Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Diabetessector roept patiënten op om hun dagdagelijkse gezondheid niet te verwaarlozen

4 min read

België bevindt zich momenteel nog steeds in ‘lockdown light’. De maatregelen hebben een impact op de psychosociale gezondheid van een groot deel van de bevolking. Maar voor mensen die aan een chronische aandoening lijden, vormt de huidige situatie ook op vlak van fysieke gezondheid een extra uitdaging.

Mensen met diabetes bijvoorbeeld, moeten niet enkel trachten besmetting met het coronavirus te vermijden, maar ook hun bloedsuikerwaarden stabiel te houden door een combinatie van aangepaste voeding, beweging en medicijnen. Daarnaast blijft het ook belangrijk dat ze zich laten opvolgen door het zorgteam, en dat is iets dat velen lijken te verwaarlozen.

Loopt iemand met diabetes een hoger risico op besmetting met het coronavirus?

Neen, mensen die aan diabetes lijden lopen geen groter risico op besmetting met het coronavirus. Het is wel zo dat wie als persoon met diabetes covid-19 krijgt, meer kans maakt op het ontwikkelen van ernstige symptomen.

Wat zijn de symptomen als ik als persoon met diabetes het coronavirus oploop?

De klachten die het coronavirus veroorzaakt zijn voor iedereen hetzelfde. De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Mensen met diabetes lopen een hoger risico op een ernstige vorm van de symptomen.

In de volgende omstandigheden moet men onmiddellijk contact opnemen met de huisarts:

  • Braken
  • Sufheid met snelle ademhaling
  • Als de ketonen lager dan 1.0 staan.
  • Als de glycemieën ondanks bijspuiten blijven stijgen.

5 tips om besmetting te voorkomen

  1. Was je handen regelmatig én grondig met water en zeep. Wie tussendoor alcoholgel gebruikt, moet er rekening mee houden dat de handen goed droog moeten zijn om foute meetresultaten met de bloedglucosemeter te voorkomen.
  2. Hoest in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog. Gooi het papieren zakdoekje weg in een afsluitbare vuilbak.
  3. Vermijd om handen en kussen te geven.
  4. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
  5. Hou minstens anderhalve meter afstand van andere personen indien je naar buiten gaat. Was daarna zeker je handen om besmetting te voorkomen.

Blijf de nodige aandacht schenken aan diabetes

Iedereen tracht momenteel infectie te vermijden door zo weinig mogelijk naar buiten te komen. Niet-essentiële verplaatsingen moeten we zo veel mogelijk vermijden. Veel diabetespatiënten gaan ervanuit dat hun behandelende arts momenteel wel belangrijke zaken aan zijn hoofd heeft, waardoor ze hun consultatie uitstellen. Dat uitstelgedrag kan aanleiding geven tot belangrijke problemen die door een consultatie vermeden zouden kunnen worden.

De Diabetes Liga benadrukt dat het belangrijk is om de behandelende arts of het diabetesteam te contacteren bij ontregeling van de diabetes, ziekte of andere gezondheidsklachten. De diabetessector heeft de organisatie van de dienstverlening aangepast waardoor iedereen op een vlotte manier geholpen kan worden. Er zijn ook geen tekorten aan medisch materiaal of medicijnen om diabetes te verzorgen.

Wat doet de Diabetes Liga momenteel?

De Diabetes Liga is bereikbaar voor iedereen met vragen rond diabetes. Patiënten staan er niet alleen voor en kunnen hun hart – momenteel telefonisch of via mail – luchten bij het diabetesteam. Wie vragen heeft over diabetes (en de relatie met covid-19), kan gratis terecht op het nummer 0800 96 333 of een mailtje sturen naar infolijn@diabetes.be

Diabetes Liga
Door Diabetes Liga
Gezondheid

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…