Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Bloeddrukval Symptomen

Olivier
5 min read

Een te lage bloeddruk ontstaat wanneer de bloeddruk zo laag is dat het lichaam niet meer normaal functioneert. De bloeddruk wordt omschreven als de kracht waarmee het hart bloed in je vaten pompt. De bloeddruk verschilt per persoon en verandert ook nog eens in de loop van de dag. Als de bloeddruk normaal is worden alle weefsels en organen van voldoende bloed voorzien. Bij een te lage bloeddruk valt dit weg en krijg je last van uitval.

Bovendruk en onderdruk

Wanneer er gesproken wordt over het meten van je bloeddruk worden er altijd twee waarden gemeten. De bovendruk, ook wel systolische bloeddruk genoemd, en de onderdruk, ook wel de diastolische bloeddruk genoemd. De druk waarmee het hart bloed in de vaten pompt (wanneer het hart samentrekt) is de bovendruk. Wanneer het hart zich ontspant en weer vult met bloed wordt de onderdruk genoemd (ook wel ontspanningsfase genoemd). De ideale bloeddrukwaarde bij een gezonde volwassene ligt de bovendruk tussen de 100 en 140 mm Hg en de onderdruk ligt tussen de 60 en 80 mm Hg.

De oorzaken van een lage bloeddruk

De meest voorkomende oorzaak van een lage bloeddruk is uitdroging. Uitdroging van het lichaam ontstaat door een verlies van vocht en zouten, bijvoorbeeld door hevig transpireren, hoge koorts, verlies van bloed, ernstige diarree, extreme hitte of door het gebruik van bepaalde medicijnen. Wanneer iemand uitgedroogd is verliest hij meer vocht dan dat hij binnen krijgt. Naast een lage bloeddruk heb je bij uitdrogingsverschijnselen ook last van een snelle of juist zwakke pols, kun je niet meer plassen en voel je je vaak suf.

We spreken van een te lage bloeddruk als deze onder de 90/60 zakt. Op dit moment kan het lichaam niet meer normaal functioneren. De lage bloeddruk zorgt ervoor dat er een tekort komt aan zuurstof in de organen, waardoor de organen slechter gaan werken.

Hoe ontstaat een bloeddrukval?

Een bloeddrukval ontstaat doordat er vocht aan het bloed wordt onttrokken. De bloeddruk komt dan onder de 90 mm Hg terecht. Dit kan komen door het toedienen van medicatie, door het gebruik van drugs of wanneer je ziek bent of er een aandoening in het spel is. Bloeddruk verlagende middelen kunnen een te sterke invloed uitoefenen op het lichaam waardoor er een bloeddrukval ontstaat.

Symptomen van een bloeddrukval

Misselijkheid, duizeligheid en soms flauwvallen zijn de meest voorkomende symptomen van een bloeddrukval. Bij een bloeddrukval trek je wit weg en zal je je erg slap voelen. Naast deze kenmerken kun je ook problemen krijgen met het zien, kun je last krijgen van migraine, maar ook buikkrampen kunnen wijzen op een bloeddrukval. Niet iedereen krijgt last van dezelfde symptomen en een bloeddrukval heeft niet voor iedereen dezelfde gevolgen. Waar de één alleen maar duizelig wordt, zal de ander kunnen flauwvallen.

In het kort kun je de volgende klachten krijgen:

Raadpleeg altijd een arts

Mocht je last krijgen van bovenstaande verschijnselen, raadpleeg dan altijd een arts. Deze symptomen kunnen namelijk ook wijzen op andere aandoeningen of ziekten. Door middel van een lichamelijk onderzoek kan de huisarts uitsluiten dat het om ernstige aandoeningen gaat en vaststellen dat het inderdaad om een bloeddrukval gaat.

Behandeling van een lage bloeddruk

De huisarts zal moeten onderzoeken welke oorzaak ten grondslag ligt aan de lage bloedruk. Wanneer nodig, zal je doorverwezen worden naar een specialist, bijvoorbeeld als er een vermoeden bestaat dat je een hartkwaal hebt. Wanneer de lage bloeddruk komt door het gebruik van bepaalde medicijnen, zal er gekeken worden naar een alternatief.

Wat moet je doen bij een bloeddrukval?

Wanneer je plotseling last krijgt van een lage bloeddruk, waarbij je enorm duizelig wordt en neigt tot flauwvallen, is het belangrijk dat er weer voldoende bloed richting de hersenen gaat. Je kunt hiervoor zorgen door plat op de grond te gaan liggen met je benen omhoog zodat het bloed weer naar de hersenen stroomt. In veel gevallen zal je je dan redelijk snel weer een stuk beter voelen. Een verdere behandeling is dan niet nodig.

In ernstige gevallen, wanneer de bloeddruk teveel daalt, krijgen de vitale organen, zoals de hersen, de nieren en je hart, te weinig zuurstof. Je lichaam raakt dan in shock (een tekort aan bloed in de bloedsomloop) en dit kan zelfs levensbedreigend zijn. Om goed te functioneren hebben je organen een constante toevoer nodig van bloed met zuurstof. Raadpleeg in dit geval altijd een arts.

Schaf een bloeddrukmeter aan

Heb je hier geregeld last van? Dan is het raadzaam een bloeddrukmeter aan te kopen. Zo kun je steeds je bloeddruk bijhouden en deze ook voorleggen bij je arts.

Door Olivier

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…