Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

In deze stad wonen de sportiefste inwoners!

Bram
7 min read

Dat veel Belgen van sport houden is vast al bij de meeste mensen bekend. Om die reden heeft Bloso onderzoek gedaan naar de stad waar de meest sportieve van ons land woonachtig zijn. Uit de uitkomsten van het onderzoek kan af worden gelezen dat de gemeente Herzele er met vlag en wimpel bovenuit steekt. Het gros van de inwoners van Herzele, niet minder dan 54,8 procent, is immers aangesloten bij één van de erkende sportverenigingen.

Veruit de sportiefste gemeente

De gemeente Herzele weet dan ook een enorme afstand te bewaren met de gemeente die op de tweede plaats is geëindigd: Buggenhout met haast 35 procent, oftewel één op de drie inwoners, die zich aan heeft gemeld bij een sportclub. Voor de meeste andere gemeentes geldt dat er gemiddeld één op de vier inwoners lid zijn van een sportvereniging. De gemeentes die, volgens het onderzoek van Bloso, onderaan de ranglijst bungelen, doen het beduidend minder goed. In de gemeenten Wichelen, Erpe-Mere, maar in het bijzonder in Ninove, mogen de bewoners eigenlijk wel wat zich actiever bezighouden met sport. In deze plaatsen beoefent namelijk maar amper één op de zes inwoners een sport als lid van een sportclub.

Waarom juist Herzele?

Dat sport in Herzele veen belangrijke rol speelt, wordt waarschijnlijk al duidelijk al je de activiteiten van de Sportdienst onder de loep neemt. Deze dienst is onder andere verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de gemeentelijke sportfaciliteiten, het ondersteunen van de sportclubs en de uitvoering van het gemeentelijk promotiebeleid ten aanzien van sport.

Bij de Sportdienst van Herzele kun je sportaccommodaties reserveren in de Steenoven, maar ook reservering doen voor één van de sportkampen of de continue sportactiviteiten, voor bijvoorbeeld senioren, de sportacademie en de kerncompetitie zaalvoetbal. Ook kun je bij de Sportdienst van Herzele eendaagse sportactiviteiten reserveren, of verzoeken indienen met betrekking tot sportinitiaties, de subsidiëring en ondersteuning van sportclubs. Tevens zal de Sportdienst voor de algemene- en individuele dienstverlening de aangewezen plaats zijn om je informatie in te winnen. Der dienst biedt allerlei mogelijkheden voor heel het gezin om kennis te maken met het sportverenigingsleven uit de gemeente.

De missie van de Sportdienst van Herzele

In het jaar 2007 heeft de Sportdienst van Herzele een beleidsplan ten aanzien van sport opgemaakt. Dit meerjaren sportbeleidsplan heeft de goedkeuring weg kunnen dragen van de gemeenteraad van de stad. De instandhouding, uitvoering en evaluatie van het plan zullen door middel van een interactieve manier van besturen worden gerealiseerd. In het beleidsplan zijn alle doelen, inspanningen, faciliteiten en instrumenten opgenomen om het sportbeleid optimaal uit te kunnen voeren. Ook staat in het beleidsplan vermeld op welke wijze de sportraad bij het geheel zal worden betrokken en zal worden begeleid.

Het sportbeleidsplan van Herzele zal eveneens beschrijven hoe er aandacht dient te worden besteed aan de kwaliteit van de beoefening van sport. Op die manier kan het plan worden gebruikt om de meest gunstige keuzes te maken ten aanzien van de sportbeleidsvoering. Ook zal dit een prima instrument zijn om nieuwe inzichten te verkrijgen met betrekking tot het te voeren sportbeleid.

De missie van het gemeentelijk sportbeleid omhelst dat er zal worden geprobeerd om alle inwoners zo regelmatig mogelijk te laten sporten. Deze sportbeoefening kan zowel op recreatief en competitief niveau plaatsvinden. In alle gevallen zal de gemeente er echter naar streven om de kwaliteit van de omstandigheden en infrastructuur zo hoog mogelijk te houden. In deze zal de gemeente Herzele de rol van voorwaardenschepper vervullen, maar zeker ook stimulerend en informatie verstrekkend te werk gaan. Het sportaanbod in Herzele is bovendien erg laagdrempelig en wordt uitermate klantgericht aangeboden.

De Sportpas

De gemeente Herzele heeft voor zowel de jeugd als voor volwassenen de zogenaamde Sportpas in het leven geroepen. Deze kan je helpen op het moment dat je wel wilt sporten, maar nog niet weet welke sport het beste bij je past. De sportpas van de gemeentelijke Sportdienst geeft je namelijk de mogelijkheid om een heleboel sporten gratis uit te proberen. In een bepaalde periode kun je dan zelf bepalen welke sport je eens wilt uitproberen en bij een bepaalde vereniging eens een kijkje te gaan nemen.

Iedereen met een eigen Sportpas mag deze zoveel gebruiken als hij, of zij, zelf wil om zo met uiteenlopende sporten kennis te kunnen maken. Als houder van de Sportpas ben je in de speciale Sportpasperiode bovendien tegen lichamelijke ongevallen verzekerd indien er zich een ongeval voordat tijdens een training van de tak van sport die je hebt gekozen. Om die reden is het echter wel belangrijk dat je je Sportpas altijd toont aan de trainer van de sportclub waar je een proeftraining volgt.

Sporten met een beperking

De Sportdienst van Herzele heeft de kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking zeker niet vergeten. Voor deze groep sportievelingen is namelijk Sport Anders in het leven geroepen. Ieder jaar worden speciale sportieve activiteiten georganiseerd om eveneens deze G-sporters op een plezierige manier te laten genieten van sport en spel.

De G-schermclub Excalibur is een, door G-sport Vlaanderen erkende, sportclub voor G-sporters die een inclusieve sport willen en kunnen beoefenen. Dit betekent dat deze kinderen en volwassenen in de reguliere schermgroep worden geïntegreerd en met behulp van enigszins aangepaste schermoefeningen met de andere leden meedoen. Deze vereniging richt zich dan in het bijzonder op mensen met bijvoorbeeld een amputatie, een prothese of een (gedeeltelijke) een verlamming.

Voor G-sporters die van voetbal houden is de G-sportclub KVC De Toekomst Borsbeke de aangewezen plaats. Het maakt hierbij niet uit of je een echte voetbalfan bent, of alleen maar op zondagvoormiddag een nieuwe sport wilt leren. Alle jongeren met een beperking kunnen vanaf hun vijfde verjaardag tot en met hun veertiende zich aanmelden bij voetbalclub KVC DeToekomst Borsbeke. 

Sportelen in Herzele

De gemeente Herzele heeft een aantal prettige en sociale beweeg- en sportactiviteiten voor de actieve inwoner vanaf vijftig jaar op touw gezet. Op die manier wordt senioren de mogelijkheid geboden om samen te genieten van beweging en het samenzijn. Er worden uiteenlopende lessen aangeboden zodat er voor iedereen wel iets leuks te vinden zal zijn. Zodra je je aangemeld hebt voor Sportelen dan kun je van september tot juni elke week sportief aan de slag met mensen van je eigen leeftijd. Het aanbod van Sportelen bestaat uit:
het bewegingsproject voor 75-plussers BOEBS, de sportelmix, gym voor de 50-plussers, wandelen, curve bowls, petanque, tai chi en badminton.

Sportkampen

Om je kind te laten ontdekken welke sport het beste bij hem, of haar, past, zijn er de gemeentelijke sportkampen. Deze kampen worden in de paas- en zomervakantie georganiseerd en ieder jaar zal er een breed scala aan sportkampen aan worden geboden voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar. Elk jaar zal er een nieuw programma van start gaan zodat je kind, mits je hem of haar tijdig in hebt geschreven, zich geen enkele paas- of zomervakantie hoeft et vervelen.

Sportacademie

De sportacademie maakt deel uit van het gemeentelijk sportaanbod. In deze gemeentelijke sportacademie kunnen kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar wekelijks een extra uur aan sport doen. De organisatie van de sportacademie verloopt altijd in samenwerking met diverse plaatselijke sportclubs die beschikken over een eigen jeugdwerking. Deelnemers aan de sportacademie zijn dus verzekerd van de expertise van de personen die de lessen verzorgen. Alle sportacademies gaan uit van dezelfde filosofie: plezier in sport, spel en bewegen is belangrijker dan de gerichtheid op presteren in competitieverband.

Het aanbod op de sportacademie is erg breed zodat er altijd wel een activiteit te vinden zal zijn die je kind aan zal spreken. Hierbij kun je denken aan: badminton, kleuterdans,
multimove (het aanleren van algemene bewegingsvaardigheden en specifieke sport- en spelvormen), moderne dans en Sport Anders (voor kinderen met een beperking).

Door Bram

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…