Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Waarom test men niet alle mogelijke patiënten op het coronavirus?

Anaïs Foriers
4 min read

Nu het aantal besmettingen met het coronavirus dag na dag blijft stijgen, wordt het steeds moeilijker om iedereen met ziektesymptomen te testen op covid-19. Zo’n hele testprocedure kan namelijk 8 tot 12 uur in beslag nemen. In volgend artikel lees je meer over wat je moet doen wanneer je symptomen hebt, hoe zo’n test in z’n werk gaat en waarom niet iedereen getest kan worden. 

Wat zijn de symptomen van het coronavirus?

Het coronavirus kent een hele resem symptomen en bijna allemaal lijken ze op die van een verkoudheid of een seizoensgriep. Dat maakt het voor artsen bijzonder lastig de ziekte te herkennen, ook omdat niet iedereen de symptomen in dezelfde mate ervaart. Volgens een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie, die het ziektebeeld van in totaal 55.924 patiënten in China in kaart bracht, zijn dit alvast de meest voorkomende symptomen: koorts (88%), droge hoest (68%) en vermoeidheid (38%). Komen ook voor: benauwdheid of kortademigheid (19%) en spier-, keel- en hoofdpijn (14%). Een nog kleinere minderheid heeft last van diarree (4%). 

Wat moet je doen als je deze symptomen hebt?

De algemene regel blijft: iedereen met klachten aan de luchtwegen blijft thuis en neemt telefonisch contact op met de huisarts. Ga dus zeker niet in de wachtzaal zitten. “De huisarts zal je allerlei vragen stellen en dan telefonisch een eerste diagnose stellen”, vertelt Stijn Vanhulle van huisartsenvereniging Domus Medica aan VRT. “Iedereen met milde symptomen zal uit voorzorg minstens 7 dagen moeten thuisblijven en moet ook proberen om zich zo veel mogelijk af te zonderen van andere gezinsleden.”

Wie meer ernstige symptomen vertoont, zoals hoge koorts, ademhalingsproblemen of een drukkend gevoel op de borst, kan door de huisarts doorgestuurd worden naar spoed of een zogenoemd triagepunt. “In zo’n triagecentrum kunnen patiënten verder klinisch onderzocht worden”, vervolgt Vanholle. “Het heeft in ieder geval geen zin om zonder doorverwijzing van een huisarts naar zo’n centrum te stappen.”

Hoe kan je het coronavirus opsporen?

Het coronavirus kan makkelijk opgespoord worden met een vrij eenvoudige test. De dokter duwt een plastic wattenstaafje tot 10 centimeter in de neus of de keel van de patiënt. Hij schraapt er de omringende cellen af en doet die in een potje. Dat wordt vervolgens opgestuurd naar het labo. Na één dag weet de patiënt of hij besmet is.

Waarom wordt niet iedereen getest?  

Sciensano, het onderzoeksinstituut dat de protocollen opstelt voor zorgverleners, heeft een strikte definitie van een verdacht geval waarvoor een test aangevraagd wordt. Op dit moment is dat iemand met koorts én klinische symptomen van een luchtweginfectie (hoest of ademhalingsmoeilijkheden) die naar een land of regio met wijdverspreide transmissie is gegaan. Daaronder vallen China, Zuid-Korea, Iran en Italië. Die definitie kan aangepast worden op basis van de beschikbare informatie, dagelijks wordt bekeken welke regio’s een risico vormen. Zolang je niet aan die vereisten voldoet, word je niet altijd getest. 

Nu het aantal besmettingen met het coronavirus dag na dag blijft stijgen, wordt het ook praktisch onmogelijk om iedereen te testen. De test zelf afnemen is vrij eenvoudig, maar daarna moet nog een hele procedure doorlopen worden, die tot 12 uur in beslag kan nemen. De analyse van de test gebeurt in laboratoria met de hoogste veiligheidsniveaus, in ruimtes met speciale luchtbeheersing. Eerst wordt het virus dood gemaakt. Om besmetting te voorkomen en om de humane cellen kapot te maken. Vervolgens moet een analist van het dode materiaal het RNA isoleren, waarna het materiaal weer naar een volgende laboratoriumruimte verkast, waar de specifieke covid-19-genen worden vermeerderd. Een moleculair bioloog moet daar beoordelen of het materiaal positief is. Een hele boterham dus en om iedereen met mogelijke symptomen te testen is er momenteel te weinig mankracht in laboratoria. 

Door Anaïs Foriers

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…