Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Diabetes Liga investeert 1 miljoen euro extra in wetenschappelijk onderzoek

4 min read

Dit jaar schrijft de Diabetes Liga een nieuw hoofdstuk in de strijd tegen diabetes. De Diabetes Liga start immers met het financieel steunen van wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Meer hierover vertellen Frederik Muylle, senior wetenschappelijk adviseur en Paul Deleye, algemeen directeur van de Diabetes Liga vzw.

Van waar komt het idee om iets te doen rond wetenschappelijk onderzoek?

Paul: “Onze achterban is al jarenlang vragende partij voor een duidelijk engagement op het vlak van wetenschappelijk onderzoek. Vandaar dat we vorig jaar samen met het bestuur beslist hebben om hier eindelijk serieus werk van te maken.”

Hoe zal de Diabetes Liga dat in de praktijk aanpakken?

Frederik: “In plaats van een hele werking rond wetenschappelijk onderzoek vanaf nul op te bouwen, hebben we geopteerd om met de Koning Boudewijnstichting (KBS) in zee te gaan. Eind vorig jaar is er een Diabetes Liga Onderzoeksfonds opgericht. Het Fonds beheren is uiteraard een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Terwijl KBS ons helpt met de organisatie en administratie, kunnen wij ons concentreren op de noodzakelijke dialoog met onderzoekers, patiënten en professionals, en de communicatie naar het bredere publiek. Wij brengen ook de expertenjury samen die de verschillende onderzoeksvoorstellen tegen het licht zal houden.”

Welk type onderzoek willen de Diabetes Liga steunen?

Frederik: “Het Fonds heeft een drievoudige focus.De eerste focus is de preventie en behandeling van diabetes en diabetesgerelateerde verwikkelingen. Een tweede pijler is onderzoek dat zich richt op de sociale en maatschappelijke impact van diabetes. Ten derde, mikken we op onderzoek dat wordt opgezet om die wetenschappelijke inzichten naar de praktijk te vertalen.”

Paul: “We hebben net onze eerste open oproep gelanceerd, waarbij we in totaal 250 000 euro aan steun voorzien vanuit het Fonds, te verdelen in 2020 over 2 tot 3 projecten.”

Hoe kijken jullie naar de toekomst?

Frederik: “De Diabetes Liga neemt nu een nieuw engagement en dat wordt in het begin nog wat wennen, voor iedereen binnen en buiten de organisatie. Onze opdracht zie ik ook breder dan enkel het financieren van ‘eigen’ wetenschappelijke projecten, we kunnen wellicht nog op andere manieren helpen om het wetenschappelijk onderzoek een boost te geven.”

Paul: “We starten nu bescheiden, maar we zijn wel gezond ambitieus. We hopen echt op een sneeuwbaleffect. Idealiter hebben we binnen vijf jaar telkens een miljoen euro in lopend diabetesonderzoek, waarbij we elke twee jaar telkens een nieuwe oproep lanceren. We zijn ervan overtuigd dat we met het steunen van onderzoek diabetes ook dichter bij het brede publiek kunnen brengen. ”

Hoe kunnen mensen via de Diabetes Liga wetenschappelijk onderzoek steunen?

Paul:“Dat kan gewoon via de klassieke weg door een gift te doen via een overschrijving op ons rekeningnummer. We engageren ons om met die middelen te blijven investeren in onderzoek. Ook door het opzetten van een wervingsactie kan je ons natuurlijk steunen.”

Diabetes Liga
Door Diabetes Liga
Gezondheid

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…