niveaus die door de nationale voedingsrichtlijnen worden aangegeven’, voeren de wetenschappers aan. ‘Een verschuiving van de huidige voedingspatronen in de richting van duurzamere diëten met een lagere consumptie van rood vlees zou de uitstoot van broeikasgassen door het menu van de bevolking met wel 55 procent kunnen verminderen.’

‘Daarbij kan worden vastgesteld dat een waarschuwing voor een negatief effect op de consument meer invloed heeft dan de klant informatie over een duurzame keuze te verstrekken’, werpen de onderzoekers op. ‘Er blijkt immers dat het labelen van rood vlees met een etiket dat een negatieve boodschap, met een waarschuwing voor een hoge klimaatimpact, meer consumenten tot een duurzame keuze aanzet dan het labelen van milieuvriendelijker producten met een groen etiket, waarbij over een lage impact op het klimaat wordt geïnformeerd.’

Door Birte Govarts

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…