Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Hoe groot is de kans op een Tweeling

Olivier
4 min read

In verwachting zijn is een wonder der natuur. Er groeit een pril leven in je, en je gezin staat op punt om te worden uitgebreid. Hoe jouw kindje eruit zal gaan zien, op welke ouder het zal gaan lijken, en het karakter van je kindje liggen al in de genen vastgelegd. Eigenlijk zijn je genen de bouwstenen waaruit je lichaam is opgebouwd. Je gezondheid, voor zover dat genetisch bepaald kan worden, je lichaamsbouw, je geslacht, de kleur van je ogen: het zijn allemaal zaken die genetisch zijn bepaald. Ook jouw vermogen tot voortplanting ligt al vast in je genen. Hier liggen nog meer zaken opgeslagen, en één daarvan is jouw vermogen om een eenling of een meerling voort te brengen.

De erfelijkheid van een twee-eiige tweeling

De erfelijke factor speelt vooral een rol bij de kans op het krijgen van een twee-eiige tweeling. Dit ligt doorgaans vastgelegd aan de kant van de moeder. Wanneer aan de kant van de vrouw meerdere tweelingen in de familie voorkomen, en zij dus het kenmerk draagt, is er een kans van één op tien dat ze een tweeling voort zal brengen. Het gaat dan vooral om een twee-eiige tweeling.

Het is wel mogelijk dat de vader het tweelingen-gen overdraagt aan zijn kinderen, maar de vader kan het niet zelf tot uitdrukking brengen. Wanneer je als vrouw een moeder, zus of tante hebt met een twee-eiige tweeling is de kans groot dat je zelf ook een tweeling zal krijgen.

Wanneer een man het tweelingen gen in zijn familie heeft, en hij huwt een vrouw met deze kenmerken, dan is de kans groot dat hij dat kenmerk doorgeeft aan dochters. Die dochters zullen dan een tweeling kunnen voortbrengen.

Naar mate de moeder ouder wordt zal ze een grotere kans hebben op een twee-eiige tweeling, totdat de moeder de leeftijd van ongeveer 37 jaar heeft bereikt. De oorzaak is het aantal gonadotropines in het bloed van de vrouw. Los daarvan is het aantal kinderen dat eerder werd geboren belangrijk. Wanneer een vrouw al veel kinderen heeft is de kans groter dat ze een twee-eiige tweeling zal voortbrengen. Ook de fysieke gesteldheid van de vrouw is bepalend voor het geboorte geven aan een twee-eiige tweeling.

Een één-eiige tweeling: een kwestie van geluk

Of je een één-eiige tweeling krijgt ligt in de samenstelling van een zaadcel en een eicel. De cel zal kort na de bevruchting niet alleen gaan delen, maar ook gaan splitsen. Het resultaat zal zijn dat er een genetisch compleet identieke tweeling van twee broers of zussen ontstaat. Daar waar een twee-eiige tweeling grotendeels genetisch is bepaald is een één-eiige tweeling dus letterlijk een kwestie van geluk.

Een één-eiige tweeling vertoont heel veel uiterlijke gelijkenis. Ze hebben dezelfde bloedgroep, hetzelfde geslacht, dezelfde ogen en dezelfde haarkleur. Wanneer er een ziekte voorkomt die genetisch is bepaald zullen de beide kinderen die ziekte hebben.

Een één-eiige tweeling zal echter nooit helemaal identiek zijn. Beide kinderen zullen opgroeien in hun eigen omgeving met omgevingsinvloeden. Hierdoor zullen ze nooit helemaal hetzelfde zijn. Je mag er daarbij aan denken dat ze een ander eetpatroon kunnen hebben, andere ervaringen op school zullen opdoen, en dat er aparte interacties zullen zijn met vrienden of met familieleden.

Een één-eiige of een twee-eiige tweeling

Bij de geboorte van een tweeling zal niet altijd direct zichtbaar zijn of het gaat om een één-eiige tweeling of een twee-eiige tweeling. Er zijn een aantal methodes om dat te onderzoeken:

  • Wanneer een tweeling bestaat uit een jongen en een meisje mag je met zekerheid spreken van een twee-eiige tweeling.
  • Wanneer de tweeling van hetzelfde geslacht is kan een placenta onderzoek het antwoord geven. Wordt er in de placenta maar één chorion gevonden dan heb je waarschijnlijk te maken met een één-eiige tweeling.
  • Wanneer de tweeling van hetzelfde geslacht is, en ieder kind heeft een eigen chorion, dan zal er een meer geavanceerde techniek moeten worden gebruikt. Er zullen in dat geval bloedgroepen, DNA en enzymen in het bloed van de tweeling worden bekeken. Zo kan worden bepaald of de tweeling genetisch identiek is. In dat geval spreek je van een één-eiige tweeling.

Een tweeling door kunstmatige inseminatie

Los van het feit dat een tweeling kan voortkomen uit de natuurlijke verwekking, kan het ook nog zijn dat een tweeling voortkomt uit een kunstmatige inseminatie. In dat geval zullen vaak meerdere bevruchte eicellen terug worden geplaatst om de kans op een zwangerschap te vergroten. De kans op een meerling neemt daarbij echter ook toe.

Door Olivier

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…