Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Onderzocht: leef je langer als je een hond hebt?

Bram De Brabander
3 min read

Als je nog geen hond aan je zijde hebt, is het het moment om daar verandering in te brengen. Uit onderzoek blijkt dat baasjes van honden 24% minder kans hebben om op jonge leeftijd te overlijden dan mensen zonder hond.

Dagelijkse wandeling

Canadese onderzoekers gingen na of hondeneigenaars langer leven dan mensen zonder hond. Om deze vraag te beantwoorden, voerden de wetenschappers een literatuuroverzicht uit. Ze vonden tien cohortstudies, uitgevoerd bij bijna 4 miljoen personen, met een opvolgingsperiode van 10 jaar. Aan de hand van deze gegevens vergeleken ze de sterfte tussen mensen met en zonder een hond.

De totale sterfte lag bij hondeneigenaars 24% lager, en de sterfte door hart- en vaatziekten zelfs 31% lager. Volgens de onderzoekers zijn hondeneigenaars fysiek actiever door de dagelijkse wandeling met de hond. Elke dag bewegen kan een bescherming bieden tegen hart- en vaatziekten.

Dat hondeneigenaars meer bewegen bleek ook al uit eerder onderzoek. In een studie hielden 85 senioren, 43 met en 42 zonder hond, 3 weken lang een dagboek bij en droegen een polshorloge met stappenteller. De hondeneigenaars zetten dagelijks gemiddeld 2.762 stappen meer dan de mensen zonder hond. Daardoor haalde de meerderheid (87%) van hen de aanbevolen 150 minuten fysieke activiteit per week, terwijl minder dan de helft (47%) van de mensen zonder hond deze aanbeveling haalde.

Kanttekening

Toch kan je uit het onderzoek niet zomaar afleiden dat baasjes van honden langer leven. Er werden namelijk alleen cohortstudies uitgevoerd, een type waarnemend onderzoek dat verbanden kan vaststellen, maar geen oorzaak-gevolgrelaties kan aantonen. Zo kunnen hondeneigenaars fitter zijn, minder roken en een hoger inkomen hebben. Al deze factoren kunnen het voorkomen van hart- en vaatziekten gunstig beïnvloeden.

Onderzoek toont trouwens ook aan dat hondeneigenaars in het algemeen jonger zijn, meer kinderen hebben en minder gezondheidsproblemen hebben. Het spreekt voor zich dat iemand die zich lichamelijk niet goed voelt, of mensen met depressies of financiële problemen, minder geneigd zullen zijn om voor een hond te zorgen. Zeker het eerste jaar is het opvoeden van een puppy een tijdrovende bezigheid.

Bron: Gezondheid en Wetenschap

Door Bram De Brabander

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…