Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Waarom deelnemen aan klinische studies?

Olivier
3 min read

Klinische studies naar huidkanker zijn belangrijk bij het verder verbeteren van de behandelmethodes die hier op dit moment voor beschikbaar zijn. Er zijn diverse medicijnen en geneesmiddelen die bijdragen aan het stoppen van de uitzaaiing van tumoren die vanuit melanomen ontstaan. Deze tumoren kunnen zich tot ver in het lichaam nestelen, waarbij een groot deel van de Belgen waar een kwaadaardig melanoom is vastgesteld binnen een jaar na de diagnose komt te overlijden.

Om al deze sterfgevallen te voorkomen is het noodzakelijk dat er zowel gezonde mensen als patiënten zijn die deelnemen aan klinische studies. Tijdens deze studies krijgt een testgroep een medicijn toegediend en worden zij  gemonitord]. Voor gezonde vrijwilligers in fase 1 studies zal dit enkele dagen in beslag nemen. Met patiënten in fase 2 en 3 studies kan dit over verschillende weken tot maanden gaan.  Zo kunnen medicijnproducenten en dokters direct zien welke bijwerkingen bepaalde medicijnen hebben. Er is hierbij niet altijd sprake van deelnemers die zelf kwaadaardige tumoren hebben. Door een testgroep samen te stellen van gezonde mensen die het medicijn testen, kan eenvoudig worden achterhaald of deze medicijnen op dit moment nog andere bijwerkingen veroorzaken. Klinische studies bieden dan ook een duidelijk inzicht in de aanpassingen die dokters en producten eventueel moeten doorvoeren bij het produceren van medicijnen.

Voordelen van deelname aan klinische studies

Een van de grotere voordelen van deelname aan fase 1 klinische studies is het feit dat hier een mooie vergoeding wordt voor uitbetaald. Dit resulteert al snel in enkele honderden en soms zelfs duizenden euro’s per week. Het is dan ook een uitstekende manier om extra geld te verdienen. Voor deelname aan fase 2 en 3 studies is een financiële vergoeding wettelijk niet toegestaan. In sommige gevallen worden wel deverplaatsingsonkosten vergoed. Tijdens deze klinische studies wordt het te onderzoeken medicijn toegediend. Deze medicijnen zijn over het algemeen al op andere groepen getest. Er worden steeds pre-klinische proeven gedaan op dieren in labo’s, een nieuw medicijn wordt nooit onmiddellijk op mensen getest, dit om de grootste bijwerkingen in ieder geval uit te sluiten.

Daarbij dragen mensen die deelnemen aan klinische studies ook direct bij aan het verlagen van het aantal sterfgevallen als gevolg van huidkanker. Het is dan ook belangrijk dat er ieder jaar diverse klinische studies plaatsvinden waarin zowel gezonde mensen als patiënten bepaalde medicijnen krijgen toegediend. Natuurlijk wordt dit allemaal onder het oog van dokters uitgevoerd, zodat dit geen zware nadelige gevolgen voor de patiënten kan hebben. Het kan voorkomen dat de dokters nog maanden en soms zelfs jaren na de klinische studies onderzoek doen naar de patiënten, om ook bepaalde bijwerkingen op langere termijn te kunnen uitsluiten.

Klinische studies zijn vandaag de dag een van de meest efficiënte manieren om te zorgen dat medicijnen op de beste manier op de markt gebracht kunnen worden. Vooral binnen de wereld van huidkanker biedt dit grote voordelen voor patiënten die op dit moment met deze dodelijke aandoening te maken krijgen.

 

Door Olivier

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…