Het lijkt erop dat JavaScript is uitgeschakeld. Schakel dit in om ervoor te zorgen dat deze website correct werkt.

Zijn er bepaalde symptomen bij breuken in het aangezicht?

Olivier
4 min read

Een breuk kan door zwelling vaak nooit met zekerheid worden vastgesteld. Vaak dient er een röntgenfoto aan te pas te komen. Toch kan je aan de symptomen vaak wel zien dat er een breuk aan het aangezicht is. Er passen verschillende symptomen bij het soort breuk dat op dit moment zichtbaar is. Afhankelijk van de symptomen kan een breuk alvast een beetje worden vastgesteld. Het is hierna vooral belangrijk om eerste hulp te verlenen en een slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen.

Een sportblessure kan dan door een ervaren arts worden behandeld. In sommige situaties is zelfs een operatie nodig om een breuk te herstellen. De symptomen per breuk hebben we voor je op een rijtje gezet per soort breuk.

Symptomen kaakfractuur

 • Pijn
 • Scheve stand van de kaak
 • Lastig om de mond op en dicht te doen
 • Bloed uit de mond
 • Bloeduitstorting bij de lippen, oogkas of wangen
 • Geen gevoel meer in de onderlip
 • Dof gevoel in en rond de oogkas
 • Gebroken of uitgevallen tanden

Een kaakfractuur is vaak een zeer pijnlijke aandoening en meestal is er een operatie nodig om dit te herstellen. Hierbij wordt operatief een kaak recht gezet met plaatjes of pinnen. In sommige gevallen wordt een speciaal soort beugel geplaatst om de kaak op zijn plek te houden tot het bot weer is aangegroeid. De komende dagen is het hierdoor niet mogelijk om te eten waardoor vloeibaar voedsel wordt gegeven. Voor veel slachtoffers is een kaakfractuur een zeer pijnlijke en lastige breuk. Vooral praten en het bewegen van de kaak is erg pijnlijk. Heel soms is een conservatieve behandeling mogelijk en is een operatie te vermijden waardoor het herstel wat sneller gaat. Het is belangrijk dat bij de eerste hulp de kaak ondersteunt wordt met een spalk of je eigen handen. Ga overigens niet zelf de kaak zetten want daarmee kan je meer schade berokkenen.

Symptomen oogkasbreuk

 • Pijn
 • Zwelling
 • Bloeduitstorting rond de ogen of oogkas
 • Druk in de oogbal
 • Dubbel zien
 • Hoofdpijn
 • Bloedneus
 • Misvorming van de oogkas

Vaak kan je aan de stad van de oogkas al zien dat je te maken hebt met een breuk. De zwelling treed vaak al snel op en als je heel voorzichtig voelt dan is de breuk voelbaar. Het voelen van de breuk wordt echter wel afgeraden omdat er nog meer schade kan ontstaan. Een röntgenfoto kan overigens vaststellen of het definitief om een oogkasbreuk gaat. Soms dient deze breuk behandeld te worden met een operatie, maar in de meeste gevallen als de breuk goed zit kan deze vanzelf genezen. 

Symptomen gebroken neus

 • Pijn
 • Bloedneus
 • Scheve neus of rare stand van de neus
 • Afgevlakte neusbrug
 • Bij aanraking kan de neus kraken, maar dit is af te raden
 • Bloeduitstorting in de buurt van het neustussenschot

Een gebroken neus is vaak gevaarlijker dan we zelf denken. Het kan namelijk een ernstig trauma opleveren en zelfs hersenletsel veroorzaken. Het is dan ook belangrijk om een slachtoffer goed in de gaten te houden als er symptomen zijn van een gebroken neus.

Symptomen breuk in het jukbeen

 • Pijn
 • Zwelling
 • Rare stand van de wangen
 • Bloeduitstorting bij het jukbeen
 • Dubbel zien
 • Gestoorde oogbewegingen
 • Gevoelloosheid rond het oog

Een breuk in het jukbeen is een zeer lastige sportblessure dat veel pijn kan veroorzaken. Soms kunnen de symptomen veel weghebben van een gebroken oogkas. Hierdoor is het voor een EHBO medewerker lastig om hier onderscheid tussen te maken. Doordat de contouren van de wagen anders zijn kan je wel een vermoeden hebben dat het toch om een jukbeen gaat. Met een röntgenfoto kan er definitief worden vastgesteld dat het om een jukbeen blessure gaat.

Door Olivier

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…

Lees Meer ...

Logo Gezond

Meest gedeeld

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…