Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Hoe werkt Homeopathie

Olivier
4 min read

Homeopathie, alhoewel we allemaal een idee hebben, is bij velen de precieze werking van homeopathie niet altijd even goed bekend. Deze onwetendheid zorgt ervoor dat we snel conclusies trekken zonder echt te weten wat de diverse mogelijkheden van homeopathie zijn. 

Zo wordt homeopathie bijvoorbeeld vaak verward met fytotherapie of plantengeneeskunde. Homeopathie gebruikt echter niet uitsluitend planten, maar ook stoffen van dierlijke oorsprong ( bijv. inktvisinkt, slangen-en bijengif) of stoffen met een minerale of chemische herkomst ( bijv. zwavel of kwik). 

Daarnaast worden de basisstoffen, in tegenstelling tot fytotherapie in zeer kleine en onschadelijke dosissen verdundgebruikt. 

Wat is homeopathie precies? 

Homeopathie is ontstaan uit wetenschappelijk onderzoek. De basis werd gelegd door de Duitse arts Samuel Hahnemann ( 1755-1843). Het is een geneeswijze diegericht is op de zelfherstellende kracht van je lichaam. Dankzij homeopathische geneesmiddelen wordt deze kracht versterkt en gestimuleerd waardoor ons lichaam zich sneller kan herstellen van een ziekte. Dit uitgaande van het principe dat een natuurlijke stof die bepaalde ziekteverschijnselen kan veroorzaken, ze ook kan genezen. Ziekte wordt hierbij gezien als een verstoring van de gehele mens. Niet enkel lichamelijke, maar ook psychische en emotionele oorzaken kunnen aan de basis van een ziekte. 

Homeopathische geneesmiddelen zijn geregistreerd bij de gezondheidsautoriteiten en beantwoorden aan strenge kwaliteitseisen. Wereldwijd wordt nog steeds erg veel onderzoek gedaan om de werking van hoge verdunningen (zoals bij homeopathische geneesmiddelen) te begrijpen en te doorgronden. Wetenschappers, dokters en apothekers erkennen de heilzame effecten van homeopathische geneesmiddelen, maar het is inderdaad waar dat voor vele geneesmiddelen de werkingsmechanismes niet gekend zijn. Dit vergt tijd, en verder onderzoek, net zoals dit het geval was met aspirine en penicilline. 

Meerdere vormen van homeopathie 

Een groot verschil tussen homeopathie en vele andere geneeswijzen is dat er bij homeopathie veel intensiever wordt gekeken naar de oorzaak van het probleem. Zo wordt er behalve naar de fysieke oorzaken, ook gekeken naar de emotionele en mentale oorzaken., . Deze vorm wordt ook wel de klassieke homeopathie genoemd. De arts gaat op zoek naar het unieke geneesmiddel van de patiënt. 

De klinische homeopathie baseert zich op een therapeutische aanpak die beslist wordt door de diagnose en het stadium waarin de zieke zich bevindt. Er worden meestal meerdere geneesmiddelen voorgeschreven, volgens de symptomen, de historiek en de gevoeligheid van de patiënt. .Klinische homeopathie kan veelal ook samen met een conventionele behandeling worden voorgeschreven. 

De complexe homeopathie richt zich ook op de specifieke klachten, en men gaat de symptomen behandelen. Meestal bestaan er specialiteiten met een duidelijke indicatie voor een bepaald probleem, waardoor dat deze gemakkelijk kunnen worden geadviseerd door de apotheker en als zelfmedicatie kunnen gebruikt worden. 

Hoe zien homeopathische geneesmiddelen eruit?

De meest gekende vorm is de tube granulen. Vaak wordt over deze granulen gezegd dat je deze niet met de handen mag aanraken, dit is echter een mythe. Wel is het zo dat heel wat ziektes via de handen worden overgedragen en het aldus veiliger maar ook handiger is om de granulenteller te gebruiken 

Vele homeopathische geneesmiddelen zijn echter ook verkrijgbaar onder de vorm van een siroop, gel, zalf of druppels. Ongeacht de vaste, semi vloeibare of vloeibare vorm van deze geneesmiddelen, is de fabricatie ervan onderworpen aan strenge eisen wat betreft kwaliteit en betrouwbaarheid. Bovendien zijn homeopathische geneesmiddelen, net zoals alle andere geneesmiddelen, enkel in de apotheek verkrijgbaar.

Door Olivier

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…