Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

4 types mantelzorger uitgelicht

4 min read

Mantelzorg is het kloppend hart van onze kwetsbare samenleving. Dagelijks zetten honderdduizenden partners, ouders, kinderen, buren en vrienden zich in voor iemand met lichamelijke, sociale of psychische nood. Velen denken bij de term ‘mantelzorger’ onmiddellijk aan een persoon die voor een ouder familielid zorgt, maar dat hoeft niet per se het geval te zijn. Zorgdragers bestaan er in uiteenlopende gedaantes. Op basis van de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden, lichten we hieronder vier van de verschillende types kort toe. 

Wie weet krijg je er wel een geschenkje ter beloning voor alle inzet bovenop 😉

Jonge mantelzorgers

Kinderen en jongeren tot 25 jaar die opgroeien in een omgeving met een ouder, broer, zus of naaste die een psychisch probleem, een beperking of verslaving heeft. Door hun situatie beleven zij een jeugd met veel meer verantwoordelijkheden dan een doorsnee jongere. Vaak staan zij in om eten op tafel te toveren, het huis te poetsen en boodschappen te doen. Tijdrovende taken die niet altijd gemakkelijk te combineren zijn met hun studies en sociale leven. Jonge mantelzorgers ervaren doorgaans veel druk op hun schouders wat een negatieve invloed heeft op hun persoonlijke ontwikkeling. Ten slotte krijgt een jonge mantelzorger ook veel minder aandacht dan een gebruikelijke jongere doordat alle zorg naar een broer, zus of ouder gaat. 

Oudere mantelzorgers

65-plussers die zorgen voor hun partner of voor een naaste in een zorginstelling. Oudere mantelzorgers hebben een kleiner sociaal netwerk om op terug te vallen aangezien hun leeftijdsgenoten al een dagje ouder zijn en dus vaak zelf kampen met gezondheidsproblemen. Hierdoor lopen zij een verhoogd risico op overbelasting. Zij bouwen hun dag op rond de zorg voor hun naaste. 

Werkende mantelzorgers

Ooit al gehoord van de sandwichgeneratie? Het is een metafoor voor dit type mantelzorgers die werk, vaak ook hun eigen gezin met kinderen en zorg voor iemand uit de naaste omgeving met een meer dan normale zorgnood combineren. Een combinatie die veel energie vergt en waar men alert moet zijn voor zichzelf. Deze generatie dreigt wel eens vroegtijdig te kunnen opbranden. Bepaalde mantelzorgers hebben aparte werk- en zorgdagen, terwijl anderen op één dag werk en zorg moeten zien te combineren. Als het de werkende mantelzorger toch allemaal te veel wordt, dan kan hij of zij beroep doen op uiteenlopende verlofstelsels. 

Mantelzorgers met een migratieachtergrond

Bij dit type mantelzorgers kan de traditionele opvatting heersen dat kinderen moeten instaan voor de zorg voor hun ouders. Vooral van (schoon)dochters wordt verwacht dat zij de zorg voor hun (schoon)ouders op zich nemen. De druk die op hun schouders komt te liggen is dan ook vaak torenhoog. Het inschakelen van professionele hulp – en mensen die niet tot de familie behoren tout court – is een taboe binnen bepaalde groepen. Daardoor lopen ze meer risico op overbelasting.  

Elke persoon die zorg draagt voor een ander, officieel mantelzorger of niet, verdient een eretitel, een applausje en een steuntje in de rug! Daarom lanceert Partena Ziekenfonds het platform zorgdragers.be. Ben je zelf zorgdrager, dan vind je tips en advies en een fijne attentie. Wil je een zorgdrager uit je omgeving dat extra steuntje in de rug geven? Dan heeft Partena Ziekenfonds ook nog enkele relevante tips voor jou!

Door

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…